МВР ИЗГОТВИ БЛАНКА НА ДЕКЛАРАЦИЯ, КОЯТО ДА УЛЕСНИ ГРАЖДАНИТЕ ЗА ПРИДВИЖВАНЕ ПРЕЗ КПП В ГР.СОФИЯ

Декларация се попълва собственоръчно и служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове.

Декларацията можете да изтеглите от ТУК

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТ МВР ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЛЕФОННИ ИЗМАМИ, СВЪРЗАНИ С КОРОНАВИРУС COVID-19

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТ МВР !

 

Във връзка с обявеното ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ се наблюдава злоупотреба с Вашите емоции и рязко увеличение на опитите за извършване на престъпления против собствеността гражданите, поради което е необходимо повишаване бдителността Ви с цел недопускане извършването на :

 ИЗМАМИ !

Наблюдават се опити за телефонни измами, при които част от измамниците успешно използват желанието на хората да помагат на полицията, а други се възползват от страха и несигурността при разпространението на коронавируса!

Бъдете много подозрителни към всяко телефонно обаждане или съобщение, с което организация или институция Ви подтикват да предприемете незабавни действия за даване на пари по повод борба с разпространението или лечението на коронавируса!

Имайте предвид, че измамливите обаждания могат да се получат по всяко време на денонощието, докато сте на работа или вкъщи!

Особено важно е да знаете, че чрез телефонните измами – по телефона Ви искат пари, като схемите и причините за това могат да бъдат различни! Запомнете, че щом Ви поискат пари, то значи се опитват да Ви измамят! Органите на МВР, държавните институции, здравните заведения и други неправителствени организации нямат практики и не искат пари, чрез телефонни разговори !

Използвайки ситуацията към момента е възможно, лицата извършващи телефонни измами да използват различни сценарии свързани с коронавируса!

Не се доверявайте на обаждания от непознати или от такива, които се представят за полицаи, лекари, ваши близки или роднини! Особено подозрителни бъдете при заявяване от тяхна страна, че трябва да им дадете пари – ТОВА СЪС СИГУРНОСТ Е ОПИТ ИЗМАМА!

ПОДЧЕРТАВАМЕ ВИ, ЧЕ КЪМ МОМЕНТА НЯМА ВАКСИНИ, ТАБЛЕТКИ, ОТВАРИ, ЛОСИОНИ ИЛИ ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА „COVID-19”

Ако имате съмнения, че Ваш близък или роднина е заразен с коронавирус, потърсете информация от здравните власти или се свържете с телефон 112 !

Игнорирайте всички онлайн оферти за ваксини, лекарства и др.!

В случай на посещение на домашния Ви адрес от непознати лица, независимо дали са облечени в защитни медицински облекла или не, задължително изискайте да Ви се легитимират с документ за принадлежността им към органите на МВР или здлавните власти!

При съмнение за опит за извършване на неправомерни действия, позвънете на тел. 112 !

КРАЖБИ И ГРАБЕЖИ!

 Използвайте предимно електронни начини на плащане – банкови карти!

Не носете в себе си големи суми пари!

 Не съхранявайте големи парични суми в домовете си !

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

З А П О В Е Д

№ РД – 94 / 14.03.2020 г.
гр.  Божурище

На основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 от Закона за здравето, във връзка с променена заповед №РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването заради усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб

 НАРЕЖДАМ:

І. Отменям своя заповед №РД-93/13.03.2020г.

ІІ. Считано от днес, 14.03.2020г. до 29.03.2020г. се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на община Божурище:

  1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
  2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата на територията на общината. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;
  3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини на територията на общината;
  4. Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;
  5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни (концерти, конференции, спортни, фитнес зали и други);
  6. Преустановяват се провеждането на частни мероприятия       с масов характер на открито и закрито;
  7. Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации;
  8. Преустановява се клубната дейност на клубовете на пенсионера и клубовете на офицерите от запаса;
  9. Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;
  10. Забранява се струпването на много хора на едно място на открито на обществени места.

ІІІ. Срокът и обхвата на мерките по т.ІІ може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната обстановка в страната или общината.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Полицейски участък – Божурище и Общински инспекторат.

Заповедта да се съобщи на населението на община Божурище чрез публикуване на сайта на общината и чрез разлепване на видни места на територията на общината.

 

 

/П/

ГЕОРГИ ДИМОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

ЧЕЗ планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище, за периода 16 – 20 Март 2020г.

 

Уважаеми клиенти,

 ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 16-20 март 2020 г, включително.

 

С оглед на обявеното извънредно положение, дружеството стартира прецизиране на съответните дейности и времетраенето на прекъсванията.

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Община Божурище

На 16.03.2020 г. /09:30 – 14:15 ч./ – Божурище: Бор 7а, 11, 5, 7, 25, 9а, 3, 9, Дунав 35, 40 къща, 44, 48, 50, Европа 35, Еделвайс 10, 7, 30, 24, 14, 3а, 13а, 2, 11а, 34, 5, 1, 7а, 13, 15, 18, 26, 8, 17, 16, 6, 12, 28, 34а, 22, 4, 11, 20, 32, 9, 5а, 3, 15а, Жилища 19, Здравец 12, 3, 16, 2, 14, 8, 10, 4, 6, 18, 7, 20, 1, Любен Каравелов 1, Момина Сълза 11, 12а, 1, 9а, 7а, 11а, 8, 7, 16, 5, 2, 5а, 15, 17, 12, 16а, 9, 4, 13, 6, 14а, 3, 10, 14, Пролет 5, Снежанка 19, 17, Струма 24, 23, 21, 22а, 14, 1, 13, 20, 8, 7, 19, 26, 16, 3, 15а, 18, 11, 4, 18а, 5а, 15, 9а, 22, 28, 5, 2, 17, 9, 3а, УПИ VI-9609 Кв. 74, УПИ XXII-133, Кв. 4, Явор 2, 3, 29а, 9, 5, 21, 31, 20, 31 4, 17, 8, 16, 25, 29, 13, 11, 19, 7, 24, 3а, 18, 27, 12, 6, 22, 10, 15, 4, 1, Янтра 17а, 1 1, 1, 1, 18, 3, 1, 33, 3, 78, 10, Новият Квартал

На 16.03.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 17.03.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 18.03.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Росоман: 63121. 133. 9, I-30, Кв. 6, Гранит, М. Падината, УПИ IV-58, Кв. 9, УПИ XIV-145, УПИ ХIII-144 Кв. 22, Черква, П-Л ІІІ-99, Кв. 15, Вила

На 16.03.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 17.03.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 18.03.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 19.03.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./  На 20.03.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Хераково: III-028096, Кв. 1 местност Голи Връх, IV-016104, Кв. 3, М. Кочияш, IV-028096, Кв. 1 местност Голи Връх , V-028096, Кв. 1 местност Голи Връх , VI-028096, Кв. 1 местност Голи Връх , VII-028073, Кв. 1 местност Голи Връх , ІІІ-694, Кв. 48, Мбобен, Александър Стамболийски (Мах. Бобен) 70, Александър Стамболийски (Мах. Бобен) 52, М. Балин дол, М. Бобен УПИ Х-029062 Кв. 1, УПИ III-393 Кв. 48, УПИ IX-029062 Кв. 1, УПИ XII-029062 Кв. 1, УПИ XXI-342, Кв. 37, УПИ Х-029062 Кв. 1, махала Бобен, УПИ ІІІ-391, махала Бобен, Вила, Вила, къща, махала Бобен

На 16.03.2020 г. /11:30 – 13:30 ч./ – Божурище: Европа 17, 74, 151, 80, № 151, Ктп Булет, Максим Горки 31, 37, 30, 38, 143, 32, 15, 35, 10, 14, 33, УПИ X-48 Кв 6, УПИ XXX-70, Кв. 8, УПИ XXXI-022065 Кв. 8, Хан Кубрат 2, Цар Борис Първи 17 къща, 30, 11

На 16.03.2020 г. /14:00 – 16:00 ч./ – Божурище: Европа 156, 93, Землище С. Пролеша / Божурище, Максим Горки УПИ 4-019003, Кв. 7, УПИ X-034032, Кв. 10, УПИ X-022044 Кв. 9, Черна Бара 24, 8, 19, 6, 17, 27, 7, 1, 14, 18, 13, 28, 20, 16, 5, 23, 2, 12, 11, 15, УПИ XII-034032, Кв. 10, 10, 26, 9, 22

На 18.03.2020 г. /09:30 – 14:00 ч./ – Храбърско: махала Черен Пешо

На 18.03.2020 г. /14:00 – 16:00 ч./ – Храбърско

 

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

                          CEZ GROUP

 

 

ОТМЯНА НА ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ ЗА ГРАЖДАНИ

С цел въвеждане на противоепидемични мерки в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен план и във връзка с препоръки на РЗИ – Софийска област за превенция и опазване на здравето на служителите в общинската администрация се отменя приемното време за граждани на общинската администрация, с изключение на Деловодство, ГРАО, Каса и Местни данъци и такси, считано от 09.03.2020г. до изрична отмяна.

Заповед за отмяна на приемното време

ЧЕЗ планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище, за периода 02 – 03 Март 2020г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранванетоза периода 02-03 март2020 г, включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Община Божурище

На 02.03.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 04.03.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 05.03.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 06.03.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Хераково: УПИ XxIx-510Кв.75 , Хераково Ханче

На 02.03.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 04.03.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 05.03.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 06.03.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Храбърско:Махала Старо Село , Махала Черен Пешо , Микроязовир Храбърско , къща, вила

На 05.03.2020 г. /13:30 – 16:00 ч./ –  Божурище:Девети Септември5

На 05.03.2020 г. /13:30 – 16:00 ч./ –  Гурмазово: I-212, Кв.20 , Любен Каравелов4, УПИIx-159, Кв.14 , УПИVII-270, Кв.24 , УПИ XIV-157 Кв.14 , УПИ І-254 Кв.25 , УПИ Х-299 Кв.29Временно Ел.Захранване За Строителство, УПИVііі-008013, Кв.34, Къща, вила, Помпа

На 06.03.2020 г. /09:30 – 11:30 ч./ –  Божурище:Европа156, 93, ЗемлищеС. Пролеша / Божурище , Максим Горки УПИ 4-019003, Кв.7, УПИ X-034032, Кв.10, УПИ X-022044 Кв.9 , Черна Бара24, 8, 19, 6, 17, 27, 7, 1, 14, 18, 13, 28, 20, 16, 5, 23, 2, 12, 11, 15, УПИ XII-034032, Кв.10, 10, 26, 9, 22

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,  на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,  текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg,  за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.Освен посочените по-горе срокове,  с цел обезопасяване на съоръженията за работа,  осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,  върxу които са извършвани планирани дейности,  се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,  чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.