Новини

На 27.01.2022г. отдел “Местни данъци и такси” няма да работи с клиенти след 14,00 часа

Община Божурище уведомява всички граждани и фирми – данъчно задължени по Закона за местни данъци и такси, че поради годишното облагане за 2022г. отдел “МДТ”  няма да работи с клиенти  на  27.01.2022 г. след 14.00 ч.

Други новини

  • Търгове
  • Конкурси
  • Обяви
  • Съобщения

Проект BG16M1OP002-0009-C01″ Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”