ОФИЦИАЛЕН АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
гр.Божурище
П.К. 2227
бул.”Европа” №85
e-mail: obshtina@bozhurishte.bg
Факс: 02/ 993 31 04

ЕИК : 000776071

Дежурен телефон: 02/ 993 37 14
Централа 02/993 29 13

 

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ЦЕНТРАЛА: 02/993 29 13
ДлъжностИме, ФамилияСлужебен
телефон
КметГеорги Димов02/9933810
Зам.-кмет Ангел Бухларски02/9933233
вътр. 103
Зам.-кметВладислава Симеонова02/9933233
вътр. 103
Зам.-кметГабриела Дончева – Терзийска02/9933233
вътр. 103
Секретар на
общината
Цветелина Димитрова02/9933217
Технически
секретар
Миглена Методиева02/9933810
факс : 02/9933104
Гл.архитект Арх. Генади Костадинов02/9933801
0882882007
Н-к отдел “ФБЧР”
(Главен четоводител)
Невена Петрова02/9933101
Връзки с
обществеността
Цветелина Цветановавътр. 118
ЮрисконсултСветослав Кръстеввътр. 103
СчетоводствоВаля Атанасова
Росица Димитрова
вътр. 104
Финансов
контрольор
Станка Петровавътр. 120
Личен съставРумяна Василевавътр. 105
Н-к отдел
„УПСИ”
 Арх. Милена Николова вътр. 111
Главен инженерИнж.Диляна Керемедчиевавътр. 116
Отдел „УПСИ“
/Техническа служба/
Евгения Станоевска
Славка Панделова

Петя Жабилова

вътр. 111
Контрол по
строителството
инж. Танко Танковвътр. 111
Инвеститорски
контрол
Пенка Славковавътр. 114
Общинска
собственост
инж. Лиляна Ангелова
Силвет Чаушева
вътр. 110
Н-к отдел „ИДЕУС”Мартин Зарковвътр. 116
ЕкологМария Костадиновавътр. 117
Младши експерт
отдел „ИДЕУС”
вътр. 117
Н-к „АОГР” – ГРАОВесела Боневавътр. 108
Старши
специалист ГРАО
Силвия Евстатиевавътр. 108
ДеловодствоЛюбка Цветанова
Бойка Асенова
вътр. 107
КасаЙорданка Поповавътр. 109
Общински
Инспекторат
0879033049
Н-к„Местни данъци и такси”Галя Константинова02/993 32 71
Експерт
отдел „МДТ”
Надя Георгиева
Ани Симитчийска
02/993 32 71
Каса „Местни
данъци и такси”
Зоя Тодорова02/993 37 41

                         КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Гурмазово02/ 993 31 72; 0882 882 010
Златуша  ПК2225Надка Първанова – кметски наместник07176/22 02; 0882 882 004
Пожарево  ПК222907178/22 01; 0882 882 014
Пролеша  ПК2228Григор Григоров – кмет

Венцислава Бърлатова – ГРАО

0882 882 019

07178-2232;

Хераково  ПК2211Валерий Георгиев – кмет

Василка Божилова – ГРАО

0882 882 011

07178- 2206

Храбърско  ПК2224Стефан Василев – кмет

Елена Евстатиева – ГРАО

0882 882 012

07176-2230