ОФИЦИАЛЕН АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
гр.Божурище
П.К. 2227
бул.”Европа” №85
e-mail: bojurob@mail.bg
Факс: 02/ 993 31 04

Дежурен телефон: 02/ 993 37 14
Централа 02/993 29 13

 

                             Т Е Л Е Ф О Н Е Н   У К А З А Т Е Л

 

                                ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

                                   ЦЕНТРАЛА: 02/993 29 13
ДлъжностИме,фамилияСлужебен телефон
КметГЕОРГИ ДИМОВ02/9933810 или

през централата вътр. 102

 Зам.-кмет Ангел Бухларски02/9933233 или

през централата вътр. 103

Зам.-кметВладислава Симеонова02/9933233 или

през централата вътр. 103

Секретар на общинатаЦветелина Димитрова02/9933217 или

през централата вътр. 113

Технически секретар Миглена Методиева02/9933104 – факс

02/9933810

 

вътр. 102

Гл. архитектАрх. Емил Маринов02/9933801 или

през централата вътр. 112

0882882007

Началник отдел “ФБЧР” (Главен счетоводител) Невена Петрова02/9933101 или

през централата вътр. 106

Връзки с обществеността Цветелина Цветановавътр. 118
Юрисконсулт Светослав Кръстев вътр. 103
СчетоводствоВаля Атанасова

 Аделина Живкова

Симона Георгиева

вътр. 104
Финансов

контрольор

Станка Петровавътр. 120
Личен съставРумяна Василевавътр. 105
Н-к отдел

„УПСИ”

 Илияна Младеновавътр. 111
Главен инженерИнж. Диляна Керемедчиевавътр. 116
Отдел „УПСИ“

/Техническа служба/

Нели Георгиева

Евгения Станоевска

Славка Панделова

вътр. 111
Контрол по строителствотоинж. Танко Танковвътр. 111
Инвеститорски контролПенка Славковавътр. 114
Общинска собственостинж. Лиляна Ангеловавътр. 110
Обществени поръчкиМартин Зарковвътр. 116
ЕкологМария Костадиновавътр. 117
Началник отдел „ИДЕУС”Трайко Трайковвътр. 117
Началник отдел „АОГР” – ГРАОВесела Боневавътр. 108
Старши специалист ГРАОСилвия Евстатиевавътр. 108
 ДеловодствоЛюбка Цветанова

Бойка Асенова

вътр. 107
КасаЙорданка Поповавътр. 109
Гражданска защита и ОМППетър Георгиеввътр. 119
Началник отдел „Местни данъци и такси” 02/993 32 71
Началник отдел „Местни данъци и такси”Галя Константинова

Надя Георгиева

02/993 32 71
Каса „Местни данъци и такси”Зоя Тодорова

02/993 37 41