Новини

ВРЕМЕННО СЕ ЗАТВАРЯ ОБЩИНСКИЯТ ПАРКИНГ, ПОРАДИ ГОДИШНОТО ПОЧИСТВАНЕ НА БУЛ. “ЕВРОПА”

ЗАПОВЕД ЗАТВАРЯНЕ НА ПАРКИНГА 11.05.2022 Временно се преустановява ползването на общинския паркинг от пътни превозни средства, считано от 17:00 ч. на 11.05.22 г. до 17:00 ч. на 12.05.22 г.! Благодарим Ви за разбирането!

Други новини

  • Търгове
  • Конкурси
  • Обяви
  • Съобщения

Проект BG16M1OP002-0009-C01″ Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”