май 2017

Покана за представяне на проекта за „Централен градски парк с площад и концертна естрада в гр.Божурище“.

 • 25.05.2017
 • 18:30
 • НЧ „Христо Ботев 1934”- големия салон гр. Божурище

О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е – С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т гр. Божурище бул.”Европа” №85  02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: bojurob@mail.bg Уважаеми съграждани, Община Божурище Ви кани на 25.05.2017г. от 18,30 часа в големия салон на НЧ „Христо Ботев 1934“ […]

Покана за Заседание на Общински съвет Божурище на 22.05.2017г.

 • 22.05.2017
 • 15:00
 • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ  СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от  ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и на основание чл.43, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация С В И […]

Покана за Заседание на Общински съвет Божурище на 04.05.2017г.

 • 04.05.2017
 • 14:00
 • НЧ "Светлина"-1924-втори етаж, с. Пролеша

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 04.05.2017 г. /четвъртък/, от 14:00 часа в НЧ „Светлина […]

април 2017

Покана за Заседание на Общински съвет Божурище на 06.04.2017г.

 • 06.04.2017
 • 14:00
 • НЧ "Христо Ботев-1934" гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 06.04.2017 г. /четвъртък/, от 14:00 часа в НЧ „Христо […]

март 2017

ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 • 18.03.2017
 • 11:30
 • НЧ „Христо Ботев 1934” гр. Божурище

ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ На 18.03.2017г.  от  11:30ч. в големия салон на НЧ “Христо Ботев 1934“ – гр.Божурище, ще се проведе обучение на членовете на СИК на територията на община Божурище.

Покана за Заседание на Общински съвет Божурище на 09.03.2017г.

 • 09.03.2017
 • 14:00
 • НЧ „Христо Ботев 1934” гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 09.03.2017 г. /четвъртък/, от 14:00 часа в НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище при […]

февруари 2017

Покана за Заседание на Общински съвет Божурище на 16.02.2017г.

 • 16.02.2017
 • 10:00
 • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М  Заседание на Общински съвет – Божурище на 16.02.2017 г. /четвъртък/, от 10:00 часа в НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище. Дневен […]

Покана за обществено обсъждане на разработената стратегия на МИГ Трън-Брезник-Божурище

 • 09.02.2017
 • 10:00
 • НЧ „Христо Ботев 1934” гр. Божурище

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони съобщение Уважаеми жители, гости  и представители на заинтересованите страни от община Божурище, Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън Ви уведомяваме,  че на […]

Покана за информационна конференция за МИГ в гр. Божурище на 06.02.2017г.

 • 06.02.2017
 • 11:00
 • гр.Божурище, НЧ "Христо Ботев 1934"

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони съобщение Уважаеми жители, гости  и представители на заинтересованите страни от община божурище, Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън Ви уведомяваме, че на […]

ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЪН, ОБЩИНА БРЕЗНИК И ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

 • 03.02.2017
 • 11:00
 • гр. Трън в Заседателната зала на Общинска администрация Трън.

ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЪН, ОБЩИНА БРЕЗНИК И ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ   Уважаеми представители на местните власти, бизнеса и НПО, Уважаеми граждани на Община Трън, Община Брезник и Община Божурище, След проведеното широко обществено обсъждане с обществеността, бизнеса и неправителствения сектор наОбщините Трън, Брезник и Божурище, Ви каним […]

януари 2017

Заседание на Общински съвет Божурище на 26.01.2017г.

 • 26.01.2017
 • 14:00
 • НЧ „Христо Ботев 1934” гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 26.01.2017 г. /четвъртък/, от 14:00 часа в НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

Покана за публично обсъждане на проект на бюджета на община Божурище за 2017 година.

 • 11.01.2017
 • 17:30
 • НЧ „Христо Ботев 1934” гр. Божурище

ПОКАНА Във връзка с чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Божурище Кметът на Община Божурище    КAНИ  ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ на 11.01.2017 год. от 17,30 часа […]

Заседание на Общински съвет-Божурище на 05.01.2017г

 • 05.01.2017
 • 17:00
 • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от  ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 05.01.2017 г. /четвъртък/, от 17:00 часа в НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.   […]

декември 2016

Покана за информационна конференция за МИГ в гр. Трън на 14.12.2016г.

 • 14.12.2016
 • 11:00
 • гр. Трън, в зала "Екомилк" на НЧ "Гюрга Пинджурова-1895"

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони съобщение Уважаеми жители, гости  и представители на заинтересованите страни от община трън, Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън Ви уведомяваме, че на […]

Покана за информационна конференция на МИГ в гр.Брезник на 13.12.2016г.

 • 13.12.2016
 • 11:00
 • гр. Брезник, НЧ "Просвещение-1870"

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони             СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми жители, гости  и представители на заинтересованите страни от община Брезник, Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на […]

Заседание на Общински съвет-Божурище на 08.12.2016г.

 • 08.12.2016
 • 14:00
 • НЧ "Христо Ботев-1934"

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А   Заседание на Общински съвет – Божурище на 08.12.2016 г. /четвъртък/, от 14:00  часа,          в НЧ „Христо Ботев-1934”–  малък салон, гр.Божурище .

юни 2016

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОЖУРИЩЕ

 • 29.06.2016
 • 22:12
 • НЧ "Христо Ботев 1934"
 • 6777 comments

На 02.06.2016г. от 14:000 часа в малък салон на НЧ “Христо Ботев 1934” – гр.Божурище ще се проведе заседание на Общински съвет – Божурище. Подробности относно дневния ред на заседанието и заседанията на комисиите към ОбС можете да прочетете в раздел ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ