Авариен ремонт на железопътен прелез на км. 15+050 в междугарието Волуяк – Храбърско (спирка Бригадир)

Съгласно уведомително писмо вх. №П-В-1117/16.10.2020г. от Железопътна секция София към ДП “Национална компания железопътна инфраструктура”, Ви уведомяваме, че поради влошеното техническо състояние на жп прелеза от 22.00 часа на 22.10.2020г. до 05.00 часа на 23.10.2020г. ще бъде извършен авариен ремонт на прелезната настилка и железния път на жп прелеза на км 15+050 в междугарието Волуяк-Храбърско (спирка Бригадир).

 

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище за периода19-23.10.2020

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 19 октомври – 23 октомври  2020 г,  включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

София-Област

Община Божурище

На 19.10.2020 г. /11:00 – 16:00 ч./ –  Божурище:   022145  ,  VI -002024  ,  Девети Септември  11, 6, 13, 3, 15, 16, 8, 10, 4, 14, 1, УПИ VІ-002003 Кв.4, 12, 2, VIII-022188 Кв.10, 7, 9, 13 Имот 002044, Кв.10, 17, 18,  Кв.Девети Септември  ,  Лястовица  2,  Пи 65 Кв.9ти Септември  ,  Руен  3б,  УПИ 14-022043 Кв.9  ,  УПИ V -002004 Кв.4  ,  УПИ V-02249 Кв.10  ,  УПИ XII -38 Кв.3  ,  УПИ XIII -002004 Кв.4  ,  УПИ Х-022044 Кв.9  ,  УПИ ХІІІ-015133  ,  Феникс  13, 15, 22,  Щъркел  11,    М. Шеовица,    Квартал, Кв.9 ІХ УПИ IV-22кв.5

На 19.10.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Хераково:   II-024019  ,  XII-396 И XII-397,  Кв.39  ,  УПИ 024020,  Кв.4  ,  УПИ V-024020 Кв.4  ,  УПИ XXIV-025093, Кв.1, М.Герена

На 20.10.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Мала Раковица:   С.Мала Раковица  ,  УПИ VI-5,  Кв.2

На 20.10.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./   На 21.10.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./   На 22.10.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./ –  Пожарево,  Общ. Божурище:   123.106  ,  123.211  ,  VІІІ-485, Кв.34  ,  Александър Александров  69,  Георги Аспарухов – Гунди  17,  Космонавт Ал. Александров  33, 26,  Космонавт Георги Иванов  82,  Космонавт Георги Иванов  172, 119,  Местност Могила  ,  Пейо Яворов  6, 10,  ПИ 123.274  ,  Пчела  4,  УПИ 3-227 Кв. 18  ,  УПИ VI-105 Кв.8  ,  УПИ XXI,  Кв. 17  ,  УПИ ХVІІ-Общ,  Кв.19  ,  УПИ- XII-148  Кв.10  ,  УПИ-190кв 15  ,  УПИ-IX-485, Кв.34  ,  УПИ V-016025 Кв.1  ,    Къща,    М.Гуното, , Къща, Вила,    Къща

На 23.10.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./ –  Пожарево,  Общ. Божурище:   123.106  ,  123.211  ,  VІІІ-485, Кв.34  ,  Александър Александров  69,  Георги Аспарухов – Гунди  17,  Космонавт Ал. Александров  33, 26,  Космонавт Георги Иванов  172, 119,  Космонавт Георги Иванов  82,  Местност Могила  ,  Пейо Яворов  6, 10,  ПИ 123.274  ,  Пчела  4,  УПИ 3-227 Кв. 18  ,  УПИ VI-105 Кв.8  ,  УПИ XXI,  Кв. 17  ,  УПИ ХVІІ-Общ,  Кв.19  ,  УПИ- XII-148  Кв.10  ,  УПИ-190кв 15  ,  УПИ-IX-485, Кв.34  ,  УПИ V-016025 Кв.1  ,    М.Гуното, Къщи, Вили.

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

ОРГАНИЗИРАН БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ ДО КЛИСУРСКИЯ МАНАСТИР „СВ. ПЕТКА“

По случай християнския празник, на който  Православната църква почита Света Параскева или още наричана Света Петка ( зимен Петковден) , Община Божурище организиран безплатен транспорт на 14.10.2020г.  до Клисурския манастир „Св. Петка“

Тръгване: 9:00 ч. от спирката пред общината.

От ръководството на община Божурище

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище за периода 12-16.10.2020

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 12 октомври – 16 октомври  2020 г,  включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

София-Област

Община Божурище

На 12.10.2020 г.    /09:30 – 16:16 ч. /   На 13.10.2020 г.    /09:30 – 16:16 ч. /   На 14.10.2020 г.    /09:30 – 16:16 ч. / –  Гурмазово:   IV-020070  ,  XI-020018 Кв.44  ,  Гурмазовско Шосе 7  ,  ПИ  001140  ,  Стопански Двор  ,  УПИ 6-292 Кв 26  ,  УПИ III-001141, Кв.39  ,  УПИ VII-001156, Кв.39  ,  УПИ VII-008035 Кв.34  ,  УПИ-VII-008035 Кв.34  ,  Яне Сандански  26, 32,    Къща, Навес За Минерални Торове, Фургон

На 14.10.2020 г.    /13:00 – 16:00 ч. / –  Пожарево,  Общ. Божурище:   VІІІ-485, Кв.34  ,  Александър Александров  69,  Космонавт Георги Иванов  172, 119,  УПИ VI-105 Кв.8  ,  УПИ- XII-148  Кв.10  ,  УПИ-IX-485, Кв.34  ,    Къща

На 15.10.2020 г.    /09:30 – 14:00 ч. / –  Божурище:   022145  ,  VI -002024  ,  Девети Септември  11, 6, 13, 3, 15, 16, 8, 10, 4, 14, 1, УПИ VІ-002003 Кв.4, 12, 2, VIII-022188 Кв.10, 7, 9, 13 Имот002044, Кв.10, 17, 18,  Кв.Девети Септември  ,  Лястовица  2,  ПИ 65 Кв.9-ти Септември  ,  Руен  3б,  УПИ 14-022043 Кв.9  ,  УПИ V -002004 Кв.4  ,  УПИ V-02249 Кв.10  ,  УПИ XII -38 Кв.3  ,  УПИ XIII -002004 Кв.4  ,  УПИ Х-022044 Кв.9  ,  УПИ ХІІІ-015133  ,  Феникс  13, 15, 22,  Щъркел  11,    Квартал, Кв.9 Іх УПИ IV-22кв.5,    М. Шеовица

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище за периода 05-09.10.2020

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 05 октомври – 09 октомври  2020 г,  включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

Община Божурище

На 07.10.2020 г. /10:16 – 11:16 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Божурище:   022145  ,  8-Ми Март  1а,  I-015169 Кв.13,  Кв.Девети Септември  ,  V-9605,  Кв.84  ,  VI -002024  ,  Атон  10, 11, 10/12, 14, 4, 8, 16,  Далия  3, 5, 6, 19 Къща 19, 13, 2, 4, 1,  Двора На Апк  1,  Девети Май  ,  Девети Септември  11, 6, 13, 3, 15, 16, 8, 10, 4, 14, 1, УПИ VІ-002003 Кв.4, 12, 2, VIII-022188 Кв.10, 7, 9, 13 Имот002044, Кв.10, 17, 18, УПИ IV-015063, 5, Къща,  Еделвайс  33, 29, 35а, 27а, 37а, 42, 27, 29а, 44, 31, 25а, 35, 37,  Искър  30,  Кв.Девети Септември  ,  Лястовица  2,  Мура  2, 3,  ПИ 65 Кв.9ти Септември  ,  Рила  8, 8а, 16, 14а, 10а, 4а, 12, 10, 14, 12а, 6, 25,  Руен  3б,  Стара Планина  5, 3, 7, 1,  Ткзс Кв.21  УПИ 14-022043 Кв.9  ,  УПИ V -002004 Кв.4  ,  УПИ V-02249 Кв.10  ,  УПИ XII -38 Кв.3  ,  УПИ XIII -002004 Кв.4  ,  УПИ XXXI-1004 Кв.4  ,  УПИ Х-022044 Кв.9  ,  УПИ ХІІІ-015133  ,  Феникс  13, 15, 22,  Шести Септември  3,  Щъркел  11,    Квартал, Кв.9 ІХ УПИ IV-22кв.5, 85, 53, 4, 6, М. Шеовица

На 07.10.2020 г. /09:30 – 14:00 ч./ –  Божурище:   Георги С. Раковски  36, 27, 34, 24, 26, 22, 24а, 25, 30, 20, 28, 33, 32,  Дружба  5, 1, 3,  Европа  14-16, 69, 81, 71, 59, 37, 25, 15, 39, 45, 1, 73, 33, 77, 19, 16 1, 63, 49, 67, 47, 31, 18, 65, Строеж, 27, 75, 21, 57, 79, 35, 20, 17, 41, 61, 43, 29,  Жилища  4, 19, 5, 1, 7, 1, 22, 6, 8, 1 1, 6, 20,  Заимов  2, 6, 6,  Иван Вазов  2, 8, 4, 6, 10, 1, 3,  УПИ I,  Кв.23-А  ,  УПИ II  Кв.35  ,  УПИ II-599, Кв.37  ,  УПИ XI-719 Кв.58  ,  Христо Ботев  4, 1, 2, 7, 5,    8, 22, 21, Училище, 3, 6, 3, 7, 4, 20, 1, 5, Гимнастически Салон

На 07.10.2020 г. /09:46 – 11:16 ч.; 15:00 – 16:16 ч./ –  Божурище:   Европа  157, 17, 74, 151, 80, № 151,  КТП  Булет  ,  Максим Горки  31, 37, 30, 38, 143, 32, 15, 35, 10, 14, 33,  УПИ X-48 Кв 6  ,  УПИ Xxx-70,  Кв.8  ,  УПИ XXXI-022065 Кв.8  ,  Хан Кубрат  2,  Цар Борис Първи  17 Къща, 30, 11

На 07.10.2020 г. /10:16 – 11:16 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Гурмазово:   023020  ,  I-212,  Кв.20  ,  II-020068 44  ,  IV-020070  ,  IV-024064  ,  IV-18.228  ,  XI-020018 Кв.44  ,  XXIII-82 Кв.32  ,  Гурмазовско Шосе  79,  Гурмазовско Шосе 7  ,  Девети Септември  5,  Любен Каравелов  4,  М.Соларски Път  УПИ I-023045, Кв.47,  Парцел ІІ-77,  Кв.28  ,  ПИ  001140  ,  ПИ 001019 М. Матерка  ,  ПИ 18174.20.63  ,  Стопански Двор  ,  УПИ 6-292 Кв 26  ,  УПИ I-015092, 015093, 015094 Кв.12  ,  УПИ Ii-021103 Кв. 43  УПИ III-001141, Кв.39  ,  УПИ III-112 Кв.11  ,  УПИ IX-159, Кв.14  ,  УПИ VI-020069,  Кв.44  ,  УПИ VII-001156, Кв.39  ,  УПИ VII-008035 Кв.34  ,  УПИ VII-270,  Кв.24  ,  УПИ X-022021,  Кв.45  ,  УПИ Xiv-157 Кв.14  ,  УПИ І-254 Кв.25  ,  УПИ ІV-38,  Кв.4  ,  УПИ Х-299 Кв.29  Временно Ел.Захранване За Строителство,  УПИ ХIII-106,  Кв. 12.  ,  УПИ-II-022022  ,  УПИ-VII-008035 Кв.34  ,  Яне Сандански  26, 32,    Къща, Навес За Минерални Торове, Фургон, М Матерка Кв 35, Вила, 56, Къща, УПИ VІІІ-008013, Кв.34, Къща, Вила, Помпа

На 07.10.2020 г. /10:16 – 11:16 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Делян,  Общ. Божурище:   IV-052034  ,  Писател Спас Антонов  2,  ХVIII-115, Кв.15  ,    Община Божурище, УПИ VІІ-23, Кв.8, Къща

На 07.10.2020 г. /10:16 – 11:16 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Златуша:   №ІІІ А-56 Кв 5  ,  Вилна Зона Витошица  ,  УПИ II-214  Кв.20  ,  УПИ X-59 Кв. 25  ,  УПИ XVII-262 ,  Кв.22  ,    Къща, УПИ ІІІ-226, Кв.22, Къща, Вила

На 07.10.2020 г. /10:16 – 11:16 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Мала Раковица:   С.Мала Раковица  ,  УПИ Vi-5,  Кв.2

На 07.10.2020 г. /10:16 – 11:16 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Пожарево,  Общ. Божурище:   123.106  ,  123.211  ,  VІІІ-485, Кв.34  ,  Александър Александров  69,  Георги Аспарухов – Гунди  17,  Казана  14а,  Космонавт Ал. Александров  33, 26,  Космонавт Георги Иванов  71, 186, 172, 119, 82,  Местност Могила  ,  Могила  ,  Пейо Яворов  6, 10,  ПИ 123.274  ,  Пчела  4,  УПИ 1-034007 ,  Кв1, М. Добър Мъж  ,  УПИ 3-227 Кв. 18  ,  УПИ VI-105 Кв.8  ,  УПИ XV-94.43 Кв.1  ,  УПИ XXI,  Кв. 17  ,  УПИ ІІ 379/Кв27  ,  УПИ ХVІІ-Общ,  Кв.19  ,  УПИ ХІІ-369,  Кв.29  ,  УПИ- XII-148  Кв.10  ,  Упи-190кв 15  ,  УПИ-IX-485, Кв.34  ,  УПИ V-016025 Кв.1  ,    Къща, М. Гуното, Къща, Вила, Вила, ул.  Кокиче №11,  Месност Могила

На 07.10.2020 г. /10:01 – 12:00 ч./ –  Пролеша:   70  Лятна Кухня,  IV-Училище  ,  VI-70, Кв.7  ,  Васил Левски  74,  Христо Ботев  90,    Къща, 51

На 07.10.2020 г. /10:00 – 14:00 ч./ –  Пролеша:   IX-108,  Кв.16  ,  VI-84,  Кв.10  ,  Иван Вазов  12,  М.Гуното УПИ XXII-041138 Кв.14  ,  УПИ I-122, 123  ,  УПИ V-29 Кв.11  ,  УПИ VІІ-108,  Кв.16  ,  УПИ ХІ-102 Кв.15  ,    Къща

На 07.10.2020 г. /10:16 – 11:16 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Росоман:   63121.133.9  ,  I-30,  Кв.6  ,  Гранит   М.Падината  ,  УПИ IV-58,  Кв.9  ,  УПИ XIV-145  ,  УПИ ХIII-144 Кв.22  ,  Черква  ,    П-Л ІІІ-99, Кв.15, Вила

На 05.10.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 06.10.2020 г. /09:01 – 16:16 ч.; 10:01 – 10:30 ч.; 14:30 – 15:16 ч./   На 07.10.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 08.10.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 09.10.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./ –  Хераково:   014148  ,  М.Белица  ,  Махала Белица  Вила,    Къща

На 07.10.2020 г. /10:16 – 11:16 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Хераково:   XIII-43 Кв.9  ,  ПИ 000189  ,  Ридо  21,  УПИ I-155010, Кв.47  ,  УПИ II-155010 Кв.47  ,  УПИ VIII – 321  ,  Царица Йоанна  13,  Черковна  23а, 6,    УПИ ХIV-326 Кв.32, № ,  Къща, Вила, УПИ ХІХ-32, Кв.11, УПИ ХХ-32, Кв.11, УПИ XVII-68 Кв.5, Вила, Къща

На 06.10.2020 г. /10:01 – 10:30 ч.; 14:30 – 15:16 ч./ –  Храбърско:   I-075017 Кв.54  ,  II-044016  ,  IV-278 Кв.42  ,  XIII-081046,  Kв.2  ,  Xx-71 Кв. 22  ,  Алек Мак  1,  Ален Мак  22,  Махала Старо Село  Махала Черен Пешо  ,  Местн.Расул  ,  Микроязовир Храбърско  ,  Нарцис  10,  ПИ 77400.91.16  ,  ПИ 77400.91.17  ,  УПИ -2-Кв.20  ,  УПИ 3-076020 Кв.57  ,  УПИ I- 174 Кв.43  ,  УПИ I-076022, Кв.57  УПИ III-1981  ,  УПИ X-404  Кв.45  ,  УПИ XVII-081047,  Кв.2  М.Лозище,  УПИ XXII-452 Кв.22  ,  УПИ XXIII-337  ,  Упи-IV-76.11 Кв.57  ,  Упи-V-18, Кв.3  ,  Черковна  14,    Къща, Вила, Къща, Вила, Вила, Вила, Къща, Вила, Вила

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

От 01 НОЕМВРИ 2020 г. ще бъдат възстановени картите за безплатно пътуване на пенсионерите от Община Божурище по общинската транспортна схема

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

От 01 НОЕМВРИ 2020 г. ще бъдат възстановени картите за безплатно пътуване на пенсионерите от Община Божурище по общинската транспортна схема.

За целта е създадена следната организация във връзка с издаването на картите:

  • От 1 до 15 октомври – да се подават на гише „Деловодство“ заявления от желаещите пенсионери с постоянен адрес на територията на общината, за издаване на абонаментни карти за м.ноември 2020г.
  • От 16 до 24 октомври – общинската администрация да провери дали заявителите имат право да получат карта и да издаде карти за м.ноември 2020г. на правоимащите лица
  • От 25 октомври до 05 ноември – получаване на картите от гише „Деловодство“

ВАЖНО!!! КАРТИТЕ ЩЕ ВАЖАТ ОТ 01 НОЕМВРИ 2020Г.

zapoved karti pensioneri.pdf0001 zapoved karti pensioneri.pdf0002

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище за периода 28.09 – 02.10.2020 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 28 септември – 02 октомври  2020 г,  включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

София-Област

Община Божурище

На 28.09.2020 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Божурище:   Божур  11, 2,  Далия  8,  Даме Груев  2,  Европа  97, 36, 99, 109, 40, 42, Строеж На Къща, 107, 93, 48, 34, 48-50, 44а ПИ Хх,  Кв.76, 103, 95,  Еделвайс  40, 23, 23а, 21, 25, 19, 38, 36,  Здравец  7, 8, 7, Къща,  Искър  12а, 16, 13, 7а, 4, 9, 8, 14, 29, 10а, 2а, 2, 18а, 4а, 16а, 14а, 3, 15, 24а, 6, 12, 10, 17, 26а, 5, 11, 7, 20а, 18, 20, 22, 24, 8а, 26, 23, 28,  Кипарис  19, 7, 9, 13,  Лотос  3, 11,  Максим Горки  2, 6, 5, 1, 3,  Отец Паисий  5, 4,  Пролет  6, 11, 14, 8, 7, 13, 9, 12,  Рила  2, 4, 11, 21, 25, 3,  Стара Планина  3,  УПИ 16-826, Кв.76  ,  УПИ I,  Кв.1  ,  УПИ V-9605,  Кв.2  ,  УПИ VIII-Общ. Кв.76  ,  Х-54, 100 Кв.11  ,  Явор  Пролет, 9,  Янтра  19,    6, 8, 2, 0000, 83, 84, 2, 12, ТП Изгрев

На 30.09.2020 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Хераково:   014148  ,  М.Белица  ,  Махала Белица  Вила,    Къща

На 29.09.2020 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Хераково:   II-024019  ,  XII-396 иXII-397,  Кв.39  ,  УПИ 024020,  Кв.4  ,  УПИ V-024020 Кв.4  ,  УПИ Xxiv-025093, Кв.1, М.Герена

На 01.10.2020 г. /12:00 – 15:00 ч./ –  Хераково:   Ридо  21,  УПИ VIII – 321  ,  Черковна  23а, 6,    УПИ Хiv-326 Кв.32,  Къща, Вила

На 01.10.2020 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Храбърско:   XX-71 Кв. 22  ,  Алек Мак  1,  Ален Мак  22,  УПИ -2-Кв.20  ,  УПИ XXII-452 Кв.22  ,    Вила

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

Започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 година преброяване на населението и жилищния фонд

В срок до 30 октомври 2020 година кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Общината.

При предстоящото преброяване за община Божурище ще бъдат ангажирани 36 преброителии 14 – контрольори. На всеки 10 преброители/контрольори ще бъдат ангажирани и по един резервен преброител/контрольор.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради, съгласно заповед №РД-05-817/14.09.2020г. на Председателя на НСИ.

Преброителите ще са ангажирани през деня от 08:00 сутрин до 20:00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Те ще се легитимират със служебна карта със снимка, издадена от НСИ.

ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КАНДИДАТИТЕ, съгласно Указанията за подбор на лицата, които ще бъдат назначени за преброители и контрольори по време на провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година, са както следва:

  1. Минимална възраст: Кандидатите за преброители и контрольори трябва да са пълнолетни лица.
  2. Образование: Минималната изисквана степен на завършено образование е средно образование. Завършилите висше образование и студентите във висшите учебни заведения, ще бъдат с предимство при подбора на кандидати.
  3. Професионален опит:Няма определен.

Препоръчително е кандидатите да имат опит в сферата на образованието (учители и възпитатели), администрацията (областни и общински служители или други държави служители), финансите, счетоводството, социалното подпомагане, социалните дейности, здравеопазването и други.

Не е препоръчително за преброители и контрольори да се набират лица, работещи като данъчни служители, инспектори или полицаи.

Кандидатите, участвали в предходни преброявания ще бъдат с предимство при подбора.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Образец на заявление за кандидатстване за контрольор, преброител и придружител
  2. Образец на автобиография
  3. Образец на съгласие за обработване на лични данни

Информация за обработка на лични данни, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данни в съответствие с Регламент (ЕС) №2016/679 от 27 април 2016г., раздел 2, чл.13

Кандидатите за преброители и контрольори могат да подават необходимите документи, както и 2 броя снимки – формат за документи,  до 30 октомври 2020 г. в Деловодството на Община Божурище, бул. Европа №85,  всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище за периода 21.09 – 25.09.2020 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 21 септември – 25 септември  2020 г, включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

София-Област

Община Божурище

На 21.09.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 23.09.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 24.09.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 25.09.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./ –  Хераково:   014148  , IV-016104, Кв.3, М.КочияшІІІ-694, Кв.48, Мбобен,  Александър Стамболийски (Мах.Бобен)  70, М.Белица,  Махала Белица  Вила, Мах.Бобен, УПИ ІІІ-391, Махала Бобен, Вила,    Къща

На 21.09.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 23.09.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 24.09.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 25.09.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./ –  Храбърско:   Махала Старо Село  ,  Махала Черен Пешо  ,  Микроязовир Храбърско  ,    Къща, Вила

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище за периода 14.09 – 18.09.2020 г.

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 14 септември – 18 септември  2020 г, включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

София-Област

Община Божурище

На 14.09.2020 г.    /09:01 – 16:16 ч.   /   На 15.09.2020 г.    /09:01 – 16:16 ч.   /   На 16.09.2020 г.    /09:01 – 16:16 ч.   /   На 17.09.2020 г.    /09:01 – 16:16 ч.   /   На 18.09.2020 г.    /09:01 – 16:16 ч.   / –  Пожарево,  Общ. Божурище:   VІІІ-485, Кв.34  ,  Александър Александров  69,  Космонавт Георги Иванов  172, 119,  УПИ VI-105 Кв.8  , УПИ- XII-148  Кв.10  , УПИ-IX-485, Кв.34  ,    Къща

На 14.09.2020 г.    /09:30 – 16:00 ч.   /   На 15.09.2020 г.    /09:30 – 16:00 ч.   /   На 16.09.2020 г.    /09:30 – 16:00 ч.   /   На 17.09.2020 г.    /09:30 – 16:00 ч.   /   На 18.09.2020 г.    /09:30 – 16:00 ч.   / –  Храбърско:   Вила

На 14.09.2020 г.    /09:01 – 16:16 ч.   /   На 15.09.2020 г.    /09:01 – 16:16 ч.   /   На 16.09.2020 г.    /09:01 – 16:16 ч.   /   На 17.09.2020 г.    /09:01 – 16:16 ч.   /   На 18.09.2020 г.    /09:01 – 16:16 ч.   / –  Храбърско:   Махала Старо Село  ,  Махала Черен Пешо  ,  Микроязовир Храбърско  ,    Къща, Вила

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.