Новини

Национална имунизационна кампания срещу COVID-19

Министерство на здравеопазването предоставя на вниманието на всички граждани здравно-информационен материал –  ” Какво е важно за ваксините срещу COVID-19″, изготвен в РЗИ – Софийска област. Целта е гражданите, които имат опасения, въпроси и неяснота относно ваксинирането, да могат да получат своите отговори и разяснения. На тяхно разположение за въпроси са и личните им лекари, […]

Други новини

  • Търгове
  • Конкурси
  • Обяви
  • Съобщения

Проект BG16M1OP002-0009-C01″ Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”