На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за изграждане на: „Площадка за временно съхранение на производствени отпадъци“ и „Компресорно помещение“ към обект „Обтично производство Божурище“, находящи се в м. „Спорното“, с. Гурмазово.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за изграждане на: „Площадка за временно съхранение на производствени отпадъци“ и „Компресорно помещение“ към обект „Обтично производство Божурище“, находящи се в м. „Спорното“, с. Гурмазово.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община от мрежата на „Софийска вода“ АД“, в територията на община Божурище – в землището на с. Пролеша

Инвестиционно предложение: „Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община от мрежата на „Софийска вода“ АД“, в територията на община Божурище – в землището на с. Пролеша

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Нова сграда за производство на твърди дозирани лекарствени форми в УПИ І-40, кв.7 по плана на гр.Божурище“ от „КЕНДИ“ ООД

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Нова сграда за производство на твърди дозирани лекарствени форми в УПИ І-40, кв.7 по плана на гр.Божурище“ от „КЕНДИ“ ООД

Решение №139-МИ от 01.08.2019г. на Общинска избирателна комисия – Божурище Искане на Ваня Аризанова и Снежана Атанасова – общински съветници, направено с докладна записка до ОбС Божурище вх.№ Д-171/25.07.2019 г. за прекратяване на мандата на кмета на Община Божурище- Георги Николаев Димов

Решение №139-МИ от 01.08.2019г. на Общинска избирателна комисия – Божурище Искане на Ваня Аризанова и Снежана Атанасова – общински съветници, направено с докладна записка до ОбС Божурище вх.№ Д-171/25.07.2019 г. за прекратяване на мандата на кмета на Община Божурище- Георги Николаев Димов

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на паркинг със 100 паркоместа“,в имот находящ се в Икономическа зона София – Божурище

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на паркинг със 100 паркоместа“,в имот находящ се в Икономическа зона София – Божурище

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на паркинг за товарни автомобили“, в имот находящ се в Икономическа зона София-Божурище.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на паркинг за товарни автомобили“, в имот находящ се в Икономическа зона София-Божурище.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на нов фармацевтично-производствен и сладов комплекс“, находящ се на територията на Икономическа зона София-Божурище.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на нов фармацевтично-производствен и сладов комплекс“, находящ се на територията на Икономическа зона София-Божурище.

Покана до „МЕДМАР С ТРАНС“ ЕООД за сключване на договор за наем за аптека гр. Божурище, участник, спечелил търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение аптека гр. Божурище, на основание Заповед №РД-143/25.04.2019г.

Покана до „МЕДМАР С ТРАНС“ ЕООД за сключване на договор за наем за аптека гр. Божурище, участник, спечелил търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение аптека гр. Божурище, на основание Заповед №РД-143/25.04.2019г. SKM_C25819071014060