юни 2019

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2018 ГОДИНА

 • 24.06.2019
 • 18:00
 • НЧ „Христо Ботев-1934”– голям салон, гр. Божурище.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2018 ГОДИНА На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от Наредба за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, […]

Покана за обществено обсъждане за избор на Временно изпълняващ длъжността Кмет на с. Гурмазово

 • 21.06.2019
 • 18:00
 • НЧ "Богатово 2015" с. Гурмазово

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ, ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ С Ъ О Б Щ Е Н И Е   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Общински съвет – Божурище и Общинска администрация Ви канят на събрание на жителите на село Гурмазово, което ще се проведе на 21.06.2019г. от 1800 часа в НЧ “Богатово 2015”.  Събранието ще протече при следния дневен ред: Обсъждане […]

май 2019

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 30.05.2019г.

 • 30.05.2019
 • 10:00
 • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА  С В И К В А М  Заседание на Общински съвет – Божурище на 30.05.2019г. /четвъртък/, от 10:00 часа  в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр.Божурище при следния   […]

ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 • 18.05.2019
 • 9:30
 • НЧ "Христо Ботев 1934" - гр.Божурище

На 18.05.2019г. от 9,30 часа в големия салон на НЧ “Христо Ботев 1934” гр. Божурище ще се проведе обучение за членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ за произвеждане на Изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г.  

април 2019

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 25.04.2019г.

 • 25.04.2019
 • 10:00
 • НЧ „Христо Ботев 1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ   П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 25.04.2019г. /четвъртък/, от 10:00 часа  в НЧ „Христо Ботев  1934г.”– малък салон, гр. Божурище […]

март 2019

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 28.03.2019г.

 • 28.03.2019
 • 10:00
 • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр. Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 28.03.2019г. /четвъртък/, от 10:00 часа  в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр.Божурище при следния   […]

Покана за извънредно заседание на Общински съвет – Божурище на 14.03.2019г.

 • 14.03.2019
 • 18:00
 • НЧ "Христо Ботев 1934" гр. Божурище, малък салон

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и на основание чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието […]

февруари 2019

Покана за редовно заседание на ОбС – Божурище на 28.02.2019г.

 • 28.02.2019
 • 10:00
 • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА   С В И К В А М   Заседание на Общински съвет – Божурище на 28.02.2019г. /четвъртък/, от 10:00 часа  в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр.Божурище при […]

януари 2019

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 31.01.2019г.

 • 31.01.2019
 • 10:00
 • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА   С В И К В А М   Заседание на Общински съвет – Божурище на 31.01.2019г. /четвъртък/, от 10:00 часа  в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр. Божурище […]

Покана за публично обсъждане на Проект на бюджета на община Божурище за 2019 година.

 • 23.01.2019
 • 19:00
 • НЧ " Васил Левски 1923", с. Хераково

О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е   –  С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т гр.Божурищебул.”Европа”  №85 ‘ 02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: bojurob@mail.bg   ПОКАНА На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата за условията […]

Покана за публично обсъждане на Проект на бюджета на община Божурище за 2019 година.

 • 22.01.2019
 • 19:00
 • НЧ " Светлина 1924" с. Пролеша

О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е   –  С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т гр.Божурищебул.”Европа”  №85 ‘ 02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: bojurob@mail.bg   ПОКАНА На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата за условията […]

Покана за публично обсъждане на Проект на бюджета на община Божурище за 2019 година.

 • 21.01.2019
 • 19:00
 • НЧ "Васил Левски 2012" с. Пожарево

О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е   –  С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т гр.Божурищебул.”Европа”  №85 ‘ 02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: bojurob@mail.bg   ПОКАНА На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата за условията […]

Покана за публично обсъждане на Проект на бюджета на община Божурище за 2019 година.

 • 21.01.2019
 • 13:00
 • с. Златуша, в кметството (на 2-ри етаж)

О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е   –  С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т гр.Божурищебул.”Европа”  №85 ‘ 02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: bojurob@mail.bg   ПОКАНА На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата за условията […]

Покана за публично обсъждане на Проект на бюджета на община Божурище за 2019 година.

 • 16.01.2019
 • 19:00
 • НЧ "Богатово 2015" с. Гурмазово

О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е   –  С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т гр.Божурищебул.”Европа”  №85 ‘ 02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: bojurob@mail.bg   ПОКАНА На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата за условията […]

Покана за публично обсъждане на Проект на бюджета на община Божурище за 2019 година.

 • 15.01.2019
 • 19:00
 • НЧ "Просвета 1925" с. Храбърско

О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е   –  С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т гр.Божурищебул.”Европа”  №85 ‘ 02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: bojurob@mail.bg   ПОКАНА На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата за условията […]

Покана за публично обсъждане на Проект на бюджета на община Божурище за 2019 година.

 • 14.01.2019
 • 18:30

О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е   –  С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т гр.Божурищебул.”Европа”  №85 ‘ 02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: bojurob@mail.bg   ПОКАНА На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата […]

декември 2018

Покана за редовно заседание на ОбС – Божурище на 20.12.2018г.

 • 20.12.2018
 • 10:00
 • НЧ „Христо Ботев 1934”– малък салон, гр. Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА   С В И К В А М   Заседание на Общински съвет – Божурище на 20.12.2018г. /четвъртък/, от 10:00 часа  в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр. Божурище […]

ноември 2018

Покана за редовно заседание на ОбС – Божурище на 29.11.2018г.

 • 29.11.2018
 • 14:00
 • НЧ „Христо Ботев 1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА   С В И К В А М   Заседание на Общински съвет – Божурище на 29.11.2018г. /четвъртък/, от 14:00 часа  в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр.Божурище при […]