ГРАФИК за получаване на изборните книжа и материали на 01.10.2022

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 02.10.2022г.

ГРАФИК

за получаване на машини за гласуване, изборни книжа и материали

на 01.10.2022г.

Получаването на изборните книжа и материали – избирателни списъци, бюлетини, пликове и др. технически материали и средства, ще става в сградата на Община Божурище по следния график

Часове за получаване на специализираните устройства за гласуване, съгласно график на ЦИКЧасове за получаване на изборните книжа и материали от общинската администрацияМясто на секцията
 

11:00 часа – в секцията в училището

 

11:20  до 11:35 часа

в общината

 

І – ва секция /гр.Божурище/

Училище – нова сграда

 

 

11:00 часа – в секцията в училището

 

11:35  до 11:50 часа

в общината

 

 

ІІ – ра секция /гр.Божурище/

Училище – нова сграда

 

 

11:00 часа – в секцията в училището

 

11:50  до 12:05 часа

в общината

 

ІІІ – та секция /гр.Божурище/

Училище – стара сграда

 

 

11:00 часа – в секцията училището

 

12:05  до 12:20 часа

в общината

 

 

V – та секция /гр.Божурище/

Училище – стара сграда

 

 

11:10 часа – в секцията училището

 

12:20  до 12:35 часа

в общината

 

 

ІV – та секция /гр.Божурище/

Училище – нов квартал

 

 

11:10 часа – в секцията в училището

 

12:35  до 12:50 часа

в общината

 

 

VІ – та секция /гр.Божурище/

Училище – нов квартал

 

 

11:20 часа – в секцията в читалището

 

12:50  до 13:05 часа –

в общината

 

 

Х – та секция /с.Гурмазово/ –

В читалището

 

 

11:40 часа – в секцията в читалището

 

13:05  до 13:20 часа –

в общината

 

 

VІІ – ма секция /с.Пролеша/ – в читалището

 

11:50 часа – в секцията в сградата на фитнеса

 

13:20  до 13:35 часа –

в общината

 

 

VІІІ – ма секция /с.Хераково/ – в сградата на фитнеса зад кметството

 

 

12:10 часа – в секцията в читалището

 

13:35  до 13:50 часа –

в общината

 

 

ІХ – та секция /с.Храбърско/ – в кметството

  

 

13:50  до 14:05 часа –

в общината

 

 

 

ХІ – та секция /с.Пожарево/

в читалището

 

  

14:05  до 14:20 часа –

в общината

 

 

ХІІ – та секция /с.Златуша, с.Делян, с.Росоман и с.Мала Раковица/ –

в Пенсионерския клуб – с.Златуша

 

 

МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ВСЯКА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕ ПОЛУЧАВАТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ В ПРИСЪСТВИЕТО НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

 

 

 

Обучение на членовете на СИК /секционни избирателни комисии/ за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022г.

Във връзка с предстоящото провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022г., Общинска администрация – Божурище уведомява членовете на секционните избирателни комисии на територията на общината, че обучението на комисиите от представители на Районната избирателна комисия 26 – София област ще се проведе на 24.09.2022г. /събота/ от 10,00 часа в големия салон на НЧ „Христо Ботев 1934“ – гр. Божурище.

Местните представителства на политически партии и коалиции от партии осигуряват присъствието на своите представители. В обучението задължително участват председател, зам.-председател и секретар на секционните избирателни комисии.

VI-ти ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ “ОКНИ, ПА ТРОПНИ”!

На 10 септември 2022 г., се състоя най-голямото фолклорно събитие на територията на Община Божурище – VI-ти ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ “ОКНИ, ПА ТРОПНИ”!
Събитието се проведе в с. Пролеша, на изцяло ремонтирания и новоизграден площад на центъра на селото, обособен със самостоятелна сцена за изяви, алеи, растителност и зелени площи. Така Читалището, задният двор, изградената детска площадка със зона за игри и площадът са една нова, напълно обособена част. Бързахме и буквално последната седмица преди събитието, всичко бе изпипано до последен щрих върху центъра, за да може жителите и гостите да се насладят на атмосферата и новата визия на тази част на селото. До края на месец октомври и пътят ще бъде готов, така че, очакваме все по-силни, идващи емоции и събития в село Пролеша!
Фолклорният ден донесе не само емоции, а и дух на българщина, много танци от състезателен характер и раздаване, както на сърце, така и на душа!
Домакин на събитието беше НЧ „Светлина 1924“ в лицето на читалищното настоятелство, кметът на с. Пролеша и не на последно място – Община Божурище – спонсор на събитието и съорганизатор.
Община Божурище благодари лично на включилите се в подготовката на фестивала, защото този труд е много голям и от различно естество.
В ПРОГРАМАТА СЕ ВКЛЮЧИХА:
🎤ВОДЕЩ: Анета Вълканова
ОФИЦИАЛНИ ГОСТИ:
НЧ „Арсени Костенцев 1980“
С. Изгрев, обл. Благоевград
ГОСТИ – ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
☑️ “Бейби Хороводчета” гр.София
☑️ТК “Животвор” с. Пролеша
☑️ГНХ “Аидара” с. Изгрев
☑️ ГАФ “От извора” с. Григорево
☑️ТК “Райна Княгиня” гр. София
☑️ФК “Заведи оро” гр. София
☑️ ТК “Пъстра китка” гр. Банкя
🎤 Певческа група с. Рилци
☑️Юношески ТС с. Владая
☑️ТК “Фолклорен пъзел” гр. Перник
☑️ Димитър Лукарски
☑️ Танцов колектив ” Светлина” с. Владая
🎤 Мария Иванова
☑️ ТК “Хоп троп” гр. София
🎤Петя Антова кв. Малашевци
☑️ТК “Български перли” гр. София
☑️КНХТ “Хопни тропни” гр. София
🎤 Спаска Борисова и Венцислав Джаджаров с. Ресилово
☑️ ДТС Ритми гр. Костинброд
☑️ТС” Релакс” с. Петърч
☑️ Ансамбъл Люлин гр. София
Благодарим на всички за прекрасните емоции!

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗТИЧАНЕ НА КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

                                                                                                                                                   СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с насрочените избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. напомняме, че на 17 септември 2022 г. и на 24 септември 2022 г. изтича срокът за:
✓ Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, което не могат да упражнят правото си на вот в изборно помещение;
✓ Подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;
✓ Подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдатели;
За целта от 8:30 часа до 17:30 часа на 17.09.2022 г. (събота) и на 24.09.2022 г. (събота) в сградата на Община Божурище и в кметствата на територията на общината ще има дежурни служители, които ще приемат изброените по-горе заявления.

ОБЩИНСКИ ПАЗАР – ОТДАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ МАСИ (СЕРГИИ) ПОД НАЕМ И ПРЕДСТОЯЩИ СТЪПКИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЦЕЛИЯ ПАЗАР

❗️ИНФОРМАЦИЯ❗️
ОБЩИНСКИ ПАЗАР – ОТДАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ МАСИ (СЕРГИИ) ПОД НАЕМ И ПРЕДСТОЯЩИ СТЪПКИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЦЕЛИЯ ПАЗАР!
Уважаеми съграждани,
след изграждането на дългоочаквания общински пазар, обектът вече e ВЪВЕДЕН в експлоатация!
Проведе се, държавна приемателна комисия, която посочи, че обектът  няма никакви забележки!
Следват още пет основни стъпки, които трябва да бъдат изпълнени, за да работи пазарът с всичките си компоненти.
❗Към момента, могат да бъдат наети САМО И ЕДИНСТВЕНО търговските маси (сергии), намиращи се във външната част на обекта.
Който желае да извършва търговска дейност на масите-сергии, на пазара, трябва да посети сградата на община Божурище, намираща се на бул. „Европа“ 85!❗
✔ Масата-сергия може да бъде наета за един ден или цял месец;
✔ Всяка маса-сергия е с размер 2 кв. м.;
✔ За ползване на масата от един календарен ден се заплаща само и единствено такса на касата на Община Божурище.
✔ За ползване повече от един ден, се попълва заявление в Деловодството на Общината, като се посочват възможностите за наемане;
✔ Масата-сергия струва 3 лв. на кв. м или 6 лв. за цялата квадратура от 2 кв. м;
✔ Ако масата – сергия бъде наета за един месец, то стойността на целия наем е 60 лв. за цялата маса – 2 кв. м;
✔ Масата – сергия може да бъде наета веднага след попълването и одобрението на документите и заплащане на съответните такси.
ℹ За наемане на павилионите – магазини предстоят следните стъпки:
I. Изменение на годишната програма за управление на общинската собственост с цел включване на новите павилиони в нея.
a. Програмата е обявена на сайта на общината на 29.08.2022 г., и трябва да стой на него в рамките на 30 дни, след което ще бъде приета от Общинския съвет на сесията в края на месец септември 2022г.;
II. Приемане на нова наредба за търговете. Проектът на наредбата е обявен на сайта на общината на 29.08.2022г. и ще бъде приета на заседание на ОбС-Божурище на 29.09.2022г.
III. Вземане на решение от ОбС- Божурище за провеждане на търговете за отдаване под наем на павилионите, излъчвани през сайта на общината. С решението на общински съвет, което ще се вземе в края на месец октомври 2022 г., ще се определят видът на търга.
Предложението на кмета Георги Димов ще бъде търгът да бъде явен, в това число излъчван на живо през сайта на общината с абсолютната цел – ПРОЗРАЧНОСТ! С решението на общински съвет ще се определи също – наемната цена и срокът на наема.
IV. След влизане в сила на решението за провеждане на търга след 20.11. 2022 г., търговете ще бъдат обявени със съответните срокове и критерии.
V. Провеждане на самите търгове:
a. Всеки павилион ще бъде отдаден на отделен търг;
b. След определяне на спечелилите търга ще се пристъпи към сключване на договорните взаимоотношения и започване на работа на обектите!
❗️В момента общинската администрация работи по нова наредбата за таксите в община Божурище❗️
❗️Тази наредба ще бъде гласувана  на общински съвет в края на октомври 2022 г.,  предложението на кмета Георги Димов  ще бъде  – търговските маси (сергии) да бъдат намалени от 60 лева за месец наемна цена, на 30 лева за месец❗️
Прикачено заявление за наемане на масите можете да  видите/изтеглите тук:  Заявление търговски маси общински пазар
Заявление-пазар

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ВИ КАНИ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ИНИЦИАТИВАТА “ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО” НА 17 СЕПТЕМВРИ 2022г.

cleanbulgaria-1080x400
Уважаеми жители на Община Божурище,
на 17 септември 2022 г.,(събота)
⏱от 10:00 часа, за 10-та поредна година ще се проведе кампанията „Да изчистим България заедно” на bTV Media Group и ние ще станем част от нея!
ℹ Това е най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда, и да направи България по-чиста и красива в дългосрочен план!
✅Община Божурище се включва в инициативата!
🌍Кампанията цели да събуди самосъзнанието и доброволческото мислене в хората и всичко това в името на каузата за една по-чиста околна среда. В Световния ден на почистването на планетата, в който за шести пореден път ще се включи и България, отново ще се борим срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, както сред природа, така и в жилищните зони.
📝Инициативата обхваща град Божурище и селата, като всички желаещи, следва да се явят в определения час на сборните пунктове:
– пред сградата на Община Божурище;
– пред сградите на местните Кметства;
🧤Ръкавици и чували ще се раздават на място!

Проекти на карта на масивите за ползване и на регистри към тях по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ въз основа на споразумение за землищата на община Божурище

О Б Я В А

Общинската служба по земеделие гр. Божурище  уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени проекти на карта на масивите за ползване и на регистри към тях по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ въз основа на споразумение за землищата на община Божурище

Промени в проектите на регистрите и картите могат да се правят в срок до 30 август 2022 г.

Общинска служба по земеделие  Божурище

29.08.2022г.

 

Покана за консултации за определяне на съставите на СИК на територията на община Божурище на 24.08.2022г. от 9,00 часа

Изх. № П-И-444/19.08.2022г.

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО  ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ:

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

бул. Александър Стамболийски №84, ет.2, офис 2, п.к. 382,

гр. София,

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“

НДК, Административна сграда, ет. 17

гр. София,

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А

гр. София

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“

ул. Позитано № 20, п.к. 382,

гр. София

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

пл. „България“ № 1, НДК, зала 12

гр. София

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

бул. Драган Цанков № 12 – 14, ет 2, ап. 7

гр. София

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

бул. „Христо Ботев“ № 111

гр. София

 ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии в Община Божурище за произвеждане Изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №1281-НС от 16.08.2022г. на ЦИК, каня парламентарно представените в 47-то Народно събрание политически партии и коалиции за участие в консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии в Община Божурище, на 24.08.2022 год.
от 00 часа в сградата на общинската администрация, на адрес: гр.Божурище, бул.Европа №85.

На основание чл.91, ал.2, изречение второ от Изборния кодекс в консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, имената и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 01.08.2022г., или копие от решението за образуване на коалицията, за участие в изборите за 47-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) пълномощно, подписано от представляващия партията/ коалицията или заверено копие от такова пълномощно – когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на комисията не се яви в изборния ден.

На основание чл.91, ал.1 от ИК уведомлението за консултациите за сформиране на съставите на СИК е съобщено публично на 19.08.2022г. чрез публикуване в интернет страницата на Община Божурище, раздел “ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02 ОКТОМВРИ 2022г.“ и е поставено на информационното табло в Центъра за административно обслужване.

С уважение,

ГЕОРГИ ДИМОВ

Кмет на община Божурище

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с издаването на карти за безплатен транспорт на учениците от I до XII клас от съответното населено място до административния център – гр. Божурище.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

във връзка с издаването на карти за безплатен транспорт на учениците от I до XII клас от съответното населено място до административния център – гр. Божурище, е необходимо те да отговарят на следните условия:

  1. Да имат постоянен адрес в село, на територията на община Божурище;
  2. Да се обучават в профилирани или непредлагани паралелки в СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище  ;
  3. Да бъде подадена Декларация по образец в срок до 16.08.2022г. в съответното кметство по адресна регистрация;
  4. Да бъдат представени служебна бележка от съответното учебно заведение и актуална снимка на ученика в срок до 23.09.2022г. в Деловодството на Община Божурище.

Декларацията по образец може да се вземе от кметствата на населените места, от Деловодството на Община Божурище или да бъде свалена от сайта на Община Божурище – ДЕКЛАРАЦИЯ

Картите се издават след решение на Общински съвет – Божурище.

Обява

Общинска служба по земеделие – гр. Божурище уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени пред-варителните регистри по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване по чл. 37 в от ЗСПЗЗ (формиране на масиви за ползване на земеделските земи) в землищата на община Божурище.  

Регистрите се намират в ОСЗ – Божурище.

Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересованите лица, в срок до 15 август 2022 г.

Общинска служба по земеделие гр. Божурище