Новини

ВРЕМЕННО ЗАТВАРЯНЕ НА ПАРКИНГА ПРЕД ОБЩИНАТА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Във връзка с текущ ремонт на участък от бул. Европа и цялостно преасфалтиране на общински паркинг, находящ се в УПИ І, кв.22 по плана на гр.Божурище (пред сградата на общината), Ви уведомяваме, че от 21,00 часа на 27.10.2020г. до 21,00 часа на 03.11.2020г. ще бъде ЗАТВОРЕН.

Други новини

  • Търгове
  • Конкурси
  • Обяви
  • Съобщения

Проект BG16M1OP002-0009-C01″ Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”