Планирани прекъсвания на електрозахранването за община Божурище за периода 11-15.02.2021г.

 

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 11-15 януари 2021 г, включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Община Божурище

На 11.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 12.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 13.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 14.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 15.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч./ –  Храбърско: IV-278 Кв. 42, Нарцис 10, УПИ I- 174 Кв. 43, УПИ III-147 Кв. 25, УПИ VI-277 Кв. 42, УПИ X-404 Кв. 45,  къща, вила

На 11.01.2021 г. /09:30 – 13:00 ч./   На 12.01.2021 г. /09:30 – 13:00 ч./   На 13.01.2021 г. /09:30 – 13:00 ч./   На 14.01.2021 г. /09:30 – 13:00 ч./   На 15.01.2021 г. /09:30 – 13:00 ч./ –  Златуша: II-229, УПИ II-214 Кв. 20,  УПИ ІІІ-226, Кв. 22, къща, вила

На 11.01.2021 г. /09:30 – 13:00 ч./   На 12.01.2021 г. /09:30 – 13:00 ч./   На 13.01.2021 г. /09:30 – 13:00 ч./   На 14.01.2021 г. /09:30 – 13:00 ч./   На 15.01.2021 г. /09:30 – 13:00 ч./ –  Хераково: УПИ XVII-262, Кв. 22

На 11.01.2021 г. /10:00 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 13.01.2021 г. /10:00 – 11:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Хераково: 014148, М. Белица, махала Белица вила, УПИ Ix-014095 Кв. 5,  къща

На 11.01.2021 г. /10:00 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 13.01.2021 г. /10:00 – 11:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Храбърско: 501. 26, 77400. 83. 605, 77400. 83. 607, I-075017 Кв. 54, II-044016, IV-278 Кв. 42, XIII-081046, Kв. 2, Xx-71 Кв. 22, Алек Мак 1, Ален Мак 22, махала Старо Село, махала Черен Пешо, местност Расул, Микроязовир Храбърско, Нарцис 10, ПИ 77400. 32. 20, ПИ 77400. 41. 12, ПИ 77400. 91. 16, ПИ 77400. 91. 17, Старо Село, УПИ – 486, УПИ -2-Кв. 20, УПИ 3-076020 Кв. 57, УПИ I- 174 Кв. 43, УПИ I-075009 Кв. 59, УПИ I-076022, Кв. 57, УПИ II-17, 27 Кв. 3 ПИ 77400, 17, 27, УПИ III-147 Кв. 25, УПИ III-1981, УПИ VI-277 Кв. 42, УПИ X-404 Кв. 45, УПИ XIII-81 Кв. 22, УПИ XIx-131. 15 Кв. 2, УПИ XVII-081047, Кв. 2 М. Лозище, УПИ XxII-452 Кв. 22, УПИ XxIII-337, УПИ XхIII-451 Кв. 22, УПИ-IV-76. 11 Кв. 57, УПИ-V-18, Кв. 3, Х-51, Христо Ботев 41, Черковна 14,  къща, вила, къща, вила, вила, вила, вила, къща, вила

На 12.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 13.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 14.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 15.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч./ –  Златуша: № ІІІ А-56 Кв 5, Вилна Зона Витошица, УПИ X-59 Кв. 25,  къща

На 14.01.2021 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Божурище: I-015169 Кв. 13, Кв. Девети Септември, Девети Септември УПИ IV-015063

На 15.01.2021 г. /09:30 – 15:30 ч./ –  Божурище: Девети Септември, УПИ I-015092, 015093, 015094 Кв. 12

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 46, ал. 1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/  Служба по геодезия, картография и кадастър – София област /СГКК/ съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с.Гурмазово (вкл. Божурище), с.Пожарево, с.Пролеша и с.Росоман, община Божурище, /обява в ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г /

Материалите се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област и община Божурище.

Справки могат да се правят в сградата на СГКК-София област, гр. София, ул. ,,Мусала” № 1, директно на гише 6, без да се тегли номер от машината, всеки работен ден от 9.00 до 11.30ч. и от 14.00 до 16.00 ч. и на сайта на АГКК – https://kais.cadastre.bg/bg/Map –  „слоеве“: „Неодобрени КККР“ или в Община Божурище и съответните кметства.

За достъпване до сайта и извършване на справки в него вижте следното видеото

В 30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник”, т.е. до 05.01.2021 г. вкл., заинтересованите лица могат да направят ПИСМЕНИ ИСКАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО ПРИЕТИТЕ МАТЕРИАЛИ И ДАННИ пред Службата по геодезия, картография и кадастър – София област. Възраженията могат да се подават в сградата на СГКК София област, община Божурище и на е-мейла на СГКК – София област:  sofia.oblast@cadastre.bg

 

По този повод  АГКК Ви уведомява:

  1. Подаването на писмени искания и възражения не решава спорове за материално право между собственици на поземлени имоти.
  2. Допуснати непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват и поправят по молба на заинтресуваното лице до СГКК София област след влизането в сила на заповедта за одобряване, като необходимите изменения се извършват по реда на поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.
  3. Когато непълнотите и грешките в кадастралната карта и кадастралните  регистри  са свързани със спор за материално право, те се коригират от СГКК след решаването на спора по съдебен ред.

ОТ 10:00 ЧАСА НА 20.12.2020Г. ДО 16:00 ЧАСА НА 20.12.2020Г ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН ЖП ПРЕЛЕЗЪТ В ГР.БОЖУРИЩЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че от 10:00 часа на 20.12.2020г до 16:00 часа на 20.12.2020г ., ще бъде затворен за преминаване Ж.П. прелезът в гр.Божурище, по заповед на кмета на община Божурище.

За целта е създадена следната временна организация на движението:

І. Автомобилният трафик ще бъде пренасочен през Републикански път І-8 София – Калотина, като за гр.Божурище автомобилите ще следва да преминават през изцяло обновения и ремонтиран надлез при Пролешко ханче, където трябва да обърнат движението и да влязат в гр.Божурище през пътен възел на бул. “Европа” при Милмекс.

Излизането от гр.Божурище в посока София ще се осъществява посредством десен завой от пътен възел на бул. “Европа” при Милмекс.

ІІ. Автобус №54 ще продължи да се движи по същите разписания със следните изменения в маршрута:

  • Ще се движат паралелно 2 автобуса.
  • Единият ще тръгва от Метростанция Сливница през Толева махала, и като обръщало ще използва Автомивка „Кончето“ в Толева махала, в близост до ЖП прелеза.
  • Другият автобус ще се движи от обръщалото на Милмекс през всички спирки в гр.Божурище до ДБ „Шенкер“ и като обръщало ще използва първото кръгово кръстовище в „Индустриални зони“ ЕАД

Планирани прекъсвания на електрозахранването за община Божурище за периода 14-18.12.2020

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 14 декември – 18 декември  2020 г,    включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

 

София-Област

Община Божурище

На 14.12.2020 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 15.12.2020 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 16.12.2020 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 17.12.2020 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 18.12.2020 г.  /09:30 – 16:00 ч. / –  Хераково:   XIII-43 Кв.9  ,  ПИ 000189  ,  ПИ 77246.232.3  ,  УПИ  Ix-53  Кв.8  ,  УПИ I-155010, Кв.47  ,  УПИ II-155010 Кв.47  ,  Царица Йоанна  13,    УПИ ХІХ-32, Кв.11, УПИ ХХ-32, Кв.11, УПИ XVII-68 Кв.5, Вила, Къща

На 15.12.2020 г.  /10:01 – 11:00 ч. / –  Божурище:   Васил Левски  43, 47, 22, 49, 34, 18, 36, 37, 33, 55, 20, 39, 51, 24, 57, 35, 61, 32, 63, 59, 28, 45, 53, 41, 26, 30,  Витоша  27, 31, 37а, 37, 32, 36, 33, 34, 44, 46, 30, 25, 23, 40, 38, 42, 35, 29,  Георги Бенковски  41, 45, 26, 43, 47, 30, 38, 22, 39, 32, 24, 37, 40, 28, 35, 42, 41, 43а, 44, 34, 49,  Иван Вазов  44, 30, 37, 21, 31, 24, 22, 11, 27, 36, 29, 9, 39, 28, 26, 13, 34, 25, 38, 32, 33, 35, 23, 40, 46, 42, 48, 52, 50,  Отец Паисий  25, 16, 29, 26, 15, 19, 27, 13, 20, 17, 33, 22, 13а, 28, 24, 21, 32, 23, 18, 31, 14, 30,  Ягода  9, 1, 2, 4, 6, 5, 3, 7, № 1,    МТП Божурище, МТП Север

На 15.12.2020 г.  /10:31 – 11:16 ч. / –  Божурище:   III-000259 Кв.103  ,  Александър Стамболийски  2, 8а, 14, 11, 15, 12, 1а, 9, 9а, 13, 3а, 1, 6, 17, 16, 4, 3, 5, 10, 18, 7, 8,  Асен Йорданов  11, 7, 6а, 3, 8а, 2,  Бреза  2,  Генерал Гурко  14а, 4, 25, 11, 23а, 29, 18, 21, 5, 33, 9, 39, 16, 30, 22, 22а, 27, 8, 37, 26, 12, 15, 31, 35, 10, 24, 32, 20, 34, 17а, 19, 13, 36, 6, 17, 3, 14, 7,  Георги С.Раковски  36, 27, 34, 24, 26, 22, 24а, 25, 30, 20, 28, 33, 32, 8, 13, 11, 11а, 12, 10, 17, 18, 6, 23, 3, 5, 16, 4, 19, 18а, 21, 7, 14, 9,  Дружба  5, 1, 3,  Европа  14-16, 69, 81, 71, 59, 25, 15, 37, 39, 1, 45, 73, 33, 77, 16 1, 19, 63, 49, 67, 47, 31, 18, 65, Строеж, 27, 75, 21, 57, 35, 79, 20, 17, 41, 43, 61, 29, 2, 55,  Жилища  4, 19, 1, 5, 7, 1, 22, 6, 8, 1 1, 6, 20, 23, 23, 23 УПИ ІV,  Кв.33,  Заимов  2, 6, 6, 2, 2 23, 2, 2 2,  Захари Стоянов  10, 2, 8,  Иван Вазов  2, 8, 4, 6, 10, 1, 3,  Летец  9 Къща, 7, 3, 9, 5, 1,  Люлин  10, 26, 20, 24, 21, 34, 6, 17, 18, 12, 8, 13, 4, 14, 1, 3, 16, 23, 5, 32, 18а, 11, 7а, 30, 19, 9а, 9, 15, 22, 2, 28, 6а,  Неофит Рилски  6, 4, 1, 8, 10,  Никола Й.Вапцаров  5, 4, 7, 2, 6, 3,  Първи Май  2, 5, 6, 1, 3, 7, 4,  УПИ I,  Кв.23-А  ,  УПИ I-Общ,  Кв.32  ,  УПИ II  ,  УПИ II  Кв.35  ,  УПИ II-599, Кв.37  ,  УПИ VІ-Общ,  Кв. 32  УПИ XI-719 Кв.58  ,  УПИ XXIV-450 Кв.42  ,  УПИ ІІІ,  Кв 32  ,  Христо Ботев  4, 1, 2, 7, 5, 13, 17, 15, 10, 19, 8, 14, 6, 18, 9, 11, 7, 16, 12,  Явор  20,    Гимнастически Салон, 22, 21, Училище, 3, 6, 3, 7, 20, 4, 1, 5, 8, Офиси На Лава Сервиз, 33, 11, 77, ВП 24980

На 15.12.2020 г.  /10:46 – 12:00 ч. / –  Божурище:   Акация  1,  Беласица  7, 13,  Божур  5,  Генерал Гурко  1, 2,  Георги С. Раковски  3, 1, 2,  Иван Вазов  15,  Кв.15  ,  Любен Каравелов  10а, 4, 18а, 6, 14, 8, 10, 28, 20, 1, 12, 36, 40, 16, 34, 32, 24, 18, 38а, 22, 38, 30, 26, 2,  Люлин  1,  Малина  8, 12, 3, 11, 11а, 10, 13, 20, 6, 2, 24, 16, 7, 1, 15, 14, 17а, 2а, 4, 17, 15а, 9, 5, 22, 18,  Неофит Рилски  5, 3, 7, 12, 9,  Трети Март  18, 10, 9, 4, 2, 16, 12а, 6, 7, 11, 13, 12, 14, 15, 5, 8, 5а, 1, 3, 20,  УПИ Ix-Общ  Кв.25  ,  УПИ VII  Кв.25  ,  Христо Ботев  19, 20,    25

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването

Планирани прекъсвания на електрозахранването за община Божурище за периода 07-11.12.2020

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 07 декември – 11 декември  2020 г,    включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

София-Област

Община Божурище

На 07. 12. 2020 г.  /13:00 – 16:00 ч.  / –  Пролеша:   XI-118.  Кв.  24  ,  Лале  7, 3,  Стефан Караджа  11,  УПИ  III-040059  ,  УПИ  IX-040057 Кв. 38  ,  УПИ  VI-251 Кв. 49  ,  УПИ  XII-115 Кв. 23  ,  УПИ  XVI-538 Кв. 63  ,  УПИ  XVIII-538 Кв. 63  ,  УПИ -040057 Кв. 38  ,  Христо Ботев  46,    Къща, Учебна Складова База

На 07. 12. 2020 г.  /09:01 – 16:16 ч.  / –  Хераково:   V-130086,  М. Савина Водиеница 75  ,  УПИ  VIII-483 Кв. 66 Мах. Кантон  ,  УПИ  Хv-545,  Кв. 70,  М. Кантон  ,    455, Вила 39

На 10. 12. 2020 г.  /10:00 – 16:00 ч.  / –  Хераково  А ПЛЮС Б И КОМПАНИЯ-ТАНЯ ПЕНЧЕВА ЕТ, С.А.Р. – ИМПЕКС ООД

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище за периода 30.11. – 04.12.2020

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

 

София-Област

Община Божурище

На 30.11.2020 г. /10:46 – 11:30 ч. /   На 04.12.2020 г. /13:30 – 14:30 ч. / – Божурище:   Iii-000259 Кв.103 , Александър Стамболийски 2, 8а, 14, 11, 15, 12, 1а, 9, 9а, 13, 3а, 1, 6, 17, 16, 4, 3, 5, 10, 18, 7, 8, Асен Йорданов 11, 7, 6а, 3, 8а, 2, Бреза 2, Генерал Гурко 14а, 4, 25, 11, 23а, 29, 18, 21, 5, 33, 9, 39, 16, 30, 22, 22а, 27, 8, 37, 26, 12, 15, 31, 35, 10, 24, 32, 20, 34, 17а, 19, 13, 36, 6, 17, 3, 14, 7, Георги С.Раковски 36, 27, 34, 24, 26, 22, 24а, 25, 30, 20, 28, 33, 32, 8, 13, 11, 11а, 12, 10, 17, 18, 6, 23, 3, 5, 16, 4, 19, 18а, 21, 7, 14, 9, Дружба 5, 1, 3, Европа 14-16, 69, 81, 71, 59, 25, 15, 37, 39, 1, 45, 73, 33, 77, 16 1, 19, 63, 49, 67, 47, 31, 18, 65, Строеж, 27, 75, 21, 57, 35, 79, 20, 17, 41, 43, 61, 29, 2, 55, Жилища 4, 19, 1, 5, 7, 1, 22, 6, 8, 1 1, 6, 20, 23, 23, 23 УПИ Іv, Кв.33, Заимов 2, 6, 6, 2, 2 23, 2, 2 2, Захари Стоянов 10, 2, 8, Иван Вазов 2, 8, 4, 6, 10, 1, 3, Летец 9 Къща, 7, 3, 9, 5, 1, Люлин 10, 26, 20, 24, 21, 34, 6, 17, 18, 12, 8, 13, 4, 14, 1, 3, 16, 23, 5, 32, 18а, 11, 7а, 30, 19, 9а, 9, 15, 22, 2, 28, 6а, Неофит Рилски 6, 4, 1, 8, 10, Никола Й.Вапцаров 5, 4, 7, 2, 6, 3, Първи Май 2, 5, 6, 1, 3, 7, 4, УПИ I, Кв.23-А , УПИ I-Общ, Кв.32 , УПИ II , УПИ II Кв.35 , УПИ II-599, Кв.37 , УПИ VІ-Общ, Кв. 32 , УПИ XI-719 Кв.58 , УПИ XXIV-450 Кв.42 , УПИ ІІІ, Кв 32 , Христо Ботев 4, 1, 2, 7, 5, 13, 17, 15, 10, 19, 8, 14, 6, 18, 9, 11, 7, 16, 12, Явор 20,   Гимнастически Салон, 22, 21, Училище, 3, 6, 3, 7, 20, 4, 1, 5, 8, Офиси На Лава Сервиз, 33, 11, 77, Вп 24980

На 30.11.2020 г. /09:46 – 11:30 ч. /   На 04.12.2020 г. /13:00 – 15:00 ч. / – Божурище:   Акация 1, Беласица 7, 13, Божур 5, Генерал Гурко 1, 2, Георги С.Раковски 3, 1, 2, Иван Вазов 15, Кв.15 , Любен Каравелов 10а, 4, 18а, 6, 14, 8, 10, 28, 20, 1, 12, 36, 40, 16, 34, 32, 24, 18, 38а, 22, 38, 30, 26, 2, Люлин 1, Малина 8, 12, 3, 11, 11а, 10, 13, 20, 6, 2, 24, 16, 7, 1, 15, 14, 17а, 2а, 4, 17, 15а, 9, 5, 22, 18, Неофит Рилски 5, 3, 7, 12, 9, Трети Март 18, 10, 9, 4, 2, 16, 12а, 6, 7, 11, 13, 12, 14, 15, 5, 8, 5а, 1, 3, 20, УПИ IX-Общ Кв.25 , УПИ VII Кв.25 , Христо Ботев 19, 20,   25

На 30.11.2020 г. /09:16 – 10:30 ч. /   На 04.12.2020 г. /15:00 – 16:16 ч. / – Божурище:   Васил Левски 43, 47, 22, 49, 34, 18, 36, 37, 33, 55, 20, 39, 51, 24, 57, 35, 61, 32, 63, 59, 28, 45, 53, 41, 26, 30, Витоша 27, 31, 37а, 37, 32, 36, 33, 34, 44, 46, 30, 25, 23, 40, 38, 42, 35, 29, Георги Бенковски 41, 45, 26, 43, 47, 30, 38, 22, 39, 32, 24, 37, 40, 28, 35, 42, 41, 43а, 44, 34, 49, Иван Вазов 44, 30, 37, 21, 31, 24, 22, 11, 27, 36, 29, 9, 39, 28, 26, 13, 34, 25, 38, 32, 33, 35, 23, 40, 46, 42, 48, 52, 50, Отец Паисий 25, 16, 29, 26, 15, 19, 27, 13, 20, 17, 33, 22, 13а, 28, 24, 21, 32, 23, 18, 31, 14, 30, Ягода 9, 1, 2, 4, 6, 5, 3, 7, № 1,   МТП Божурище, МТП Север

На 01.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. /   На 02.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. /   На 03.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. /   На 04.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. / – Божурище:   V-9605, Кв.84 , Божур 11, 2, Далия 8, Даме Груев 2, Европа 97, 36, 99, 40, 109, 42, 44а, Строеж На Къща, 107, 93, 48, 60, 34, 48-50, 103, 95, Еделвайс 40, 23, 23а, 21, 25, 19, 38, 36, Здравец 7, 8, 7, Къща, Искър 12а, 16, 7а, 13, 9, 4, 8, 14, 29, 10а, 2а, 2, 18а, 4а, 16а, 14а, 3, 15, 24а, 6, 12, 10, 17, 26а, 5, 11, 7, 20а, 22, 20, 18, 24, 8а, 26, 23, 28, Кипарис 19, 7, 9, 13, Лотос 3, 11, Максим Горки 2, 6, 5, 1, 3, Отец Паисий 5, Пролет 6, 11, 14, 8, 7, 13, 9, 12, Рила 2, 4, 11, 21, 25, 3, Стара Планина 3, УПИ 16-826, Кв.76 УПИ I, Кв.1 , УПИ V-9605, Кв.2 , УПИ VIII-Общ. Кв.76 , Х-54, 100 Кв.11 , Явор Пролет, 9, Янтра 19,   6, 8, 0000, 83, 2, 84, 2, 12, ТП Изгрев

На 01.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. /   На 02.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. /   На 03.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. /   На 04.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. / – Хераково:   XVII-162004 Кв.21 , 18-162004 Кв. 21 I-160006, Кв.42 , V-187 , VIII-024012, Кв.3 , Бобенски Път 23, д-р     Петър Берон 16, ПИ 77246.168.1 , УПИ II-178 Кв.21 , УПИ IV-166 Кв.1 , УПИ IV-179 Кв.21 , УПИ V-166, Кв.1 , УПИ VIII-126, Кв.4 , УПИ XV-162004 , УПИ XV-166016, Кв. 3 , УПИ XVI-162004 Кв.21 , УПИ XVII-162004, Kb.21 , УПИ XXV -165 Кв 39 , Х-162002 , Хан Кубрат ,   Местност Гъзелев Дол,

Нова заповед на кмета на община Божурище за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината

Заповед №РД-544/27.11.2020г. на кмета на община Божурище за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Божурище за периода от 28.11. до 21.12.2020г.

Временно затваряне на общинския паркинг

Уважаеми съграждани,

уведомяваме Ви, че временно затваряме общинския паркинг, считано от 20.00 часа на 23.11.20 г. до 20.00 часа на 24.11.2020 г.

Причината за затварянето са възложените и започнати действия по преасфалтирането на бул.”Европа”.

За повече детайли, на Ваше разположение е качената заповед.

Благодарим Ви за разбирането и се извиняваме за неудобството!

Заповед