ОФИЦИАЛЕН АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
гр.Божурище
П.К. 2227
бул.”Европа” №85
e-mail: obshtina@bozhurishte.bg
Факс: 02/ 993 31 04

ЕИК : 000776071

Дежурен телефон: 02/ 993 37 14
Централа 02/993 29 13

 

                             Т Е Л Е Ф О Н Е Н   У К А З А Т Е Л

 

                                ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

                                   ЦЕНТРАЛА: 02/993 29 13
ДлъжностИме,фамилияСлужебен телефон
КметГЕОРГИ ДИМОВ02/9933810 или

през централата вътр. 102

 Зам.-кмет Ангел Бухларски02/9933233 или

през централата вътр. 103

Зам.-кметВладислава Симеонова02/9933233 или

през централата вътр. 103

Секретар на общинатаЦветелина Димитрова02/9933217 или

през централата вътр. 113

Технически секретарМиглена Методиева02/9933104 – факс

02/9933810

 

вътр. 102

Гл. архитектАрх. Емил Маринов02/9933801 или

през централата вътр. 112

0882882007

Началник отдел “ФБЧР” (Главен счетоводител) Невена Петрова02/9933101 или

през централата вътр. 106

Връзки с обществеността Цветелина

Цветанова

вътр. 118
Юрисконсулт Светослав Кръстев вътр. 103
СчетоводствоВаля Атанасова

 Росица Димитрова

Симона Георгиева

вътр. 104
Финансов

контрольор

Станка Петровавътр. 120
Личен съставРумяна Василевавътр. 105
Н-к отдел

„УПСИ”

 Драгомир Драгиеввътр. 111
Главен инженерИнж.Диляна Керемедчиевавътр. 116
Отдел „УПСИ“

/Техническа служба/

 

Евгения Станоевска

Славка Панделова

вътр. 111
Контрол по строителствотоинж. Танко Танковвътр. 111
Инвеститорски контролПенка Славковавътр. 114
Общинска собственостинж. Лиляна Ангелова

Силвет Чаушева

вътр. 110
Началник отдел „ИДЕУС”Мартин Зарковвътр. 116
ЕкологМария Костадиновавътр. 117
Младши експерт отдел „ИДЕУС” 

Мартин Методиев

вътр. 117
Началник отдел „АОГР” – ГРАОВесела Боневавътр. 108
Старши специалист ГРАОСилвия Евстатиевавътр. 108
 ДеловодствоЛюбка Цветанова

Бойка Асенова

вътр. 107
КасаЙорданка Поповавътр. 109
Гражданска защита и ОМППетър Георгиеввътр. 119
 

Общински Инспекторат

 

0879033049

Началник отдел„Местни данъци и такси”

Експерт

Галя Константинова

Ани Симитчийска

Надя Георгиева

 

 

02/993 32 71

Каса „Местни данъци и такси”Зоя Тодорова

02/993 37 41

 

                         КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

ГурмазовоДимитър Димитров – кметски наместник02/ 993 31 72; 0882 882 010
Златуша  ПК2225Надка Първанова – кметски наместник07176/22 02; 0882 882 004
Пожарево  ПК2229Горица Николаева-Кръстанова – кметски наместник07178/22 01; 0882 882 014
Пролеша  ПК2228Григор Григоров – кмет

Венцислава Бърлатова – ГРАО

0882 882 019

07178-2232;

Хераково  ПК2211Валерий Георгиев – кмет

Василка Божилова – ГРАО

0882 882 011

07178- 2206

Храбърско  ПК2224Стефан Василев – кмет

Елена Евстатиева – ГРАО

0882 882 012

07176-2230