юни 2021

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2020 ГОДИНА

 • 18.06.2021
 • 14:00
 • НЧ „Христо Ботев 1934” – гр.Божурище

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал.3 и чл. 51, ал. 1 от Наредба от 23.01.2014 г. за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Божурище, Председателят на Общински съвет-Божурище организира публично обсъждане на годишния отчет […]

май 2021

Покана – Дневен ред за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 27.05.2021г.

 • 27.05.2021
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА   С В И К В А М   Заседание на Общински съвет – Божурище на 27.05.2021г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, […]

април 2021

Покана – Дневен ред за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 29.04.2021г.

 • 29.04.2021
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 29.04.2021г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на   […]

март 2021

Покана – Дневен ред за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 25.03.2021г.

 • 25.03.2021
 • 10:00
 • НЧ "Христо Ботев 1934", гр. Божурище, голям салон

         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА   С В И К В А М   Заседание на Общински съвет – Божурище на 25.03.2021г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  НЧ „Христо Ботев 1934“ гр. Божурище, голям […]

февруари 2021

Покана – Дневен ред за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 25.02.2021г.

 • 25.02.2021
 • 10:00
 • НЧ "Христо Ботев 1934", гр. Божурище, голям салон

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М  Заседание на Общински съвет – Божурище на 25.02.2021г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  НЧ „Христо Ботев 1934“ гр. […]

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии в Община Божурище за произвеждане Изборите за народни представители на 4 април 2021г.

 • 22.02.2021
 • 10:30
 • Сградата на община Божурище

О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е   –  С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т гр.Божурище бул.”Европа”  № 85 ‘ 02/993-29-13, факс 02/993-31-04, e-mail: bojurob@mail.bg     ДО ПАРЛАМЕНТАРНО  ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ: Партия „ГЕРБ” Коалиция „БСП за България” […]

Покана за публично обсъждане на Проект на бюджета на община Божурище за 2021 година.

 • 08.02.2021
 • 11:00
 • НЧ „Христо Ботев 1934” – гр.Божурище

ПОКАНА На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Божурище Кметът на Община Божурище К А Н И всички жители и заинтересовани лица, ръководители на фирми, […]

януари 2021

Покана – Дневен ред за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 28.01.2021г.

 • 28.01.2021
 • 10:00
 • НЧ "Христо Ботев 1934", гр. Божурище, голям салон

                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 28.01.2021г. /Четвъртък/, от 10 :00 часа  в  НЧ „Христо Ботев 1934“ гр. Божурище, голям […]

декември 2020

Покана за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 22.12.2020г.

 • 22.12.2020
 • 10:00
 • НЧ "Христо Ботев 1934", гр. Божурище, голям салон

                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М  Заседание на Общински съвет – Божурище на 22.12.2020г. /Вторник/, от 10 :00 часа  в  НЧ „Христо Ботев 1934“ гр. Божурище, голям […]

ноември 2020

Покана за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 26.11.2020г.

 • 26.11.2020
 • 10:00
 • НЧ "Христо Ботев 1934", гр. Божурище, голям салон

                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 26.11.2020г. /Четвъртък/, от 10 :00 часа  в  НЧ „Христо Ботев 1934“ гр. Божурище, […]

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНАТА ИНИЦИАТИВА „НЮАНСИ НА СМУЩЕНИЕ“

 • 07.11.2020
 • 17:00
 • Музея към 78. СУ „Хр. Смирненски“ – Банкя

Столична община район „Банкя“, Община Божурище, Сдружение „Неронци“ и Издателство „Библиотека България“ обявяват: Литературно-художествената инициатива и конкурс за картина по разказа „Нюанси на смущение“: Съвременни Будители 2020 Инициативата е инспирирана от едноименния разказ на Марисиана Влашева, спечелил приз и включен в антологията „Речник на страданието“. Разказът „Нюанси на смущение“ е достъпен тук. Поканата за участие […]

октомври 2020

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИР ПО ФУТБОЛ, ОРГАНИЗИРАН OT ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ НА 31.10.2020Г. ОТ 10:00Ч

 • 31.10.2020
 • 10:00
 • Футболни игрища в гр. Божурище

Община Божурище организира турнир по футбол на 31.10.2020г. от 10:00ч. на футболните игрища в гр. Божурище РЕГЛАМЕНТ Настоящият регламент урежда условията за организиране и провеждане на турнир по футбол, организиран от Община Божурище, който ще се състои на 31.10.2020г. от 10:00ч. на футболните игрища в гр. Божурище. Турнирът по футбол популяризира активния и здравословен начин […]

Покана за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 29.10.2020г.

 • 29.10.2020
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М   Заседание на Общински съвет – Божурище на 29.10.2020г. /Четвъртък/, от 10 :00 часа  в сградата на Общински съвет – […]

Покана за предстоящо събрание на МИГ Трън-Брезник-Божурище

 • 26.10.2020
 • 11:00

П О К А Н А Сдружение “Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище”, гр. Трън. Управителният съвет на сдружение “Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище” гр. Трън, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 42 от Устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението на 26.10.2020г. от 11.00 ч. в гр. Божурище, Големия салон на НЧ „Христо Ботев 1934“ […]

Покана за предстоящо извънредно заседание на Общински съвет – Божурище на 20.10.2020г.

 • 20.10.2020
 • 18:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМАи на основание чл.47, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както и във връзка с […]

септември 2020

Покана за предстоящо заседание на Общински съвет – Божурище което ще се проведе на 24.09.2020г.

 • 24.09.2020
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М  Заседание на Общински съвет – Божурище на 24.09.2020г. /Четвъртък/, от 10 :00 часа  в сградата на Общински съвет – Божурище, гр. […]

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2019 ГОДИНА

 • 10.09.2020
 • 14:00
 • НЧ „Христо Ботев 1934”– голям салон, гр. Божурище.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал.3 и чл. 51, ал. 1 от Наредба от 23.01.2014 г. за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Божурище, Председателят на Общински съвет-Божурище организира публично обсъждане на годишния отчет […]

август 2020

Покана за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 27.08.2020г.

 • 27.08.2020
 • 10:01
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА   С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 27.08.2020г. /Четвъртък/, от 10 :00 часа  в сградата на Общински съвет – Божурище, […]

юли 2020

Покана за предстоящо редовно заседание на Общински съвет – Божурище на 30.07.2020г.

 • 30.07.2020
 • 10:02
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 30.07.2020г. /Четвъртък/, от 10 :00 часа  в сградата на Общински съвет – Божурище, гр. […]

юни 2020

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ – СОФИЯ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

 • 30.06.2020
 • 13:30
 • Площад пред сградата на общината, бул. „Европа” №85

Изнесена приемна на ОИЦ – София в община Божурище На 30 юни 2020 г. (вторник) от 13:30 до 15:00 часа, екипът на Областен информационен център – София ще проведе изнесена приемна в община Божурище (площад пред сградата на общината, бул. „Европа” №85). Посетителите на приемната ще могат да получат информация за актуални и предстоящи процедури […]