ОБЩИНСКА СЛУЖБА „ЗЕМЕДЕЛИЕ”02/4197022
СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ02/9933012
ПОЛИЦЕЙСКИ УЧАСТЪК – БОЖУРИЩЕ

Военно отчетно бюро под участък

02/9933777
02/9933717
„ВиК“ – БОЖУРИЩЕ02/9932087
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ“ /Подстанция Божурище02/8959999
ПОЩА0700 /10010
02/9932010
БАНКА „ДСК“ – Клон Божурище02/8010367
Ива Виденова02/8010367
Христина Иванова (кредитен инспектор)02/8010368
БАНКА „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД ФИЛИАЛ БОЖУРИЩЕ02/93372212
Специалист „Продажби“02/9938843
02/9938845
СУ „ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ“
СГРАДА -1
Директор – Мая Карамфилова0878/823098
Зам. директор (V-XII клас) – Теодора Танева0878/395384
Административна служба –  Цветелина Станимирова02/9933162
СГРАДА -3 – Начален етап
Зам. директор (I-IV клас) – Венелина Тодорова0889/455578
ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. Хераково071778/2262
0888/152386
ДГ „ДЕТЕЛИНА“ – гр. Божурище02/9932970
Директор – Ивалина Иванинска0879/886900
Домакин – Людмила Младенова02/9932917
ДГ „БУРАТИНО“ – гр. Божурище02/9932907
0879/886887
Директор – Петрана Котупанова0882/882003
Домакин – Росица Кефалова02/9932094
0879/886919
НЧ „ХРИСТО БОТЕВ“ – гр. Божурище
Секретар02/9932050
Библиотека02/9933118
НОТАРИУС ПРИ РС-СЛИВНИЦА – гр. Божурище02/9932430
Росица Георгиева0878/763123
РАЙОНЕН СЪД – СЛИВНИЦА0727/42247
Административен секретар0877/892332
Секретари0879/911583
Деловодство и архив0879/401185
Счетоводство0879/401186
РУ – СЛИВНИЦА0727/42777
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – гр. Сливница0727/45290
ПОЖАРНА – СЛИВНИЦА0727/42222
СПЕШНА ПОМОЩ – гр. Божурище0884/956837
СПЕШНА ПОМОЩ ЗА СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ112
02/9763940
БЪРЗА ПОМОЩ на Окръжна болница02/979262
БТК услуги0700/17000
ЧЕЗ справки0700/10010
ОВЕРГАЗ0700/11110
Авариен телефон0800/11211
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА0800/20112
02/8626075
02/8470164