Новини

НА 9-ТИ НОЕМВРИ – ВТОРНИК, ОТ 15:00 ч. – 16:00 ч., ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА ПРЕД СГРАДАТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

НА 9-ТИ НОЕМВРИ  – ВТОРНИК, ОТ 15:00 ч. – 16:00 ч., ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА ПРЕД СГРАДАТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ!     Уважаеми съграждани,   както знаете, на 14.11.2021 г. /неделя/, ще се проведат парламентарни и президентски избори с изцяло машинен вот. В тази връзка, на 09.11.2021г. /вторник/ от 15:00 […]

Други новини

  • Търгове
  • Конкурси
  • Обяви
  • Съобщения

Проект BG16M1OP002-0009-C01″ Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”