БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2022г., приет с решение №3 от Протокол №13/2022-23 от 31.03.2022г.

публикуван на 27.04.2022г.

Бюджет на община Божурище 2022г.


ПРОЕКТО БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2022Г.

Презентация