ЧЕЗ планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище, за периода 21 – 25 Януари 2019г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 2125януари 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

София Област

Община Божурище

На 24.01.2019 г. /09:45 – 10:15 ч./ –  Божурище:   Акация, Европа, Землище  С. Пролеша / Божурище, Максим Горки, Стп Максим Горки, Хан Кардам, Цар Иван Асен Втори, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Черна Бара

На 21.01.2019 г. /09:15 – 14:00 ч./ –  Божурище:   Ген. Владимир Заимов

На 21.01.2019 г. /12:00 – 15:30 ч./ –  Божурище:   Европа, КтпБулет, Максим Горки, Упи Xxx-70, Кв.8, Хан Кубрат, Цар Борис Първи

На 21.01.2019 г. /09:30 – 11:30 ч./ –  Гурмазово:   Гурмазовско Шосе, Упи Ii-021103 Кв. 43, Упи Vi-020069, Кв.44

На 24.01.2019 г. /09:45 – 10:15 ч./ –  Пролеша:   70, I-040225, Iv-Училище, Ix-108, Кв.16, Васил Левски, Иван Вазов, Лале, Пи 043001, Ул. Кокиче, Упи V-29 Кв.11, Упи Vі-040021 Кв.65 Общ. Божурище, Упи Vі-045140, Упи Vіі-108, Кв.16, Упи ||-259,Кв.75, Упи Іv-296, Упи Хvіі – 014034 Кв.8 М.Лазар, Упихі-102 Кв.15, Христо Ботев, Христо Ботев/Бивш Стопански Двор, Цар Калоян  Упи Iv-040022  Кв.71

На 24.01.2019 г. /09:45 – 10:15 Ч./ –  Хераково:   V-130086, М.Савина Водиеница 75, М. Скала, Упи Ііі-176111, Кв.2, Упи Хv-545, Кв.70, М.Кантон, Хераково Ханче

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването

ЧЕЗ планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище, за периода от 7 до 11 януари 2019г.

Резултат с изображение за лого на чез

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 07-11 януари 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене   Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Община Божурище

На 08.01.2019 г. /09:15 – 10:30 ч./   на 09.01.2019 г. /15:00 – 16:15 ч./ – Божурище: Европа, Землище С. Пролеша / Божурище, Максим Горки, Стп Максим Горки, Хан Кардам, Цар Иван Асен Втори, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Черна Бара

На 08.01.2019 г. /09:15 – 10:30 ч./   на 09.01.2019 г. /15:00 – 16:15 ч./ – Пролеша: 70, I-040225, IV-Училище, IX-108, Кв. 16, Васил Левски, Иван Вазов, Лале, Пи 043001, ул. Кокиче, УПИ V-29 Кв. 11, УПИ VІ-040021 Кв. 65 Общ. Божурище, УПИ VІ-045140, УПИ VІІ-108, Кв. 16, УПИ ||-259,Кв. 75, УПИ ІV-296, УПИ ХVІІ – 014034 Кв. 8 М. Лазар, УПИ ХІ-102 Кв. 15, Христо Ботев, Христо Ботев/Бивш Стопански Двор, Цар Калоян УПИ IV-040022 Кв. 71

На 08.01.2019 г. /09:15 – 10:30 ч./   на 09.01.2019 г. /15:00 – 16:15 ч./ – Хераково: V-130086, М. Савина Водиеница 75, М. Скала, УПИ ІІІ-176111, Кв. 2, УПИ ХV-545, Кв. 70, М. Кантон, Хераково Ханче

На 08.01.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./ – Пролеша: Лале

На 11.01.2019 г. /09:30 – 11:30 ч./ – Гурмазово: Гурмазовско Шосе, УПИ II-021103 Кв. 43

На 11.01.2019 г. /12:00 – 15:00 ч./ – Божурище: Европа, КТП Булет, Максим Горки, УПИ ІХ-75,76, Кв. 8, Кв. Максим Горки, Хан Кубрат, Цар Борис Първи

 

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Отмяна на приемното време на 03.01.2019г.

Уважаеми съграждани,13327650_1553166418317958_5238813224875272024_n

 

Уведомяваме Ви, че на 03.01.2019г. (четвъртък),  се отменя приемния ден за Kмета на община Божурище и цялата общинска администрация.

При необходимост и желание от Ваша страна, този  четвъртък на разположение ще бъдат отделите: ГРАО, Деловодство и Каса.

 

Благодарим Ви за разбирането.

 

                                                                                                                     От общинска администрация