Покана до „МЕДМАР С ТРАНС“ ЕООД за сключване на договор за наем за аптека гр. Божурище, участник, спечелил търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение аптека гр. Божурище, на основание Заповед №РД-143/25.04.2019г.

Покана до „МЕДМАР С ТРАНС“ ЕООД за сключване на договор за наем за аптека гр. Божурище, участник, спечелил търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение аптека гр. Божурище, на основание Заповед №РД-143/25.04.2019г. SKM_C25819071014060

ЧЕЗ планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище, за периода 01 – 05 Юни 2019г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 01 05 юли 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Божурище

На 04.07.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 05.07.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Божурище:   Девети Септември  5

На 04.07.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 05.07.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – –Гурмазово:   I-212, Кв.20  , Любен Каравелов  4, Упи Ix-159,Кв.14  , Упи Vii-270, Кв.24  , Упи Xiv-157 Кв.14  , Упи І-254 Кв.25  , Упи Х-299 Кв.29  Временно Ел.Захранване За Строителство,   Упи Vііі-008013,Кв.34,Къща,Вила,Помпа

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

График за извършване на геодезически измервания за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри

График за извършване на геодезически измервания за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри

График за извършване на геодезически измервания за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ – гр.Сливница

Районна служба пожарна и аварийна безопасност гр.Сливница предупреждава населението на община Божурище

Граждани, участници в жътвената кампания. За недопускане на запалвания и пожари по време на жътвата, спазвайте строго противопожарните ПРАВИЛА

 

  1. Не паркирайте превозни средства и не оставяйте такива да нощуват в близост до посевите или до вече складиран фураж.
  2. Не палете огън и не използвайте открити огнеизточници в близост до житни масиви в района на площадките и складовете за зърно и фураж.
  3. Спазвайте поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата.
  4. Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражни площадки.
  5. Спазвайте правилата за противопожарна безопасност при извършване на земеделска и друга дейност върху земите.
  6. Не допускайте тютюнопушенето в посевите, площадките за зърно, складовете за фураж, до ожънати масиви и в близост до тях.
  7. Абсолютно е забранено паленето на стърнищата след прибиране на реколтата.
  8. Поддържайте в изправност използвана от вас техника, като не създавате условия за възникване и разпространение на пожар в съседни гори, земи, съоръжения и обекти.
  9. Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение на правлата за пожарна безопасност от граждани и лица от ведомства и организации, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж.
  10. При пожар веднага съобщете на телефон 112, след това незабавно започнете гасене с подръчни противопожарни уреди, съоръжения и организирайте евакуацията на застрашените от пожара хора, имущество, животни и техника.

 

РСПБЗН-Сливница

Организиран безплатен превоз за Черешова задушница на 15.06.2019г.

Уважаеми съграждани,

По повод Черешова задушница – в събота, 15 юни, Община Божурище организира безплатен транспорт. Автобусите ще тръгват от централната градска спирка и ще се движат до Божурските гробища. Курсът ще се обслужва от 09:00ч. до 13:00ч., на всеки 30 минути.

Целта е максимално да се улеснят гражданите, за да отдадат почит в деня за възпоменаване душите на починалите.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЗАТВАРЯНЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА МПС НА ПРЕСЕЧКАТА С УЛ. „МАЛИНА” И БУЛ. „ИВАН ВАЗОВ”.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЗАТВАРЯНЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ  НА МПС НА ПРЕСЕЧКАТА С УЛ. „МАЛИНА” И БУЛ. „ИВАН ВАЗОВ”.

Във връзка с подадено Заявление с № ЗА-1127/12.06.2019г. от Евелина Йотова Ножива за извършване на ремонтни дейности, които ще се извършват на ул. „Малина”№19, и се налага използването на кран, чиято работа ще затвори пресечката на ул. ‘Малина” и бул. „Иван Вазов” за 4 часа.  На 14.06.2019г. (петък) в гр. Божурище, от 9,00 часа до 13.00 часа  се затваря за движение на МПС и пешеходци пресечката на ул. „Малина” и бул. „Иван Вазов” на основание Заповед издадена от Владислава Симеонова –  ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ, съгласно Заповед № РД-278/29.08.2018г.

ЧЕЗ планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище, за периода 10 – 14 Юни 2019г.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене   Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Община Божурище

На 10.06.2019 г. /09:30 – 15:00 ч./ На 11.06.2019 г. /09:30 – 15:00 ч./ – Божурище: Девети Септември 5

На 10.06.2019 г. /09:30 – 15:00 ч./ На 11.06.2019 г. /09:30 – 15:00 ч./ – Гурмазово: I-212, Кв. 20, Любен Каравелов 4, УПИ Ix-159, Кв. 14, УПИ VII-270, Кв. 24, УПИ XIV-157 Кв. 14, УПИ І-254 Кв. 25, УПИ Х-299 Кв. 29 Временно Ел. Захранване За Строителство, УПИ VІІІ-008013, Кв. 34, Къща, Вила, Помпа

На 10.06.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Храбърско: I-075017 Кв. 54, УПИ 3-076020 Кв. 57, УПИ I-076022, Кв. 57, УПИ III-1981, Упи-IV-76. 11 Кв. 57, Упи-V-18, Кв. 3, Къща

На 11.06.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./ На 12.06.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./ На 13.06.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./ – Храбърско: ПИ 77400. 91. 16, ПИ 77400. 91. 17, УПИ XXIII-337, Черковна 14, Вила

На 11.06.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./ На 12.06.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ На 13.06.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ На 14.06.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Храбърско: Алек Мак 1, Ален Мак 22, УПИ -2-Кв. 20, Вила

Уведомително писмо от Железопътна секция София, гр. София, бул. „Мария Луиза“ №120А за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за периода от 03.06.2019г. до 28.06.2019г.

Уведомително писмо от Железопътна секция София, гр. София, бул. „Мария Луиза“ №120А за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за периода от 03.06.2019г. до 28.06.2019г.