декември 2016

Покана за информационна конференция на МИГ в гр.Брезник на 13.12.2016г.

 • 13.12.2016
 • 11:00
 • гр. Брезник, НЧ "Просвещение-1870"

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони             СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми жители, гости  и представители на заинтересованите страни от община Брезник, Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на […]

Заседание на Общински съвет-Божурище на 08.12.2016г.

 • 08.12.2016
 • 14:00
 • НЧ "Христо Ботев-1934"

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А   Заседание на Общински съвет – Божурище на 08.12.2016 г. /четвъртък/, от 14:00  часа,          в НЧ „Христо Ботев-1934”–  малък салон, гр.Божурище .

юни 2016

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОЖУРИЩЕ

 • 29.06.2016
 • 22:12
 • НЧ "Христо Ботев 1934"
 • 3305 comments

На 02.06.2016г. от 14:000 часа в малък салон на НЧ „Христо Ботев 1934“ – гр.Божурище ще се проведе заседание на Общински съвет – Божурище. Подробности относно дневния ред на заседанието и заседанията на комисиите към ОбС можете да прочетете в раздел ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ

Публично обсъждане на ОТЧЕТ на БЮДЖЕТ 2015г.

 • 25.06.2016
 • 12:56
 • НЧ" Христо Ботев 1934"

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за публичните финанси, публичното обсъждане е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета. В тази връзка, от днес 07.06.2016г. община Божурище започва процедура по публично обсъждане на ОТЧЕТ на БЮДЖЕТ 2015г. и кани всички граждани, които се интересуват как са изразходвани […]