ЧЕЗ планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище, за периода 25 – 29 Mарт 2019г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването на посочените дати и в рамките на указаните срокове, като е възможно периодът на прекъсванията да е по-малък от планирания.

 Във връзка с осъществяване на посочените прекъсвания на електрозахранването за периода 25 – 29 март 2019 г., включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В текста по-долу са посочени датата, периода, максималното времетраене, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI

София – област

Община Божурище

На 25.03.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Пролеша:   Лале, Упи III-040059, Христо Ботев

На 26.03.2019 г. /12:00 – 15:00 ч./ –  Гурмазово:   XXIII-82 Кв.32, Пи 001019 М. Матерка, Упи Іv-38, Кв.4

На 26.03.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Божурище:   Бор, Витоша, Девети Май, Европа, Жилища, Мура, Пирин, Пролет, Упи I, Кв. 76, Упи VIII-Кв.20, Упи Ііі-Общ., Кв.19, Хан Аспарух

На 26.03.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./   На 27.03.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Божурище:   Европа, КтпБулет, Максим Горки, Упи X-48 Кв 6, Упи Xxx-70, Кв.8, Хан Кубрат, Цар Борис Първи

Дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

ЧЕЗ планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище, за периода 18 – 22 Mарт 2019г.

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването на посочените дати и в рамките на указаните срокове, като е възможно периодът на прекъсванията да е по-малък от планирания.

 

Във връзка с осъществяване на посочените прекъсвания на електрозахранването за периода 18 – 22 март 2019 г., включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене   Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В текста по-долу са посочени датата, периода, максималното времетраене, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Община Божурище

На 20.03.2019 г. /08:45 – 10:00 ч./ – Божурище: Акация, Европа, Землище С. Пролеша / Божурище, Максим Горки, Стп Максим Горки, УПИ-IV-022264 Кв. 18, Хан Кардам, Цар Иван Асен Втори, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Черна Бара

На 20.03.2019 г. /08:45 – 10:00 ч./ – Пролеша: 70, I-040225, IV-Училище, Ix-108, Кв. 16, VI-17, Кв. 69, VI-70, Кв. 7, VIII-042140, Кв. 45, Васил Левски, Иван Вазов, Лале, ПИ 043001, ПИ 58606. 22. 295, Строителен УПИ XIII-513, Ул. Кокиче, УПИ I-122, 123, УПИ I-32. 5, Кв. 2, М. Попърт, УПИ II-32. 5, 32. 6, Кв. 2, М. Попърт, УПИ III-040059, УПИ IV-040148, 040149, 40143, Кв 6, УПИ V-041067 Кв. 66, УПИ V-045062 Кв. 73, УПИ V-29 Кв. 11, УПИ VII-045106 Кв. 53, УПИ VІ-040021 Кв. 65 Общ. Божурище, УПИ Vі-045140, УПИ Vіі-108, Кв. 16, УПИ XIII-027035 Кв. 1, УПИ ||-259, Кв. 75, УПИ І-027035 М. Бъшина Падина, УПИ ІV-296, УПИ Х-244 Кв. 42, УПИ ХVІІ – 014034 Кв. 8 М. Лазар, УПИхі-102 Кв. 15, Христо Ботев, Христо Ботев/Бивш Стопански Двор, Цар Калоян УПИ IV-040022 Кв. 71

На 20.03.2019 г. /08:45 – 10:00 ч./ – Хераково: XVII-162004 Кв. 21, 014148, 18-162004 Кв. 21, I-160006, Кв. 42, I-9, II-024019, III-028096, Кв. 1, IV-016104, Кв. 3, М. Кочияш, IV-028096, Кв. 1, V-028096, Кв. 1, V-130086, М. Савина Водиеница 75, VI-028096, Кв. 1, VII-028073, Кв. 1, VIII-024012, Кв. 3, XII-396 и XII-397, Кв. 39, ІІІ-694, Кв. 48, Мбобен, №3 Стопански Двор, Александър Стамболийски (Мах. Бобен), Имот 44, Стопански Двор, Кад. Ном. 14, М. Балин Дол, М. Скала, УПИ ІІІ-176111, Кв. 2, М. Белица, М. Бобен УПИ Х-029062 Кв. 1, махала Белица, УПИ 024020, Кв. 4, УПИ II-178 Кв. 21, УПИ III-393 Кв. 48, УПИ IV-179 Кв. 21, УПИ Ix-029062 Кв. 1, УПИ V-024020 Кв. 4, УПИ V-166, Кв. 1, УПИ VIII-126, Кв. 4, УПИ XII-029062, УПИ XV-162004, УПИ XVI-162004 Кв. 21, УПИ XVII-162004, Kb. 21, УПИ XXI-342, Кв. 37, УПИ XXIV-025093, Кв. 1, М. Герена, УПИ XXIX-510 Кв. 75, УПИ Х-029062 Кв. 1, УПИ ХV-545, Кв. 70, М. Кантон, Х-162002, Хан Кубрат, Хераково Ханче

На 20.03.2019 г. /08:45 – 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /09:45 – 11:00 ч./ – Храбърско: II-044016, IV-278 Кв. 42, махала Старо Село, махала Черен Пешо, Местн. Расул, Микроязовир Храбърско, Нарцис, УПИ I- 174 Кв. 43, УПИ X-404 Кв. 45

На 21.03.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./ – Божурище: Девети Септември

На 21.03.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./ – Гурмазово: I-212, Кв. 20, Любен Каравелов, УПИ Ix-159, Кв. 14, УПИ VII-270, Кв. 24, УПИ XIV-157 Кв. 14, УПИ І-254 Кв. 25, УПИ Х-299 Кв. 29

На 22.03.2019 г. /09:45 – 11:00 ч.; 09:45 – 16:15 ч./ – Божурище: Акация

На 22.03.2019 г. /09:45 – 16:15 ч./ – Храбърско: II-044016, IV-278 Кв. 42, махала Старо Село, махала Старо Село, махала Черен Пешо, махала Черен Пешо, Местн. Расул, Микроязовир Храбърско, Микроязовир Храбърско, Нарцис, УПИ I- 174 Кв. 43, УПИ X-404 Кв. 45

На 22.03.2019 г. /09:45 – 16:15 ч.; 09:45 – 11:00 ч./ – Хераково: XVII-162004 Кв. 21, 014148, 18-162004 Кв. 21, I-160006, Кв. 42, I-9, III-028096, Кв. 1, IV-028096, Кв. 1, V-028096, Кв. 1, V-130086, М. Савина Водиеница 75, VI-028096, Кв. 1, VII-028073, Кв. 1, VIII-024012, Кв. 3, №3 Стопански Двор, Александър Стамболийски (Мах. Бобен), Имот 44, Стопански Двор, Кад. Ном. 14, М. Балин Дол, М. Скала, УПИ Ііі-176111, Кв. 2, М. Белица, М. Бобен УПИ Х-029062 Кв. 1, махала Белица, УПИ II-178 Кв. 21, УПИ III-393 Кв. 48, УПИ IV-179 Кв. 21, УПИ Ix-029062 Кв. 1, УПИ V-166, Кв. 1, УПИ VIII-126, Кв. 4, УПИ XII-029062, УПИ XV-162004, УПИ XVI-162004 Кв. 21, УПИ XVII-162004, Kb. 21, УПИ XXI-342, Кв. 37, УПИ XXIX-510 Кв. 75, УПИ Х-029062 Кв. 1, УПИ ХV-545, Кв. 70, М. Кантон, Х-162002, Хан Кубрат, Хераково Ханче

 

 

Авариен ремонт на железопътен прелез на км. 15+050 в междугарието Волуяк – Храбърско (спирка Бригадир)

Съгласно уведомително писмо вх. №П-В-284/18.03.2019г. от Железопътна секция София към ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“, Ви уведомяваме, че поради влошеното техническо състояние на жп прелеза от 09.00 часа до 15.00 часа на 27.03.2019г. ще бъде извършен авариен ремонт на прелезната настилка и железния път на жп прелеза на км 15+050 в междугарието Волуяк-Храбърско (спирка Бригадир).

Движението на ППС през жп прелеза ще бъде прекъснато и ще се извършва по обходен маршрут.

 

ЧЕЗ планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище, за периода 11 – 15 Mарт 2019г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването на посочените дати и в рамките на указаните срокове, като е възможно периодът на прекъсванията да е по-малък от планирания.

Във връзка с осъществяване на посочените прекъсвания на електрозахранването за периода 11 – 15 март 2019 г., включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В текста по-долу са посочени датата, периода, максималното времетраене, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Община Божурище

На 11.03.2019 г. /10:00 – 15:00 ч./ –  Божурище:Божур, Далия, Даме Груев, Европа, Еделвайс, Здравец, Искър, Кипарис, Лотос, Максим Горки, Отец Паисий, Пролет, Рила, УПИ 16-826, Кв.76, УПИVIII-Общ. Кв.76, Х-54, 100 Кв.11, Явор, Янтра

На 11.03.2019 г. /13:00 – 15:00 ч./   На 13.03.2019 г. /13:00 – 15:00 ч./ –  Пожарево, Общ. Божурище:Казана, Космонавт Георги Иванов

На 13.03.2019 г. /09:30 – 15:00 ч./ –  Хераково: УПИXXIX-510Кв.75, Хераково Ханче

На 13.03.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./ –  Божурище:Девети Септември

На 13.03.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./ –  Гурмазово: I-212, Кв.20, Любен Каравелов, УПИIx-159, Кв.14, УПИVII-270, Кв.24, УПИ XIV-157 Кв.14, УПИ І-254 Кв.25, УПИ Х-299 Кв.29

На 13.03.2019 г. /11:00 – 14:00 ч./ –  Гурмазово: IV-020070, XI-020018 Кв.44, Гурмазовско Шосе 7, пи 001140, Стопански Двор, УПИ 6-292 Кв 26, УПИIII-001141, Кв.39, УПИ-VII-008035 Кв.34, Яне Сандански

На 14.03.2019 г. /09:30 – 14:00 ч./ –  Хераково: V-130086, М.Савина Водиеница 75, УПИ ХV-545, Кв.70, М.Кантон

На 14.03.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./ –  Хераково: II-024019, XII-396 и XII-397, Кв.39, УПИ 024020, Кв.4, УПИV-024020 Кв.4, УПИXXIV-025093, Кв.1, М.Герена

Дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

МОРБИЛИ Е СИЛНО ЗАРАЗНО ЗАБОЛЯВАНЕ ЕДИНСТВЕНАТА СИГУРНА ЗАЩИТА СРЕЩУ МОРБИЛИ Е ВАКСИНАТА

СЪГЛАСНО ИМУНИЗАЦИОННИЯ КАЛЕНДАР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,НА ДЕЦАТА БЕЗПЛАТНО СЕ ПОСТАВЯ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФИЛАКТИЧНА ИМУНИЗАЦИЯ С КОМБИНИРАНА ВАКСИНА СРЕЩУ МОРБИЛИ, ПАРОТИТ И РУБЕОЛА СЛЕД НАВЪРШВАНЕ НА 13 МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ И РЕИМУНИЗАЦИЯ С ТАКАВА НА  12 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ.

На територията на Софийска област вече има регистрирани случаи от Морбили. Касае се за деца от 9 месечна до 2 годишна възраст, от ромските квартали на Ихтиман, Самоков и Костенец и са не имунизирани.

Здравето и живота на неимунизираните деца, при създалата се ситуация от Морбили в момента, е в опасност. Именно поради тази причина, и с цел ограничаване разпространението на морбилната инфекция, РЗИ – Софийска област призовава родителите на децата от 13 месеца до 18 годишна възраст да се обърнат към ОПЛ за справка по отношение на морбилната  ваксина, и ако не е приложена по някаква причина, то независимо, че детето е вече на 2, 3, 4, 5 и т.н. години, ваксината срещу Морбили, Паротит и Рубеола може и трябва да се приложи.

На Общо практикуващите лекари е осигурена ваксина срещу Морбили, с която да обхващат както подлежащите деца, навършили 13 мес. възраст и тези на 12 години, така и пропуснатите, необхванати по някаква причина от 13 мес. възраст до 18 години.

ВАКСИНАТА ГАРАНТИРА В 99 %, ЧЕ  ИМУНИЗИРАНИТЕ НЯМА ДА СЕ РАЗБОЛЕЯТ.

Какво представлява заболяването?

Морбили е вирусна инфекция, известна като „дребна шарка“ и е силно заразно инфекциозно заболяване. Инкубационният период на заболяването е до 21 дни и продължава обикновено около 9-11 дни.

Заразяването става по въздушно-капков път, при кашляне, кихане, при близък и директен контакт с болен от Морбили. Източник на заразата е само човека.

Оплакванията започват най-често с хрема и суха кашлица, висока температура, дразнене на очите и характерен дребно петнист обрив, първо по лицето, който по-късно слиза надолу към шията и тялото.

В хода на протичането на морбилната инфекция и след нея могат да се появят усложнения като Пневмония, Отит, Ларингит, а в някои случаи и много по-тежки, и може да се стигне и до смърт.

ДА НЕ ОСТАВЯМЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА НИ НА СЛУЧАЙНОСТТА, КОГАТО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА ТОВА ТЕЖКО ЗАРАЗНО ЗАБОЛЯВАНЕ Е ВЪЗМОЖНО – ИМА ВАКСИНА.

ЧЕЗ планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище, за периода 25 Февруари – 1 март 2019г.

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 25 февруари – 3 март 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене   Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Община Божурище

На 25.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Божурище: 022145, 8-ми Март, I-015169 Кв. 13, Кв. Девети Септември, V-9605, Кв. 84, VI -002024, Атон, Далия, Двора на Апк, Девети Май, Девети Септември, Еделвайс, Искър, Кв. Девети Септември, Лястовица, Мура, ПИ 65 Кв. 9ти Септември, Рила, Руен, Стара Планина, ТКЗС Кв. 21, УПИ I-015092,015093,015094 Кв. 12, УПИ V -002004 Кв. 4, УПИ V-02249 Кв. 10, УПИ XII -38 Кв. 3, УПИ XIII -002004 Кв. 4, УПИ УПИ XXxI-1004 Кв. 4, УПИ ХІІІ-015133, Феникс, Шести Септември, Щъркел

На 25.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Гурмазово: I-212, Кв. 20, II-020068 44, IV-020070, IV-024064, XI-020018 Кв. 44, XXIII-82 Кв. 32, Гурмазовско Шосе, Гурмазовско Шосе 7, Любен Каравелов, Парцел Іі-77, Кв. 28, ПИ 001140, ПИ 001019 М. Матерка, Стопански Двор, УПИ 6-292 Кв 26, УПИ II-021103 Кв. 43, УПИ III-001141,Кв. 39, УПИ III-112 Кв. 11, УПИ Ix-159,Кв. 14, УПИ VI-020069, Кв. 44, УПИ VII-270, Кв. 24, УПИ XIV-157 Кв. 14, УПИ І-254 Кв. 25, УПИ ІV-38, Кв. 4, УПИ Х-299 Кв. 29, УПИ-II-022022, УПИ-VII-008035 Кв. 34, Яне Сандански

На 25.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Делян, Общ. Божурище: IV-052034, Писател Спас Антонов, ХVIII-115,Кв. 15

На 25.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Златуша: №Ііі А-56 Кв 5, Вилна Зона Витошица, УПИ II-214 Кв. 20, УПИ X-59 Кв. 25

На 25.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Мала Раковица: С. Мала Раковица, УПИ VI-5, Кв. 2

На 25.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Пожарево, Общ. Божурище: 123. 106, 123. 211, Vііі-485,Кв. 34, Александър Александров, Георги Аспарухов – Гунди, Казана, Космонавт Ал. Александров, Космонавт Георги Иванов, местност Могила, Могила, Пейо Яворов, ПИ 123. 274, Пчела, УПИ 1-034007, Кв1,М. Добър Мъж, УПИ 3-227 Кв. 18, УПИ VI-105 Кв. 8, УПИ XXI, Кв. 17, УПИ Іі 379/Кв27, УПИ ХVіі-Общ, Кв. 19, УПИ Хіі-369, Кв. 29, УПИ- XII-148 Кв. 10, УПИ-190кв 15, УПИ-Ix-485,Кв. 34, УПИV-016025 Кв. 1

На 25.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Росоман: 63121. 133. 9, I-30, Кв. 6, Гранит, М. Падината, УПИ IV-58, Кв. 9, УПИ XIV-145, УПИ ХIII-144 Кв. 22, Черква

На 25.02.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Хераково: XIII-43 Кв. 9, ПИ 000189, Ридо, УПИ I-155010,Кв. 47, УПИ II-155010 Кв. 47, УПИ VIII – 321, УПИ XVII-262, Кв. 22, Царица Йоанна, Черковна

На 26.02.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ – Пролеша: Ix-108, Кв. 16, Иван Вазов, ул. Кокиче, УПИ V-041067 Кв. 66, УПИ V-29 Кв. 11, УПИ Vі-040021 Кв. 65 Общ. Божурище, УПИ Vіі-108, Кв. 16, УПИ І-027035 М. Бъшина Падина, УПИхі-102 Кв. 15, Цар Калоян УПИ IV-040022 Кв. 71

На 26.02.2019 г. /10:00 – 15:00 ч./ – Хераково: V-130086, М. Савина Водиеница 75, УПИ ХV-545, Кв. 70, М. Кантон

На 26.02.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./ – Гурмазово: IV-020070, XI-020018 Кв. 44, Гурмазовско Шосе 7, ПИ 001140, Стопански Двор, УПИ 6-292 Кв 26, УПИ III-001141,Кв. 39, УПИ-VII-008035 Кв. 34, Яне Сандански

 

 

 

Обявление за прием на заявления от кандидат – потребители на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция за жителите на община Божурище по проект Активно включване.

Обявление за прием на заявления от кандидат – потребители на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция за жителите на община Божурище по проект Активно включване.

Обявление за набиране на персонал за Център за социална рехабилитация и интеграция за жителите на община Божурище по проект Активно включване.

Обявление за набиране на персонал за Цетър за социална рехабилитация и интеграция за жителите на община Божурище по проект Активно включване.

ЧЕЗ планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище, за периода 18 – 22 Февруари 2019г.

Резултат с изображение за лого на чез

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 18 – 24 февруари 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене   Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Община Божурище

На 18.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./   На 19.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Хераково: III-028096, Кв. 1, IV-028096, Кв. 1, V-028096, Кв. 1, VI-028096, Кв. 1, VII-028073, Кв. 1, Александър Стамболийски (Мах. Бобен), М. Балин Дол, М. Бобен УПИ Х-029062 Кв. 1, УПИ III-393 Кв. 48, УПИ Ix-029062 Кв. 1, УПИ XII-029062, УПИ XxI-342,Кв. 37

На 18.02.2019 г. /09:30 – 12:30 ч./ – Златуша: №Ііі А-56 Кв 5, Вилна Зона Витошица, УПИ X-59 Кв. 25

На 18.02.2019 г. /12:00 – 14:30 ч./ – Божурище: 022145, VI -002024, Девети Септември, Кв. Девети Септември, Лястовица, ПИ 65 Кв. 9ти Септември, Руен, УПИ V -002004 Кв. 4, УПИ V-02249 Кв. 10, УПИ XII -38 Кв. 3, УПИ XIII -002004 Кв. 4, УПИ Хііі-015133, Феникс, Щъркел

На 18.02.2019 г. /12:00 – 14:30 ч./ – Гурмазово

На 18.02.2019 г. /14:30 – 16:00 ч./   На 21.02.2019 г. /09:30 – 14:00 ч./ – Храбърско: ПИ 77400. 91. 16, ПИ 77400. 91. 17, УПИ XxIII-337, Черковна

На 19.02.2019 г. /09:30 – 13:00 ч./ – Божурище: Бор, Дунав, Здравец, Иглика, Кокиче, Струма, УПИ XIx Кв. 14, Янтра

На 19.02.2019 г. /12:00 – 15:30 ч./ – Божурище: Георги С. Раковски, Дружба, Европа, Жилища, Заимов, Иван Вазов, УПИ I, Кв. 23-А, УПИ II Кв. 35, УПИ XI-719 Кв. 58, Христо Ботев

На 20.02.2019 г. /10:00 – 15:00 ч./ – Хераково: V-130086, М. Савина Водиеница 75, УПИ ХV-545, Кв. 70, М. Кантон

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ОТ ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЙСКА ОБЛАСТ“

ПОКАНА

От Дирекция „Инспекция по труда Софийска област“

До заинтересованите земеделски производители

За участие в информационна среща на тема „Трудовият договор по чл.114а от Кодекса на труда – проблеми и възможности в икономическата дейност „Растениевъдство“, която ще се проведе на 28.02.2019г. от 10.00 часа в Дирекцията.

 

По въпроси относно възможностите за включване на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, можете да се обръщате на телефона на ДИТ, а именно: 02/9817971