Затваряне на жп прелеза на км 15+395 в района на гара Костинброд по 1-ва жп линия (при животинския пазар), за преминаване на МПС за времето от 08:00ч. на 22.10.2018г. до 18:00 ч. на 26.10.2018г.

 

ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Общинска администрация – гр. Костинброд, Софийска област

гр. Костинброд, п.к. 2230, ул.’’Охрид” №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777

http://www.kostinbrod.bg, e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com

Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015

Във връзка с получено писмо с вх.№ 70.00-380/10.10.2018г. от Железопътна секция София, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ относно изпълнение на обект „Доставка и влагане на еластични прелезни настилки- железопътен прелез на км 15+395 в района на гара Костинброд по 1-ва жп линия „, Ви уведомявам, че железопътният прелез на 1-ва жп линия на ул. „Момчил Войвода“ (при „животинския пазар“) ще бъде НАПЪЛНО ЗАТВОРЕН за преминаване на МПС в двете посоки за движение за времето от 08:00ч. на 22.10.2018г. до 18:00 ч. на 26.10.2018г., във връзка със стартиране изпълнението на ремонтните дейности.

Движението на автомобили и други превозни средства ще се извършва по обходни маршрути, сигнализирани с пътни знаци, а именно:

>       Ул. „Момчил Войвода“ – ул. „Панайот Волов“ – общински път 1400 – републикански път 1-8 (София-Калотина) – път SFO 2406 (с.Петърч гарата) – общински път SFO 1401 (Петърч-Костинброд) и обратно;

>       Ул. „Момчил Войвода“-ул. „Панайот Волов“ – общински път 1400 – републикански път 1-8 (София-Калотина) – Софийски околовръстен път – републикански път П-81 (София-Калотина-Лом) и обратно.

За информация във връзка с горното може да се обръщате към служителите на Общински инспекторат-Костинброд на тел. 0721 66622 и GSM 0882 267531.

 

 

 

ЧЕЗ планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище, за периода 25 – 30 Септември 2018г.

Резултат с изображение за лого на чез

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 25 – 30 септември 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

СОФИЙСКА ОБЛАСТ  

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Божурище

На 26.09.2018 г. /13:00 – 15:00 ч./ –  Божурище:Европа, Максим Горки, Хан Кардам, Черна Бара

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Откриване на Централен градски парк с площад и концертна естрада

41727828_1904776376490292_5104945012165050368_o

На 14 септември 2018 г.,

на официална церемония и тържествен концерт, открихме новоизградения „Централен градски парк с площад и концертна естрада“.  Паркът бе направен и съобръзен изцяло с нуждите на града и населението ни.

Надяваме се гражданите, които се разхождат, почиват и наслаждават на личните си мигове,  да бъдат спокойни, без да търсят алтернатива за почивка в гр. София или околностите.

Пожелаваме децата ни да играят безгрижно и затова, не случайно избрахме Кръстовден, за да получим Божията благословия върху мястото. 


Община Божурище апелира за съхранението на площите на парка, да се грижим за красотата му и прилежащите му части, да спазваме обществения ред, като се надяваме да няма вандалски прояви. 

За  да видите събитието в снимки,  посетете галерията на сайта или влезте тук : http://bozhurishte.bg/galleries/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%81/

 

Отмяна на приемния ден на Кмета на община Божурище и Общинска администрация на 13.09.2018г. (четвъртък).

 13327650_1553166418317958_5238813224875272024_n

О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е   –  С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т

гр.Божурищебул.”Европа”  №85 ‘ 02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: bojurob@mail.bg

 

 

Уважаеми съграждани,

уведомяваме Ви, че на 13.09.2018г., /четвъртък/,  се отменя приемният ден за Kмета на община Божурище и цялата общинска администрация. При необходимост и желание от Ваша страна, този  четвъртък на разположение ще бъдат отделите: ГРАО, Деловодство и Каса.

Срещите ни с Вас, ще продължат другата седмица, както е описано в графика на приемните дни в Общината.

Благодарим Ви за разбирането.

 

 От общинска администрация

ЧЕЗ планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище, за периода 10 – 15 Септември 2018г.

Резултат с изображение за лого на чез

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 10 – 15 септември 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

СОФИЙСКА ОБЛАСТ  

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Божурище

На 10.09.2018 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Божурище: Бор, Дунав, Европа, Еделвайс, Жилища, Здравец, Любен Каравелов, Момина Сълза, Пролет, Родопи, Снежанка, Струма, УПИ XxII-133, Кв. 4, Явор, Янтра

На 10.09.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Пожарево, Общ. Божурище:VІІІ-485,Кв. 34, Александър Александров, Космонавт Георги Иванов, УПИVI-105 Кв. 8

На 10.09.2018 г. /09:30 – 12:30 ч./ –  Храбърско:IV-278 Кв. 42, Нарцис

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

 

Съболезнования към семействата и близките на загиналите край Своге

От свое име и от името на моите съграждани изказвам искрените си съболезнавания към семействата и близките на загиналите в трагичния инцидент край Своге. На ранените пожелаваме бързо и успешно възстановяване.

Община Божурище и общинската администрация са съпричастни към болката и скръбта на пострадалите и се намира в готовност за помощ и съдействие на тел.: 0882 882 027

ГЕОРГИ ДИМОВ

Кмет на община Божурище