януари 2019

Покана за публично обсъждане на Проект на бюджета на община Божурище за 2019 година.

 • 16.01.2019
 • 19:00
 • НЧ "Богатово 2015" с. Гурмазово

О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е   –  С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т гр.Божурищебул.”Европа”  №85 ‘ 02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: bojurob@mail.bg   ПОКАНА На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата за условията […]

Покана за публично обсъждане на Проект на бюджета на община Божурище за 2019 година.

 • 15.01.2019
 • 19:00
 • НЧ "Просвета 1925" с. Храбърско

О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е   –  С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т гр.Божурищебул.”Европа”  №85 ‘ 02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: bojurob@mail.bg   ПОКАНА На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата за условията […]

Покана за публично обсъждане на Проект на бюджета на община Божурище за 2019 година.

 • 14.01.2019
 • 18:30

О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е   –  С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т гр.Божурищебул.”Европа”  №85 ‘ 02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: bojurob@mail.bg   ПОКАНА На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата […]

декември 2018

Покана за редовно заседание на ОбС – Божурище на 20.12.2018г.

 • 20.12.2018
 • 10:00
 • НЧ „Христо Ботев 1934”– малък салон, гр. Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА   С В И К В А М   Заседание на Общински съвет – Божурище на 20.12.2018г. /четвъртък/, от 10:00 часа  в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр. Божурище […]

ноември 2018

Покана за редовно заседание на ОбС – Божурище на 29.11.2018г.

 • 29.11.2018
 • 14:00
 • НЧ „Христо Ботев 1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА   С В И К В А М   Заседание на Общински съвет – Божурище на 29.11.2018г. /четвъртък/, от 14:00 часа  в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр.Божурище при […]

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В БОЖУРИЩЕ На 13.11.2018 (вторник) от 14:00 ч. в читалище „Христо Ботев 1934

 • 13.11.2018
 • 14:00
 • НЧ "Христо Ботев 1934" гр. Божурище

Информационна среща на ОИЦ-София в божурище На 13.11.2018 (вторник) от 14:00 ч. в читалище „Христо Ботев 1934“екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе информационна среща за представяне на изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, допустимите дейности и разходи, както и начина на кандидатстване през системата ИСУН 2020 по процедура „Насърчаване […]

октомври 2018

Покана за обсъждане и представяне на предварителния проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

 • 30.10.2018
 • 18:30
 • с. Златуша, в кметството (на 2-ри етаж)

ПОКАНА Очакваме Ви на 30 октомври 2018г. /вторник/ от 18:30ч., в сградата на кметство Златуша /на 2-ри етаж/. Срещата е с цел обсъждане и  представяне на предварителния проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ и за селата Златуша, Росоман, Делян и Мала Раковица, което е с важно значение за гражданите на община Божурище. Очакваме Ви!

Покана за редовно заседание на ОбС – Божурище на 29.10.2018г.

 • 29.10.2018
 • 14:00
 • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА С В И К В А М Заседание на Общински съвет – Божурище на 29.10.2018г. /понеделник/, от 14:00 часа  в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр. Божурище при следния […]

Покана за обсъждане и представяне на предварителния проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

 • 24.10.2018
 • 18:30
 • НЧ "Васил Левски 2012" с. Пожарево

ПОКАНА Очакваме Ви на 24 октомври 2018г. /сряда/ от 18:30ч., в НЧ „Васил Левски 2012” с. Пожарево. Срещата е с цел обсъждане и  представяне на предварителния проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ и е с важно значение за гражданите на община Божурище. Очакваме Ви!

Покана за обсъждане и представяне на предварителния проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

 • 23.10.2018
 • 18:30
 • НЧ "Богатово 2015" с. Гурмазово

ПОКАНА Очакваме Ви на 23 октомври 2018г. /вторник/ от 18:30ч., в НЧ „Богатово 2015” с. Гурмазово. Срещата е с цел обсъждане и  представяне на предварителния проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ и е с важно значение за гражданите на община Божурище. Очакваме Ви!

Покана за обсъждане и представяне на предварителния проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

 • 18.10.2018
 • 18:30
 • НЧ "Васил Левски 1923" с. Хераково

ПОКАНА Очакваме Ви на 18 октомври 2018г. /четвъртък/ от 18:30ч., в НЧ „Васил Левски 1923” с. Хераково. Срещата е с цел обсъждане и  представяне на предварителния проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ и е с важно значение за гражданите на община Божурище. Очакваме Ви!

Покана за обсъждане и представяне на предварителния проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

 • 17.10.2018
 • 18:30
 • НЧ "Просвета 1925" с. Храбърско

ПОКАНА Очакваме Ви на 17 октомври 2018г. /сряда/ от 18:30ч., в НЧ „Просвета 1925” с. Храбърско. Срещата е с цел обсъждане и  представяне на предварителния проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ и е с важно значение за гражданите на община Божурище. Очакваме Ви!

Покана за обсъждане и представяне на предварителния проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

 • 16.10.2018
 • 18:30
 • НЧ "Светлина 1924" с. Пролеша

ПОКАНА   Очакваме Ви на 16 октомври 2018г. / вторник/ от 18:30ч., в НЧ „ Светлина 1924” с. Пролеша. Срещата е с цел обсъждане и  представяне на предварителния проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ и е с важно значение за гражданите на община Божурище.            Очакваме Ви!

Покана за извънредно заседание на Общински съвет – Божурище на 01.10.2018г.

 • 01.10.2018
 • 10:00
 • НЧ "Христо Ботев 1934" малък салон, гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и на основание чл.43, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация […]

септември 2018

Покана за заседаниe на Общински съвет – Божурище на 27.09.2018г. от 14:00 часа.

 • 27.09.2018
 • 14:00
 • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА С В И К В А М   Заседание на Общински съвет – Божурище на 27.09.2018 г. /четвъртък/, от 14:00 часа в малък салон […]

ОБСЪЖДАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

 • 25.09.2018
 • 18:30
 • НЧ "ХРИСТО БОТЕВ - 1934" - ГР.БОЖУРИЩЕ

Във връзка с Договор, сключен между Община Божурище и ДЗЗД „ПЛАНКОНСУЛТ БОЖУРИЩЕ“ за изработване на Общ устройствен план на община Божурище на 25.09.2018 г. , вторник, от 18,30 ч. в голям салон на НЧ „Христо Ботев 1934“ се организира среща с представители на ДЗЗД „ПЛАНКОНСУЛТ БОЖУРИЩЕ“, които работят по изработването на Общ устройствен план на […]

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2017 ГОДИНА

 • 25.09.2018
 • 17:30
 • НЧ "ХРИСТО БОТЕВ 1934" - ГР.БОЖУРИЩЕ

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал.3 и чл. 51, ал. 1 от Наредба/23.01.2014 г. за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Божурище, Председателят на Общински съвет-Божурище организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение […]

Покана за извънредно заседание на Общински съвет Божурище на 13.09.2018г. (четвъртък)

 • 13.09.2018
 • 18:00
 • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМАи на основание чл.43, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация С В И К В […]

юли 2018

Немската компания Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) представя нови възможности за работа на специална среща – презентация в Божурище Събитието ще се състои на 30-и юли (понеделник), от 18:00 ч. в Големия салон на Читалище „Христо Ботев“

 • 30.07.2018
 • 18:00
 • НЧ „Христо Ботев 1934” гр. Божурище голям салон

Немската компания Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) представя нови възможности за работа на специална                                    среща – презентация в Божурище Събитието ще се състои на 30-и юли (понеделник), от 18:00 ч. в Големия салон на Читалище „Христо Ботев“ Една от водещите […]

Покана за редовна сесия на Общински съвет – Божурище на 27.07.2018г.

 • 26.07.2018
 • 14:00
 • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА   С В И К В А М   Заседание на Общински съвет – Божурище на 26.07.2018г. /четвъртък/, от 14:00 часа  в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр.Божурище при […]