май 2017

Покана за представяне на проекта за „Централен градски парк с площад и концертна естрада в гр.Божурище“.

  • 25.05.2017
  • 18:30
  • НЧ „Христо Ботев 1934”- големия салон гр. Божурище

О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е – С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т гр. Божурище бул.”Европа” №85  02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: bojurob@mail.bg Уважаеми съграждани, Община Божурище Ви кани на 25.05.2017г. от 18,30 часа в големия салон на НЧ „Христо Ботев 1934“ […]