ГРАФИК ЗА СЪБОТНИ ДЕЖУРСТВА НА МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ПОЛИКЛИНИКА ГР.БОЖУРИЩЕ

                                                               Работно време: 8.30 – 12.00ч.

Медицински персоналМ   юлиМавгуст
м.с Лозанова15.07.2017г в кабинета на д-р Живкова
Д-р Божкова29.07.2017 в кабинета на д-р Божкова
Д-р Живкова22.07.2017г. в кабинета на д-р Живкова
Д-р Ненова08.07.2017 в кабинета на д-р Божкова
Д-р Тимева12.08.2017г в кабинета на д-р Божкова
мф. Николова19.08.2017  в кабинета на д-р Борисова
Мф Василка Михайлова26.08.2017в кабинета на д-р Живкова
Д-р Христова05.08.2017  в кабинета на д-р Христова

След работно време на медицинския персонал в поликлиниката и в неделните дни ще бъдете обслужвани от мф. Иванка Петкова на адрес: гр. Божурище, ул. Александър Стамболийски №18, тел: 0889031393.