Започнахме ремонт на ул. Снежанка

Днес стартира текущ ремонт на ул. Снежанка, гр. Божурище, в участъка между кръстовище с ул. Здравец и кръстовище с ул. „Явор“ (от ОТ11 до ОТ28) и двата подхода към междублоковото пространство на бл.6, 7, 8 и 10 в кв. Пролет.

В изпълнение на възлагането на обществената поръчка, определеният Изпълнител ще извърши строително-ремонтни и строително-монтажни работи, включващи комплекс от планирани и икономически ефективни дейности за възстановяване и рехабилитация на участък от уличната мрежа на гр. Божурище – ул.Снежанка, от кръстовище с ул. „Здравец“ до кръстовище с ул. „Явор“  (от ОТ 11 до ОТ 28) и двата подхода към междублоковото пространство на бл.6, 7, 8 и 10 в кв. Пролет – 800 кв.м.

Фирмата изпълнител се обръща към живущите в района да паркират автомобилите си на разстояние от поне 1,5  м. от бордюрите, предвид мерки за безопасност.

Аптеките започват да работят с електронни рецепти

От април месец, всички аптеки и лекари спират да работят с рецепти писани на ръка. Въвеждат се електронни такива, с цел улесняване при изписването, изчитането и даването на лекарства. Мярката е разписана в Националния рамков договор и е предложена от БЛС.

Фармацевтите подкрепят идеята, но се съмняват в трудностите при реализация.

Рисковете, които се крият при приемането на една ръчно изписана рецепта се състоят в неотчитане от Районната здравна каса и неизплащане на съответните медикаменти от Касата.

Община Божурище назначава още един заместник-кмет

Община Божурище назначава още един заместник-кмет. Позицията ще заема Габриела Дончева, която до момент работеше като юрисконсулт към общината. Ресорните направления на длъжността на г-жа Дончева, включват: устройство на територията, европейски програми и проекти, обществени поръчки, екология, транспорт и общинска собственост.

Пожелаваме бъдещи професионални успехи!

Gabi

ЧЕЗ планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище, за периода 08 – 13 май 2018г.

Резултат с изображение за лого на чез

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 08– 13 май 2018г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Божурище

На 08.05.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 09.05.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 10.05.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 11.05.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Пролеша:   Лале

На 10.05.2018г. /09:30 – 12:00ч./ –  Хераково:   XIII-43 Кв.9, Царица Йоанна

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Здраве за всеки чрез спорт и физическа активност

РЗИ – Софийска област предоставя материал във връзка с 10 май Световен ден на здравето, на тема: „Здраве за всеки чрез спорт и физическа активност.“ 

10 май  Световен ден на здравето

„Здраве за всеки чрез спорт и физическа активност.“

Съвремието ни изисква максимално интегриране на физическата активност  повсеместно в ежедневието на хората. Терминът «Физическа активност» описва всяко движение на тялото, извършвано от скелетната мускулатура, което води до разход на енергия, превишаващ този в покой. «Упражнението» е съставна част на физическата активност. Определя се като планирано, структурирано и повтарящо се движение на тялото, извършвано за подобряване или поддържане на един или повече елементи на физическата форма. Съществуват множество форми на физическа активност: упражнения,  спорт, игра, изучаване и практикуване на народни, “латино”, спортни и др. видове танци. Активният живот включва: ходене, ремонти в дома, работата в градината, разхождане на домашни любимци и други форми на дееспособност, без излишно напрежение и в безопасни граници. Когато физическата активност се превърне във потребност, тя подобрява индивидуалното здраве, чрез нормализиране показателите на кръвното налягане, кръвната захар и холестерола, постигат се добър външен вид, добро настроение, здрава костна система.

            Подготовката за провеждане на физическа активност включва: загряване, – 5-10 мин., натоварване – 15-40 мин., охлаждане – 5-10 мин. Важно е да се знае, че колкото по-малко трениран е индивида, толкова по-важна е фазата на загряване.

1.Физическата активност може да бъде с висока интензивност (практикуването на спорт). Обмяната на веществата се повишава най-малко 6 пъти в сравнение с основната. Включва движения на големи мускулни групи 3 пъти седмично по 20 мин. през ден, с изпотяване и задъхване.        

  1. Физическа активност с умерена интензивност – такъв тип активност, която повишава пулса, създава усещане за загряване и предизвиква леко задъхване (напр. бързо ходене). Обмяната на веществата се повишава над 4 пъти в сравнение с основната. Ходене със скорост 6-6,5км/час поне 5 пъти седмично по 30 мин. Практикувана редовно, тя  е най-ефективният и най-комфортен начин да бъде извличана полза за здравето.
  2. Ниска физическа активност – която повишава обмяната 2-3 пъти. /по-малко от 30 минути седмично/.

Препоръчителната двигателна активност за хора над 65 години със задоволителна физическа форма, включва упражнения за подобряване равновесието и координацията на движенията, както и такива за подобряване на стойката  – през 3 и повече дни седмично, както и за превенция на остеопоротични фрактури,  съгласувани с личните лекари.

При наличие на хронични заболявания е необходимо прилагане на индивидуална програма за двигателна активност, като по препоръка на личния лекар се провежда „лечебна физкултура от професионалисти и продължава самостоятелно вкъщи.

Страните членки на Световната здравна организация (СЗО), сред които и България, ежегодно провеждат инициативи за популяризиране на различни форми на дееспособност, туризъм и спорт, посветени на физическата активност. Обездвижването формира 3.5% от глобалното бреме на болестите в Европейския регион на СЗО (от 1.8% до 5.6% за отделните страни) и е причина за 3.3-11.2% от всички смъртни случаи. За България тези показатели са съответно  4.3% и 7.7%. С недостатъчна физическа активност в света са над 60% от населението. Не практикуват никакъв спорт около 50% от европейците, като с най-висок дял е България (82%), следвана от Гърция (79%), Унгария (71%), Румъния (69%), Италия (67%), Полша (66%) и Латвия (65%).

Ограничаването на физическа активност и обездвижването, успоредно с нездравословното хранене и други поведенчески фактори на риска, са причина за по-висока заболеваемост и смъртност  от социално-значимите заболявания исхемична болест на сърцето, мозъчносъдова болест, диабет тип ІІ, хипертонична болест, злокачествени новообразувания, остеопороза и др.

 Редовната двигателна активност с умерена интензивност води до увеличаване на очакваната продължителност на живот в добро здраве с 8-10 години, факт обоснован върху научни световни и национални проучвания.

Насърчаването на хората за доброволна положителна промяна на начина си на живот, спортувайки от най – ранна детска и училищна възраст, цели постигане на оптимално здраве за всеки през целия живот и е в унисон с призива на СЗО „Заедно за здраве“. Тази стъпка гарантира успешно справяне със задачите на ежедневния живот, тъй като физически активните индивиди имат нисък риск от възникване на ХНБ, защото поддържат висока кардио – респираторна издръжливост, добра мускулна сила, гъвкавост и якост на костната система, висока психическа стабилност, добра форма и добро  самочувствие.

Редовната двигателна активност с умерена интензивност води до увеличаване на очакваната продължителност на живот в добро здраве с 8-10 години.

Принципите на ефективната промоция на “физическата активност” се осъществяват на практика, с ежегодната подкрепа на здравните институции, общинските структури, училища и детски заведения,  неправителствения сектор, бизнеса, съсловните организации и медиите.

 

 

 

Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета- Козлодуй- Околчица“ 2018 г.

И тази година традиционно ще се проведе туристически „По пътя на Ботевата чета- Козлодуй- Околчица“,под патронажа на Председателя на Народното събрание Цвета Караянчева и се посвещава на 142-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Това ще бъде 72-то издание на проекта.

Крайният срок за подаване на писмени заявки за участие в похода е 11 май 2018 г. на електронната поща на Областна администрация Враца – obl-vr@vratsa.goverment.bg или на следния адрес: гр. Враца 3000, бул. „Демокрация“ 1.

Походът ще се случи в дните от 27 май до 2 юни, в една походна колона по 120-километровия „Ботев път“ от Козлодуйски бряг до връх Околчица във Врачанския балкан. В маршрута на мащабната туристическа проява са включени обекти от „Опознай България – 100 национални туристически обекта“ и „Опознай родния край“.
Походът се ръководи от екип на СКО „Леденика“ – Враца. В проявата могат да участват всички желаещи, включително: групи ученици, туристически дружества от страната, клубове и секции по туризъм с неограничен брой туристи, както и индивидуални участници и самостоятелни групи.

Походът се провежда със съдействието на Министерство на образованието и науката, Министерство на туризма, Регионалните управления на образованието в страната, Български туристически съюз, СКО „Леденика“ – Враца и общините в област Враца, през чиито територии преминава 120-километровият „Ботев път“.

Подаване на заявки и регламент ще откриете тук: http://vratsa.bg/bg/pages/nacionalen-turisticheski-pohod-po-patya-na-botevata-cheta.html

Фирма в община Божурище търси да назначи работници

„МЕТАЛ СИСТЕМ“ЕООД обявява свободни работни позиции.

Търсят се работници за работа в Механичен цех за студена обработка на метали.
Цехът се намира в с. Храбърско.
Работата се състои в изработването на метални кутии за осветителни тела.
Работата е подходяща и за кандидати с малък или без никакъв опит.
Изисквания:
– мъже до 40 годишна възраст;
– постоянство и отговорност!
Фирмата предлага:
-постоянна заетост;
-8 часов работен ден;
-редовно заплащане;
-трудов договор.
Контакти: 0888 572920 / 0897 034005

 

Отбелязваме Деня на Земята

Под надслов „Свят без замърсяване с пластмаси“ ще премине тази година Световният ден на Земята. Повече от половин милиард души по света отбелязват празника ежегодно. Началото е поставено в САЩ и Канада през 1970 г. Гейлорд Нелсън, бивш губернатор и сенатор на Уискънсин, е основоположникът на идеята. Той издига каузата за опазване на природата, заедно с Денис Хейес, който по това време е изявен лидер сред студентите.

Международното отбелязване на Деня на Земята започва около 1990 г. и България е една от първите държави, които взимат участие. Министерството на околната среда и водите ще се включи, чрез разнообразни активности като- изработка на предмети от пластмасови отпадъци, зелена класна стая, засаждане на дръвчета, различни конкурси за рисунки, картички, плакати, есета и всички те ще бъдат посветени на Деня на Земята. Най-креативните творби ще имате възможност да разгледате в изложба, поместена в Националния музей „Земята и хората“ от 20 април.

Започна акция „Скорост“ на Пътна полиция

В цялата страна започна 24-часовата акция „Скорост“ на Пътна полиция. Около 700 камери ще следят за скоростта на пътя, а полицаи извършват проверки от 6:00ч. до 18:00ч. в рамките на деня.

Мобилни и стационарни камери ще проследяват скоростта, както и най-новите, които ще засичат в няколко лентов път, движението на автомобилите. Една от камерита, поставена на бул. „България“, успя да улови за няколко минути няколко нарушителя превишили ограничението от 70 километра.

Камерите работят на следния принцип: записват регистрационния номер на автомобила и скоростта, с която се движи. Целта е да се намалят пътнотранспортните произшествия, които най-често са причинени от превишена скорост.

ЧЕЗ планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище, за периода 16 – 20 април 2018г.

Резултат с изображение за лого на чез

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 16 – 20 април 2018г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

СОФИЙСКА ОБЛАСТ  

Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Божурище

На 16.04.2018 г. /09:30 – 13:00ч./ –  Пожарево, Общ. Божурище: Георги Аспарухов – Гунди, Космонавт Ал. Александров, Космонавт Георги Иванов, Пейо Яворов, Пчела, УПИ 3-227 Кв. 18, УПИ ХVіі-Общ, Кв. 19, УПИ-190кв 15, УПИV-016025 Кв. 1

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.