юни 2020

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – СОФИЯ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

 • 30.06.2020
 • 11:00
 • НЧ "Христо Ботев" - гр.Божурище

Информационна среща на ОИЦ – София в община Божурище На 30 юни 2020 г. (вторник) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център – София ще проведе информационна среща в община Божурище (гр. Божурище, зала в читалище „Христо Ботев“, бул. „Европа” № 85). Екипът на ОИЦ-София ще представи актуални и предстоящи възможности за […]

Покана за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 25.06.2020г.

 • 25.06.2020
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА   С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 25.06.2020г. /Четвъртък/, от 10 :00 часа  в сградата на Общински съвет – Божурище, […]

май 2020

Покана за онлайн редовно заседание на Общински съвет – Божурище, което ще се проведе на 28.05.2020г.

 • 28.05.2020
 • 10:02

                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, и във връзка с чл.6а от Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание […]

април 2020

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОЖУРИЩЕ НА 30.04.2020Г.

 • 30.04.2020
 • 10:00

                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, и във връзка с чл.6а от Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на […]

март 2020

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 26.03.2020г.

 • 26.03.2020
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА   С В И К В А М   Заседание на Общински съвет – Божурище на 26.03.2020г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в сграда на Общински съвет – Божурище, гр.Божурище […]

февруари 2020

Покана за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 27.02.2020г.

 • 27.02.2020
 • 10:00
 • В сграда на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА  С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 27.02.2020г. /Четвъртък/, от 10 :00 часа  в сградата на Общински съвет – Божурище, гр.Божурище […]

Покана за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 06.02.2020г.

 • 06.02.2020
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище

                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА   С В И К В А М   Заседание на Общински съвет – Божурище на 06.02.2020г. /Четвъртък/, от 10 :00 часа  в сградата на Общински съвет […]

януари 2020

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2020Г.

 • 22.01.2020
 • 18:30

ПОКАНА На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Божурище Кметът на Община Божурище К А Н И всички жители и заинтересовани лица, ръководители на фирми, […]

Покана за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 14.01.2020г.

 • 14.01.2020
 • 10:00
 • В сграда на Общински съвет - Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ                 СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА   С В И К В А М   Заседание на Общински съвет – Божурище на 14.01.2019г. /Вторник/, от 10 :00 часа […]

декември 2019

Покана за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 12.12.2019г.

 • 12.12.2019
 • 14:00
 • В новата сграда на Общински съвет - Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА   С В И К В А М   Заседание на Общински съвет – Божурище на 12.12.2019г. /Четвъртък/, от 14 :00 часа  в новата сграда на Общински съвет – […]

ноември 2019

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Божурище, което ще се проведе на 28.11.2019г.

 • 28.11.2019
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М   Заседание на Общински съвет – Божурище на 28.11.2019г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в новата сграда на Общински съвет – Божурище, гр.Божурище […]

октомври 2019

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 24.10.2019г.

 • 24.10.2019
 • 10:00
 • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр. Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА   С В И К В А М   Заседание на Общински съвет – Божурище на 24.10.2019г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр. […]

септември 2019

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 26.09.2019г.

 • 26.09.2019
 • 10:00
 • НЧ „Христо Ботев 1934” – малък салон, гр. Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА   С В И К В А М   Заседание на Общински съвет – Божурище на 26.09.2019г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в НЧ „Христо Ботев   1934г.”– малък салон, гр. […]

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии в Община Божурище за провеждане на Изборите за общински съветници и за кметове на 27 Октомври 2019г.

 • 17.09.2019
 • 10:30
 • Сградата на община Божурище

О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е   –  С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т гр. Божурище бул.”Европа”  № 85 ‘ 02/993-29-13, факс 02/993-31-04, e-mail: bojurob@mail.bg   ДО ПАРЛАМЕНТАРНО  ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ: Партия „ГЕРБ” Коалиция „БСП за България” […]

Покана за извънредно заседание на Общински съвет – Божурище на 12.09.2019г.

 • 12.09.2019
 • 9:00
 • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр. Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и на основание чл.43, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация С В И […]

август 2019

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 29.08.2019г.

 • 29.08.2019
 • 10:00
 • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр. Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 29.08.2019г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр. Божурище при […]

юли 2019

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 25.07.2019г.

 • 25.07.2019
 • 10:00
 • НЧ „Христо Ботев 1934”– малък салон, гр. Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА   С В И К В А М   Заседание на Общински съвет – Божурище на 25.07.2019г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр.Божурище при […]

Покана за извънредно заседание на Общински съвет – Божурище на 05.07.2019г.

 • 05.07.2019
 • 10:00
 • НЧ „Христо Ботев 1934”– малък салон, гр. Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А   На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и на основание чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и […]

юни 2019

Покана за предстоящо заседание на Общински съвет – Божурище на 27.06.2019г.

 • 27.06.2019
 • 10:00
 • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр. Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА   С В И К В А М   Заседание на Общински съвет – Божурище на 27.06.2019г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр. […]