ЧЕЗ планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище, за периода 16 – 20 Септември 2019г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 16-20 септември 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

София-област

Община Божурище

На 16.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Божурище:   Девети Септември  5

На 16.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Гурмазово:   I-212, Кв.20  , Любен Каравелов  4, Упи Ix-159,Кв.14  , Упи Vii-270, Кв.24  , Упи Xiv-157 Кв.14  , Упи І-254 Кв.25  , Упи Х-299 Кв.29  Временно Ел.Захранване За Строителство,   УпиVІІІ-008013,Кв.34,Къща,Вила,Помпа

На 16.09.2019 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Пожарево, Общ. Божурище:   123.106  , 123.211  , Местност Могила  , Пи 123.274  ,   Къща

На 16.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Хераково:   Xvii-162004 Кв.21  , 18-162004 Кв. 21, I-160006, Кв.42  , Viii-024012, Кв.3  , Упи Ii-178 Кв.21, Упи Iv-179 Кв.21, Упи V-166, Кв.1  , Упи Viii-126, Кв.4  , Упи Xv-162004  , Упи Xvi-162004 Кв.21  , Упи Xvii-162004,Kb.21  , Х-162002  , Хан Кубрат  ,   Местност Гъзелев Дол,0,Къща

На 17.09.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 18.09.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Хераково:   Iii-028096, Кв.1  Местност  Голи Връх, Iv-028096, Кв.1  Местност Голи Връх, V-028096, Кв.1  Местност  Голи Връх, Vi-028096, Кв.1  Местност  Голи Връх, Vii-028073, Кв.1  Местност  Голи Връх, Александър Стамболийски (Мах.Бобен)  52, М. Балин Дол  , М.Бобен Упи Х-029062  Кв.1  , Упи Iii-393  Кв.48  , Упи Ix-029062 Кв.1  , Упи Xii-029062  Кв.1, Упи Xxi-342,Кв.37  , Упи Х-029062 Кв.1  ,   Вила,Къща,Мах. Бобен

На 16.09.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Храбърско:   Пи 77400.91.16, Пи 77400.91.17, Упи Xxiii-337, Черковна  14,   Вила

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

ЧЕЗ планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище, за периода 09 – 13 Септември 2019г.

Уважаеми клиенти,

 ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 09 – 13 септември с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/graficigrafIk-na-planirani-remonti/.

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Община Божурище

На 09.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Храбърско:Алек Мак1, Ален Мак22, УПИ -2-Кв. 20, Вила

На 10.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Храбърско:Вила

На 12.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Божурище:Лазур

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана със заболяването Африканска чума по свинете

Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана със заболяването Африканска чума по свинете

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

На 19.08.2019г. от 11,00 часа ще се проведат консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание, и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, за сформиране състава на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ за община Божурище за произвеждане на ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ на 27.10.2019г.

За повече информация – вижте тук

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с издаването на карти за безплатен транспорт на учениците от I до XII клас от съответното населено място до административния център – гр. Божурище.

О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ ЕС О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т
гр. Божурище, бул.”Европа85 02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: bojurob@mail.bg


СЪОБЩЕНИЕ

        Уважаеми родители,

във връзка с издаването на карти за безплатен транспорт на учениците от I до XII клас от съответното населено място до административния център – гр. Божурище, е необходимо те да отговарят на следните условия:

  1. Да имат постоянен адрес в село, на територията на община Божурище;
  2. Да се обучават в профилирани или не предлагани в СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище  паралелки;
  3. Да бъде подадена Декларация по образец в срок до 21. 08.2019г. в съответното кметство по адресна регистрация;
  4. Да бъдат представени служебна бележка от съответното учебно заведение и актуална снимка на ученика в срок до 20.09.2019г. в Деловодството на Община Божурище.

Декларацията по образец може да се вземе от кметствата на населените места или да бъде свалена:  ДЕКЛАРАЦИЯ