Удължава се срока до 26.02.2020г. О Б Я В Л Е Н И Е Общински съвет – Божурище, на основание чл.68 от Закона за съдебната власт открива процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Сливница, за мандат 2020– 2024 г.

Удължава се срока за набиране на кандидати за съдебни заседатели до 26.02.2020г.

О Б Я В Л Е Н И Е
Общински съвет – Божурище, на основание чл.68 от Закона за съдебната власт открива процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Сливница,

за мандат 2020– 2024 г.

Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани;
2. Да са на възраст от 21 до 68 години;
3. Да имат настоящ адрес в община Божурище;
4. Да имат завършено най-малко средно образование;
5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
6. Да не страдат от психически заболявания.
7. Да не са съдебни заседатели в друг съд;
8. Да не са общински съветници от съдебния район;
9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за които са избрани.
11. Да не са съдебни заседатели избрани за повече от два последователни мандата.

Необходими документи за кандидатстване:

 • подробна автобиография, подписана от кандидата;
  • нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
  • медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
  • данни за контакт на две лица, към които Общински съвет – Божурище да се обръща за препоръки (Приложение №5);
  • мотивационно писмо;
  • писмено съгласие (Приложение №4);
  • декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 (Приложение №2);
  • документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
  • декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3).

           Образци на документите са на разположение на кандидатите в деловодството на Община Божурище бул.”Европа” №85, , както и от официалния сайт на Община Божурище.

Изтегли документи: ПРИЛОЖЕНИЕ 1ПРИЛОЖЕНИЕ 2ПРИЛОЖЕНИЕ 3ПРИЛОЖЕНИЕ 4ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

Краен срок за подаване на документи: 26.02.2020г.

Място на подаване на документите:

Подаването се извършва лично на адрес:

Гр.Божурище, бул.”Европа” 85,

на Деловодството в сградата на Община Божурище

Тел. за информация : 0882882016

Отмяна на приемното време на Кмета на община Божурище от 10:00 до 12:00 часа за Четвъртък 06.02.2020г.

Уважаеми съграждани,

На 06.02.2020г. Четвъртък се отменя приемното време на Кмета на община Божурище от 10;00 до 12:30 часа, поради провеждането на редовно заседание на Общински съвет – Божурище!  Общинска администрация ще приема както си е определено от 08:30 до 12:30 часа.

Общинска администрация

Във връзка с усложнената епизоотична обстановка в страната по отношение на особено опасната заразна болест – Африканска чума по свинете, министърът на замеделието, храните и горите издаде следните заповеди:

Уважаеми съграждани,

Във връзка с усложнената епизоотична обстановка в страната по отношение на особено опасната заразна болест – Африканска чума по свинете, министърът на замеделието, храните и горите издаде следните заповеди:

 1. Заповед
 2. Заповед

ЧЕЗ планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище, за периода 27 – 31 Януари 2020г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранванетоза периода 27 януари – 31 януари 2020 г, включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Община Божурище

На 27.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 30.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 31.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Храбърско:Алек Мак1, Ален Мак22, УПИ -2-Кв. 20, Вила

На 28.01.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Пожарево, Общ. Божурище:Казана14а, Космонавт Георги Иванов186, УПИ XV-94. 43 Кв. 1

На 28.01.2020 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Пролеша:XI-118. Кв. 24, XVII-370 Кв. 40, Лале7, 3, УПИIII-040059, УПИ XII-115 Кв. 23, Христо Ботев46, къща, Учебна Складова База

На 28.01.2020 г. /13:30 – 16:00 ч./ –  Хераково:XVII-162004 Кв. 21, 18-162004 Кв. 21, I-160006, Кв. 42, I-9, II-024019, III-028096, Кв. 1 местност Голи Връх, IV-016104, Кв. 3, М. Кочияш, IV-028096, Кв. 1 местност Голи Връх, V-028096, Кв. 1 местност Голи Връх, VI-028096, Кв. 1 местност Голи Връх, VII-028073, Кв. 1 местност Голи Връх, VIII-024012, Кв. 3, XII-396 и XII-397, Кв. 39, Ііі-694, Кв. 48, Мбобен, №3 Стопански Двор, Александър Стамболийски (Мах. Бобен)70, 52, Имот 44, Стопански Двор, Кад. Ном. 14, М. Балин Дол, М. Бобен УПИ Х-029062Кв. 1, УПИ 024020, Кв. 4, УПИII-178 Кв. 21, УПИIII-393Кв. 48, УПИIV-179 Кв. 21, УПИIX-029062 Кв. 1, УПИV-024020 Кв. 4, УПИV-166, Кв. 1, УПИVIII-126, Кв. 4, УПИ XII-029062Кв. 1, УПИ XV-162004, УПИ XVI-162004 Кв. 21, УПИ XVII-162004, Kb. 21, УПИXXI-342, Кв. 37, УПИXXIV-025093, Кв. 1, М. Герена, УПИ Х-029062 Кв. 1, Х-162002, Хан Кубрат, махала  Бобен, УПИ Ііі-391, махала Бобен, Вила, Вила, местност Гъзелев Дол, 0, къща, Вила, къща, махала  Бобен

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

Започна раздаването на хранителните помощи за община Божурище предоставени от Български червен кръст..

Уважаеми съграждани,
започна раздаването на хранителните помощи за община Божурище, предоставени от Български червен кръст. Продуктите ще се раздават до 07.02.2020г., всеки делничен ден от 09:00ч. до 14:00ч.
Пунктът за получаване на помощите се намира в Домашния социален патронаж – гр. Божурище в сградата на СУ „Летец Христо Топракчиев“ (бившия стол на училището в стария квартал).

Важно: Община Божурище не определя лицата, които да получат помощи. За повече информация се обръщайте към Дирекция Социално подпомагане.

Важно относно работата на касите в община Божурище и Местни данъци и такси поради пликлюване на бюджетната 2019 година.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ПОРАДИ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА 2019 ГОДИНА, КАСИТЕ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ И МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЩЕ РАБОТЯТ С ГРАЖДАНИ ДО 30.12.2019 г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО.

 

                                                                                                                 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ“ 09.12. – 13.12.2019 г. БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА

„СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ“

09.12. – 13.12.2019 г.

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА

Туберкулозата е лечима и предотвратима, но въпреки това остава един от основните проблеми на общественото здраве.

В изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България, РЗИ – Софийска област информира населението от областта, че през седмицата 09.12. – 13.12.2019 г. ще се провеждат безплатни консултации за туберкулоза в Специализираната болница за активно лечение на пневмо – фтизиатрични заболявания – София област (СБАЛПФЗ) от 10:00 до 13:00 часа, в кабинет № 7 на консултативно – диагностичния блок.На съмнителните за туберкулоза лица ще се извършват допълнителни изследвания.

Целта на инициативата е да се даде възможност на всеки, без значение дали е осигурен или не, за достъп до безплатен консултативен преглед за туберкулоза.

Прегледите имат за цел своевременното откриване на заболяването туберкулоза и навременното предприемане на лечение.

СБАЛПФЗ се намира на адрес: гр. София, бул. „Сливница „ № 309

За допълнителна информация, всеки желаещ може да се обади на тел: 02/931 23 53 – Регистратура на СБАЛПФЗ – София област.

ЧЕЗ планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище, за периода 25 – 29 Ноември 2019г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 25 ноември – 29 ноември  2019 г., включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

София-Област

Община Божурище

На 25.11.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 26.11.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 27.11.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 28.11.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 29.11.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –Храбърско: Алек Мак1, Ален Мак22, Упи -2-Кв.20,  Вила

На 25.11.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ –Хераково: Iii-028096, Кв.1МестностГоли Връх, Iv-028096, Кв.1МестностГоли Връх, V-028096, Кв.1МестностГоли Връх, Vi-028096, Кв.1МестностГоли Връх, Vii-028073, Кв.1МестностГоли Връх, Александър Стамболийски (Мах.Бобен)52, М. Балин Дол, М.Бобен Упи Х-029062Кв.1, Упи Iii-393Кв.48, Упи Ix-029062 Кв.1, Упи Xii-029062Кв.1, Упи Xxi-342, Кв.37, Упи Х-029062 Кв.1,  Вила, Къща, Мах. Бобен

На 27.11.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ На 28.11.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ На 29.11.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ –Росоман: 63121.133.9, I-30, Кв.6, Гранит, М.Падината, Упи Iv-58, Кв.9, Упи Xiv-145, Упи Хiii-144 Кв.22, Черква,  П-Лііі-99, Кв.15, Вила

На 27.11.2019 Г. /11:00 – 16:00 Ч./ –Пожарево, Общ. Божурище: Георги Аспарухов – Гунди17, Космонавт Ал. Александров33, 26, Космонавт Георги Иванов82, Пейо Яворов6, 10, Пчела4, Упи 3-227 Кв. 18, Упи Xxi, Кв. 17, Упи Хvіі-Общ, Кв.19, Упи-190кв 15, Упиv-016025 Кв.1,  М.Гуното,, Къща, Вила

На 28.11.2019 Г. /13:00 – 16:00 Ч./ –Божурище: V-9605, Кв.84, Атон10, 11, 10/12, 14, 4, 8, 16, Далия3, 5, 6, 19 Къща 19, 13, 2, 4, 1, Еделвайс33, 29, 35а, 27а, 37а, 42, 27, 29а, 44, 31, 25а, 35, 37, Искър30, Рила8, 8а, 16, 14а, 10а, 4а, 12, 10, 14, 12а, 6, 25, Стара Планина5, 3, 7, 1, Упи Упи Xxxi-1004 Кв.4,  85, 53, 4.

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

 Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

Изнесена приемна на ОИЦ-София в община Божурище 

На 25 ноември 2019г. (понеделник) от 11:00ч. до 14:00ч. екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе изнесена приемна във фоайето на община Божурище (гр. Божурище, бул. „Европа” 85).  По време на приемната експертите на ОИЦ – София ще бъдат на разположение, за да отговорят на всички желаещи по въпроси, свързани с актуални и предстоящи възможности за грантово финансиране по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестицинни фондове (ЕСИФ), както и одобрените индикативни годишни работни програми за 2020 година.

Кампанията в Софийска област продължава в община Етрополе, където екипът на ОИЦ-София ще бъде на разположение на гражданите на 26 ноември 2019г.

            ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.