ОТНОСНО ПРОВЕРКАТА НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА В ГРАД БОЖУРИЩЕ

Уважаеми съграждани,

днес получихме официален отговор от компетентните органи – ВиК  относно възникналата авария и качество на водата.

 

Заключението към пробите е следното: Пробата вода съответства на Наредба 9/2001 г. „Качества на водата, предназначена за питейно-битови цели“ по изследваните показатели.

Съответствие: В норма

Тип анализ: Физико-химичен анализ – пълен

С пълните изследвания, можете да се запознаете със снимковия материал по-долу!

Image_3861_page-0001 Image_3861_page-0002 Image_3861_page-0003 Image_3862_page-0001 (2) Image_3862_page-0002 (2) Image_3862_page-0003

ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ВОДАТА В БОЖУРИЩЕ ЗА ПИЕНЕ И ГОТВЕНЕ !

Уважаеми съграждани, днес от служители от общинска администрация и експерти от областна дирекция на ВиК, установиха настоящия източник на замърсяване на питейната вода на гр. Божурище. Предприети са незабавни мерки за спиране на замърсяването и недопускане на бъдещо такова. Контролните органи и институции са уведомени за предприемане на последващи действия. Взети са проби от водата, резултатите от които ще са готови на деня във вторник. Моля, до излизане на окончателните данни от изследванията, да не се използва водата за питейни и битови нужди – пиене и готвене.

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – СОФИЯ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

На 19 октомври 2021 г. (вторник) от 14:00 до 15:30 часа, екипът на Областен информационен център – София ще проведе информационна среща в община Божурище (гр. Божурище, зала в  читалище „Христо Ботев“, бул. „Европа” № 10). Екипът на ОИЦ-София ще представи отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за финансиране на проекти през 2021 година. Ще бъдат презентирани и новите моменти в интегрирания подход за териториално развитие (инструмента ВОМР) и новия интегриран териториален подход (инструмента ИТИ). Поканени за участие са всички заинтересовани страни: представители на общинската администрация, бизнеса, образователни и културни институции, граждански организации, земеделски производители, представители на медиите.

По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Покана 

Уважаеми госпожи и господа,

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) има удоволствието да Ви покани на 19 октомври 2021 г. (вторник) от 14:00 часа на информационна среща  на тема „Отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“. В рамките на информационната среща експертите ще представят инвестиционните мерки по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 и Индикативните годишни работни програми по програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Ще бъдат презентирани и новите моменти в интегрирания подход за териториално развитие (инструмента ВОМР) и новия интегриран териториален подход (инструмента ИТИ).

Поканени са всички заинтересовани страни, потенциални бенефициенти по програмите.

Срещата ще се проведе в гр. Божурище, в сградата на читалище „Христо Ботев“, бул. „Европа” № 10.

Участието в събитието е напълно безплатно. По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.

Приложено можете да откриете програма на събитието.

С уважение,

  ЕКИП НА ОИЦ-СОФИЯ

ПРОГРАМА

ТЕМА: „Отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите съфинасирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“

ДАТА: 19 ОКТОМВРИ 2021 г.

         МЯСТО: гр. Божурище, зала в  читалище „Христо Ботев“,

бул. „Европа” № 10

14:00 – 14:10Регистрация и кафе за „Добре дошли“

 

14:10 – 14:25Отворени процедури за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (БФП) по програмите в обхвата на ЕСИФ.

Горан Беремлийски, експерт „Логистика и информация“, ОИЦ-София

14:25 – 14:35Въпроси и отговори
14:35 – 15:00Предстоящи процедури за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (БФП) по програмите в обхвата на ЕСИФ през 2021 година,

Блага Янкова, експерт „Комуникация и информация“, ОИЦ-София

     15:00 – 15:10    Въпроси и отговори
15:10 – 15:20Интегриран подход за териториално развитие ВОМР и новия интегриран териториален подход – Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), предвиден в Интегрирана стратегия за развитие на Югозападния район (на ниво NUTS II).

Горан Беремлийски, експерт „Логистика и информация“, ОИЦ-София

15:20 – 15:30Въпроси и отговори.

 

НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ И СПИРАНЕ НА ГАЗТА СЕ НАЛАГАТ, ПОРАДИ РЕМОНТ НА УЧАСТЪК ОТ ГАЗОПРЕНОСНАТА МРЕЖА

Уважаеми клиенти,

Във връзка с необходимостта от извършване на неотложен ремонт на участък от газопреносната мрежа, считано от 8:00 ч. на 10.10.2021 г. (неделя) до 08:00 ч. на 12.10.2021 г. (вторник), държавният системен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД ще преустанови временно газоподаването към потребителите на природен газ на територията на гр. София, гр. Банкя и гр. Божурище.

С оглед настъпващия есенен сезон и понижаващите се температури на околната среда, „Овергаз Мрежи“ АД ще направи всичко възможно да осигури алтернативно захранване на своята газоразпределителна мрежа с природен газ, за да не допусне спиране на газоподаването към своите битови потребители и присъединените към мрежата лечебни заведения.

Моля да ни извините за причиненото неудобство от евентуални смущения на газоподаването по време на ремонтните дейности!

Благодарим Ви за разбирането!

С уважение,

Екипът на „Овергаз Мрежи” АД

https://www.overgas.bg/novini/vazhno-saobshtenie-za-potrebitelite-na-priroden-gaz/?fbclid=IwAR1aFNfK3sK2vwvl_v9ej7xhyliedtPmv2JpWNo_1pA_EWZH5d5536vl3Ho

НА 08.10.2021Г. В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЩЕ ОТВОРИ ВРЕМЕНЕН ПУНКТ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ

Преброяването на населението ще продължи до 10 октомври с обход по домовете, но гражданите биха могли да се преброят и във временния пункт в сградата на общинската администрация, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85.

Преброителния пункт ще работи на 08.10.2021г. от 9,00 до 18,00 часа. Преброител в пункта ще бъде представител на НСИ, който ще помогне на хората да отговарят на въпросите във връзка с попълването на анкетната карта.

За улеснение на гражданите, които поради отсъствие от домовете си, или по други причини не са се срещнали с преброителите и не са преброени, може да се възползват от възможността да се извърши преброяване във временния пункт.

Същото така, предоставяме и друг алтернативен начин за преброяване – преброяване по телефона. Всеки, който желае да се преброи, но да не чака преброител у дома, може да се обади на следните телефони: 0888879322; 0882600057 или 029857699

Учредяване на дарителска инициатива “КауЗа БГ” на Националния дарителски фонд “13 века България”

Уважаеми съграждани,

предоставяме на Вашето внимание създадения  дарителски сайт (www.causabg.com), предлагащ възможност на всеки да сподели своята идея, да я развие сред съмишленици и да потърси обществена подкрепа с цел осъществяването на смислен проект.

На платформата юридически и физически лица  могат да предлагат инициативи, които да бъдат реализирани като дарителски кампании, след одобрение на Управителния съвет на Фонда.

Кампаниите могат да бъдат с обществена насоченост – образование, наука, здравеопазване, възстановяване и опазване и исторически и културни ценности.

Гарант за честното събиране и разходване на средствата е 40-годишната работа и отдаденост в набирането на дарения на Националния дарителски фонд “13 века България”.

“КауЗа БГ” функционира съгласно утвърдени условия за набиране и одобрение на кампании, както и правила за регистриране и представяне на парични дарения, постъпили чрез платформата.

Сайтът е двуезичен, което осигурява на създадените чрез него кампании достъпност и в чужбина.

За повече информация, относно каузите, посетете сайта  https://causabg.com/

Детска градина “Буратино” обявява 2 / две / свободни работни места

Детска градина “Буратино” обявява 2 / две / свободни работни места за длъжността помощник – възпитател и 1 /едно/ за помощник – готвач в детска кухня.
Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за определената длъжност в детската градина.
Кандидатите подават лично документи за кандидатстване в ДГ ” Буратино”, гр. Божурище, ул. “Иван Вазов” 17, тел: 0879 886 887 – П. Котупанова

Откриване на Преброяване 2021

От 00,00 часа днес – 7 септември 2021г. започна националното преброяване в България, което се прави на всеки 10 години. То ще се проведе на два етапа – преброяване по интернет и преброяване с преброители.

От 0.00 часа на 7 септември до 24 часа на 17 септември жителите на страната могат да се преброят електронно по интернет. Платформата, на която всеки може да се преброи онлайн, е Census2021.bg. Тя ще бъде достъпна и от сайта на НСИ. Необходимо е да се направи регистрация с ЕГН и документ за самоличност.

При онлайн преброяването се генерира код, който след това преброителите ще съберат при посещение в дома ни след 18 септември.

От 18 септември до 3 октомври преброяването ще продължи по класическия начин – с обход по домакинствата и жилищата и преброяване с анкетна карта. Преброителите ще посещават домовете от 8.00 до 20.00 часа всеки ден, включително събота и неделя. Съгласно Закона за преброяването, участието в него е задължително. 160 лева е глобата за човек, отказал да участва в предстоящото национално преброяване на населението и жилищния фонд в България.

За хората ще работи и телефон *2021, на който всеки може да задава въпроси за преброяването. Телефонът ще работи от 9 до 21 часа, включително и в събота, и неделя, и ще бъде безплатен за повечето оператори.

В преброителните карти има четири раздела – с въпроси за сградата, жилището, домакинството и населението. При попълването на данните човек трябва да даде информация за жилището, в което живее, а ако живее на няколко места – къде стои по-често. Няма значение дали жилището е собствено или не, дали е законно построено, или не.

Жилищата, които не са обитаеми по време на преброяването, ще бъдат регистрирани от самите преброители. Сред въпросите, на които трябва да отговорим, са дали жилището има кухня и баня, дали имаме сателитна или кабелна телевизия, как пътуваме до работното си място и колко често ходим в офиса.

В последния раздел са въпроси като религиозен ли сте, живели ли сте извън България, какво е семейното ви положение и образованието. Като на някои въпроси човек може да посочи, че не иска да отговори.

Отговорите на въпросите са само декларативни и няма да се проверяват.

Първите резултати от преброяването ще излязат до Коледа.