Народно читалище „Васил Левски 1923” – с.Хераково е с богати културни традиции още от създаването му. Хората още помнят, а някои от тях са участвали в самодейния театрален колектив, дамския хор, индивидуалните изпълнители на народни песни, както и отличията, спечелени от тях. Сега, в момент на икономическа криза и ограничени финанси, както и пълното господство на електронните медии в обществения живот, макар и по-скромно, читалището продължава да бъде фактор в живота на селото. На доброволни начала се сформира литературно студио „Съхрани българското и родния край”, в което участват бивши активни читалищни деятели с най-разнообразни професии, всички заедно подготвят издаването на стихосбирки. През месец януари 2010 г. се създаде школа за народни танци към читалището с ръководител Силвия Милушева. В школата се записаха 20 млади дейни хора и само за четири месеца те вече усвоиха около 20 различни народни танца. Всичко това се дължи на ентусиазма на танцьорите и професионализма на ръководителката – Силвия Милушева.

По случай 167 години от рождението на Васил Левски на 16 юли 2004 г. беше открита етнографска сбирка към читалището. В нея са изложени 82 експоната, които са дарени от жителите на селото. След публикуването на снимките в общинския вестник миналата година бяха дарени още експонати, за което благодарим на дарителите.

Не на последно място, читалището добре развива и библиотечната дейност. Макар и с ограничени средства, непрекъснато се обогатява книжния фонд с българска и чужда литература, а през 2009 г. библиотеката кандидатства и беше утвърдена в програмата „Глобални библиотеки”.