Новини

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Днес , /13.05.2021г./ се отлага  извършването на  дезинсекция и дезакаризация на тревните площи в градските паркове и градинки на гр. Божурище и околните села!

Други новини

  • Търгове
  • Конкурси
  • Обяви
  • Съобщения

Проект BG16M1OP002-0009-C01″ Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”