ЧЕЗ планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище, за периода 27 – 31 Януари 2020г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранванетоза периода 27 януари – 31 януари 2020 г, включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Община Божурище

На 27.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 30.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 31.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Храбърско:Алек Мак1, Ален Мак22, УПИ -2-Кв. 20, Вила

На 28.01.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Пожарево, Общ. Божурище:Казана14а, Космонавт Георги Иванов186, УПИ XV-94. 43 Кв. 1

На 28.01.2020 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Пролеша:XI-118. Кв. 24, XVII-370 Кв. 40, Лале7, 3, УПИIII-040059, УПИ XII-115 Кв. 23, Христо Ботев46, къща, Учебна Складова База

На 28.01.2020 г. /13:30 – 16:00 ч./ –  Хераково:XVII-162004 Кв. 21, 18-162004 Кв. 21, I-160006, Кв. 42, I-9, II-024019, III-028096, Кв. 1 местност Голи Връх, IV-016104, Кв. 3, М. Кочияш, IV-028096, Кв. 1 местност Голи Връх, V-028096, Кв. 1 местност Голи Връх, VI-028096, Кв. 1 местност Голи Връх, VII-028073, Кв. 1 местност Голи Връх, VIII-024012, Кв. 3, XII-396 и XII-397, Кв. 39, Ііі-694, Кв. 48, Мбобен, №3 Стопански Двор, Александър Стамболийски (Мах. Бобен)70, 52, Имот 44, Стопански Двор, Кад. Ном. 14, М. Балин Дол, М. Бобен УПИ Х-029062Кв. 1, УПИ 024020, Кв. 4, УПИII-178 Кв. 21, УПИIII-393Кв. 48, УПИIV-179 Кв. 21, УПИIX-029062 Кв. 1, УПИV-024020 Кв. 4, УПИV-166, Кв. 1, УПИVIII-126, Кв. 4, УПИ XII-029062Кв. 1, УПИ XV-162004, УПИ XVI-162004 Кв. 21, УПИ XVII-162004, Kb. 21, УПИXXI-342, Кв. 37, УПИXXIV-025093, Кв. 1, М. Герена, УПИ Х-029062 Кв. 1, Х-162002, Хан Кубрат, махала  Бобен, УПИ Ііі-391, махала Бобен, Вила, Вила, местност Гъзелев Дол, 0, къща, Вила, къща, махала  Бобен

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

О Б Я В Л Е Н И Е Общински съвет – Божурище, на основание чл.68 от Закона за съдебната власт открива процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Сливница, за мандат 2020– 2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
Общински съвет – Божурище, на основание чл.68 от Закона за съдебната власт открива процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Сливница,

за мандат 2020– 2024 г.

Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани;
2. Да са на възраст от 21 до 68 години;
3. Да имат настоящ адрес в община Божурище;
4. Да имат завършено най-малко средно образование;
5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
6. Да не страдат от психически заболявания.
7. Да не са съдебни заседатели в друг съд;
8. Да не са общински съветници от съдебния район;
9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за които са избрани.
11. Да не са съдебни заседатели избрани за повече от два последователни мандата.

Необходими документи за кандидатстване:

 • подробна автобиография, подписана от кандидата;
  • нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
  • медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
  • данни за контакт на две лица, към които Общински съвет – Божурище да се обръща за препоръки (Приложение №5);
  • мотивационно писмо;
  • писмено съгласие (Приложение №4);
  • декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 (Приложение №2);
  • документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
  • декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3).

           Образци на документите са на разположение на кандидатите в деловодството на Община Божурище бул.”Европа” №85, , както и от официалния сайт на Община Божурище.

Изтегли документи: ПРИЛОЖЕНИЕ 1ПРИЛОЖЕНИЕ 2ПРИЛОЖЕНИЕ 3ПРИЛОЖЕНИЕ 4ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

Краен срок за подаване на документи: 31.01.2020г.

Място на подаване на документите:

Подаването се извършва лично на адрес:

Гр.Божурище, бул.”Европа” 85,

на Деловодството в сградата на Община Божурище

Тел. за информация : 0882882016

Започна раздаването на хранителните помощи за община Божурище предоставени от Български червен кръст..

Уважаеми съграждани,
започна раздаването на хранителните помощи за община Божурище, предоставени от Български червен кръст. Продуктите ще се раздават до 07.02.2020г., всеки делничен ден от 09:00ч. до 14:00ч.
Пунктът за получаване на помощите се намира в Домашния социален патронаж – гр. Божурище в сградата на СУ „Летец Христо Топракчиев“ (бившия стол на училището в стария квартал).

Важно: Община Божурище не определя лицата, които да получат помощи. За повече информация се обръщайте към Дирекция Социално подпомагане.

Важно относно работата на касите в община Божурище и Местни данъци и такси поради пликлюване на бюджетната 2019 година.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ПОРАДИ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА 2019 ГОДИНА, КАСИТЕ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ И МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЩЕ РАБОТЯТ С ГРАЖДАНИ ДО 30.12.2019 г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО.

 

                                                                                                                 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ“ 09.12. – 13.12.2019 г. БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА

„СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ“

09.12. – 13.12.2019 г.

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА

Туберкулозата е лечима и предотвратима, но въпреки това остава един от основните проблеми на общественото здраве.

В изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България, РЗИ – Софийска област информира населението от областта, че през седмицата 09.12. – 13.12.2019 г. ще се провеждат безплатни консултации за туберкулоза в Специализираната болница за активно лечение на пневмо – фтизиатрични заболявания – София област (СБАЛПФЗ) от 10:00 до 13:00 часа, в кабинет № 7 на консултативно – диагностичния блок.На съмнителните за туберкулоза лица ще се извършват допълнителни изследвания.

Целта на инициативата е да се даде възможност на всеки, без значение дали е осигурен или не, за достъп до безплатен консултативен преглед за туберкулоза.

Прегледите имат за цел своевременното откриване на заболяването туберкулоза и навременното предприемане на лечение.

СБАЛПФЗ се намира на адрес: гр. София, бул. „Сливница „ № 309

За допълнителна информация, всеки желаещ може да се обади на тел: 02/931 23 53 – Регистратура на СБАЛПФЗ – София област.

ЧЕЗ планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище, за периода 25 – 29 Ноември 2019г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 25 ноември – 29 ноември  2019 г., включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

София-Област

Община Божурище

На 25.11.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 26.11.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 27.11.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 28.11.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 29.11.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –Храбърско: Алек Мак1, Ален Мак22, Упи -2-Кв.20,  Вила

На 25.11.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ –Хераково: Iii-028096, Кв.1МестностГоли Връх, Iv-028096, Кв.1МестностГоли Връх, V-028096, Кв.1МестностГоли Връх, Vi-028096, Кв.1МестностГоли Връх, Vii-028073, Кв.1МестностГоли Връх, Александър Стамболийски (Мах.Бобен)52, М. Балин Дол, М.Бобен Упи Х-029062Кв.1, Упи Iii-393Кв.48, Упи Ix-029062 Кв.1, Упи Xii-029062Кв.1, Упи Xxi-342, Кв.37, Упи Х-029062 Кв.1,  Вила, Къща, Мах. Бобен

На 27.11.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ На 28.11.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ На 29.11.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ –Росоман: 63121.133.9, I-30, Кв.6, Гранит, М.Падината, Упи Iv-58, Кв.9, Упи Xiv-145, Упи Хiii-144 Кв.22, Черква,  П-Лііі-99, Кв.15, Вила

На 27.11.2019 Г. /11:00 – 16:00 Ч./ –Пожарево, Общ. Божурище: Георги Аспарухов – Гунди17, Космонавт Ал. Александров33, 26, Космонавт Георги Иванов82, Пейо Яворов6, 10, Пчела4, Упи 3-227 Кв. 18, Упи Xxi, Кв. 17, Упи Хvіі-Общ, Кв.19, Упи-190кв 15, Упиv-016025 Кв.1,  М.Гуното,, Къща, Вила

На 28.11.2019 Г. /13:00 – 16:00 Ч./ –Божурище: V-9605, Кв.84, Атон10, 11, 10/12, 14, 4, 8, 16, Далия3, 5, 6, 19 Къща 19, 13, 2, 4, 1, Еделвайс33, 29, 35а, 27а, 37а, 42, 27, 29а, 44, 31, 25а, 35, 37, Искър30, Рила8, 8а, 16, 14а, 10а, 4а, 12, 10, 14, 12а, 6, 25, Стара Планина5, 3, 7, 1, Упи Упи Xxxi-1004 Кв.4,  85, 53, 4.

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

 Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

Изнесена приемна на ОИЦ-София в община Божурище 

На 25 ноември 2019г. (понеделник) от 11:00ч. до 14:00ч. екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе изнесена приемна във фоайето на община Божурище (гр. Божурище, бул. „Европа” 85).  По време на приемната експертите на ОИЦ – София ще бъдат на разположение, за да отговорят на всички желаещи по въпроси, свързани с актуални и предстоящи възможности за грантово финансиране по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестицинни фондове (ЕСИФ), както и одобрените индикативни годишни работни програми за 2020 година.

Кампанията в Софийска област продължава в община Етрополе, където екипът на ОИЦ-София ще бъде на разположение на гражданите на 26 ноември 2019г.

            ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ЧЕЗ планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище, за периода 11 – 15 Ноември 2019г.

Уважаеми клиенти,

 ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 11 ноември – 15 ноември  2019 г, включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

София-област

Община Божурище

На 15.11.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Златуша:  №ІІІ А-56 Кв 5 , Вилна Зона Витошица , УПИ X-59 Кв. 25 ,  Къща

На 14.11.2019 г. /11:00 – 16:00 ч./ –  Пожарево, Общ. Божурище:  Георги Аспарухов – Гунди 17, Космонавт Ал. Александров 33, 26, Космонавт Георги Иванов 82, Пейо Яворов 6, 10, Пчела 4, УПИ 3-227 Кв. 18 , УПИ XxI, Кв. 17 , УПИ ХVіі-Общ, Кв.19 , УПИ-190кв 15 , УПИV-016025 Кв.1 ,  М.Гуното, Къща, Вила

На 15.11.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  ХЕРАКОВО:  III-028096, КВ.1 местност ГОЛИ ВРЪХ, IV-028096, КВ.1 местност  ГОЛИ ВРЪХ, V-028096, КВ.1 местност; ГОЛИ ВРЪХ, VI-028096, КВ.1 местност ГОЛИ ВРЪХ, VII-028073, КВ.1 местност ГОЛИ ВРЪХ, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ (МАХ.БОБЕН) 52, М. БАЛИН ДОЛ , М.БОБЕН УПИ Х-029062 КВ.1 , УПИ III-393 КВ.48 , УПИ IX-029062 КВ.1 , УПИ XII-029062 КВ.1, УПИ XXI-342, КВ.37 , УПИ Х-029062 КВ.1 ,  ВИЛА, КЪЩА, махала БОБЕН

На 13.11.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 14.11.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Хераково:  XIII-43 Кв.9 , ПИ 000189 , Ридо 21, УПИ I-155010, Кв.47 , УПИ II-155010 Кв.47 , УПИ VIII – 321 , Царица Йоанна 13, Черковна 23а, 6,  УПИ Хіх-32, Кв.11, УПИ Хх-32, Кв.11, УПИ XVII-68 Кв.5, Вила, Къща,  УПИ ХIV-326 Кв.32, № ., Къща, Вила

На 11.11.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.11.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.11.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.11.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.11.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Храбърско:  Алек Мак 1, Ален Мак 22, УПИ -2-Кв.20 ,  Вила

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

 Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

ЧЕЗ планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище, за периода 04 – 08 Ноември 2019г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електро захранването за периода 04 Ноември – 08 ноември  2019 г, включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Община Божурище

На 04.11.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 05.11.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 06.11.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 07.11.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.11.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Храбърско: Алек Мак 1, Ален Мак 22, УПИ -2-Кв. 20, Вила

На 05.11.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./   На 06.11.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./   На 07.11.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./ –  Божурище: V-9605, Кв. 84, Александър Стамболийски 2, 8а, 14, 11, 15, 12, 1а, 9, 9а, 13, 3а, 1, 6, 17, 16, 4, 3, 5, 10, 18, 7, 8, Атон 10, 11, 10/12, 14, 4, 8, 16, Божур 11, 2, Бреза 2, Генерал Гурко 14а, 4, 29, 25, 11, 23а, 21, 18, 33, 5, 9, 39, 16, 30, 22, 22а, 27, 8, 37, 26, 12, 15, 31, 35, 10, 24, 32, 20, 34, 17а, 19, 13, 36, 6, 17, 3, 14, 7, Георги С. Раковски 8, 13, 11, 11а, 12, 10, 17, 18, 6, 23, 3, 5, 16, 4, 18а, 19, 21, 7, 14, 9, Далия 3, 5, 6, 19 Къща 19, 13, 2, 4, 1, Далия 8, Даме Груев 2, Европа 97, 36, 99, 109, 40, 42, Строеж на Къща, 107, 93, 48, 34, 48-50, 44а ПИ Хх, Кв. 76, 103, 95, Европа 55, Еделвайс 33, 29, 35а, 27а, 37а, 42, 27, 29а, 44, 31, 25а, 35, 37, Еделвайс 40, 23, 23а, 21, 25, 19, 38, 36, Здравец 7, 8, 7, Къща, Искър 30, Искър 12а, 16, 13, 7а, 4, 9, 8, 14, 29, 10а, 2а, 2, 18а, 4а, 16а, 14а, 3, 15, 24а, 6, 12, 10, 17, 26а, 5, 11, 7, 20а, 18, 20, 22, 24, 8а, 26, 23, 28, Кипарис 19, 7, 9, 13, Летец 9 Къща, 7, 3, 9, 5, 1, Лотос 3, 11, Люлин 10, 26, 20, 21, 24, 34, 6, 17, 18, 12, 8, 13, 4, 14, 1, 3, 16, 23, 5, 32, 11, 18а, 7а, 30, 19, 9а, 9, 15, 22, 2, 28, 6а, Максим Горки 2, 6, 5, 1, 3, Неофит Рилски 6, 4, 1, 8, 10, Никола Й. Вапцаров 5, 4, 7, 2, 6, 3, Отец Паисий 5, 4, Пролет 6, 11, 14, 8, 7, 13, 9, 12, Първи Май 2, 5, 6, 1, 3, 7, 4, Рила 8, 8а, 16, 14а, 10а, 4а, 12, 10, 14, 12а, 6, 25, Рила 2, 4, 11, 21, 25, 3, Стара Планина 5, 3, 7, 1, Стара Планина 3, УПИ 16-826, Кв. 76, УПИI, Кв.1, УПИV-9605, Кв.2, УПИVIII-Общ. Кв.76, УПИXXIV-450 Кв.42, УПИ УПИXXxI-1004 Кв. 4, Х-54, 100 Кв. 11, Христо Ботев 13, 17, 15, 10, 19, 8, 14, 6, 18, 9, 11, 7, 16, 12, Явор Пролет, 9, Янтра 19, 85, 53, 4, 6, 8, 2, 0000, 83, 84, 2, 12, Тп Изгрев

На 06.11.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Божурище:022145, 8-ми Март1а, I-015169 Кв.13, Кв.Девети Септември, V-9605, Кв.84, VI -002024, Атон10, 11, 10/12, 14, 4, 8, 16, Далия3, 5, 6, 19 Къща 19, 13, 2, 4, 1, Двора на Апк1, Девети Май, Девети Септември 11, 6, 13, 3, 15, 16, 8, 10, 4, 14, 1, УПИVі-002003 Кв.4, 12, 2, VIII-022188 Кв.10, 7, 9, 13 Имот002044, Кв.10, 17, 18, УПИIV-015063, 5, 5, Къща, Еделвайс33, 29, 35а, 27а, 37а, 42, 27, 29а, 44, 31, 25а, 35, 37, Искър30, Кв.Девети Септември, Лястовица2, Мура2, 3, ПИ 65 Кв.9ти Септември, Рила8, 8а, 16, 14а, 10а, 4а, 12, 10, 14, 12а, 6, 25, Руен3б, Стара Планина5, 3, 7, 1, Ткзс Кв.21, УПИ 14-022043 Кв.9, УПИI-015092, 015093, 015094 Кв.12, УПИV -002004 Кв.4, УПИV-02249 Кв.10, УПИ XII -38 Кв.3, УПИ XIII -002004 Кв.4, УПИ УПИXXxI-1004 Кв.4, УПИ Х-022044 Кв.9, УПИ Хііі-015133, Феникс13, 15, 22, Шести Септември3, Щъркел11, Квартал, Кв.9іх УПИIV-22кв.5, 56, 85, 53, 4, 6

На 06.11.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Гурмазово:023020, I-212, Кв.20, II-020068 44, IV-020070, IV-024064, IV-18.228, XI-020018 Кв.44, XXIII-82 Кв.32, Гурмазовско Шосе79, Гурмазовско Шосе 7, Любен Каравелов4, М.Соларски път УПИI-023045, Кв.47, Парцел Іі-77, Кв.28, ПИ 001140, ПИ 001019 М. Матерка, ПИ 18174.20.63, Стопански Двор, УПИ 6-292 Кв 26, УПИII-021103 Кв. 43, УПИIII-001141, Кв.39, УПИIII-112 Кв.11, УПИIx-159, Кв.14, УПИVI-020069, Кв.44, УПИVII-001156, Кв.39, УПИVII-008035 Кв.34, УПИVII-270, Кв.24, УПИ X-022021, Кв.45, УПИ XIV-157 Кв.14, УПИ І-254 Кв.25, УПИ ІV-38, Кв.4, УПИ Х-299 Кв.29Временно Ел.Захранване За Строителство, УПИ ХIII-106, Кв. 12., УПИ-II-022022, УПИ-VII-008035 Кв.34, Яне Сандански26, 32, М. Шеовица, М Матерка Кв 35, Вила, Къща, УПИVііі-008013, Кв.34, Къща, Вила, Помпа, Къща, Навес За Минерални Торове, Фургон

На 06.11.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Делян, Общ. Божурище: IV-052034, Писател Спас Антонов2, ХVIII-115, Кв.15, Община Божурище, УПИVіі-23, Кв.8, Къща

На 06.11.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Златуша:№Ііі А-56 Кв 5, Вилна Зона Витошица, УПИII-214Кв.20, УПИ X-59 Кв. 25, Къща, УПИ Ііі-226, Кв.22, Къща, Вила

На 06.11.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Мала Раковица:С.Мала Раковица, УПИVI-5, Кв.2

На 06.11.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Пожарево, Общ. Божурище:123.106, 123.211, Vііі-485, Кв.34, Александър Александров69, Георги Аспарухов – Гунди17, Казана14а, Космонавт Ал. Александров33, 26, Космонавт Георги Иванов71, 186, 172, 119, 82, местност Могила, Могила, Пейо Яворов6, 10, ПИ 123.274, Пчела4, УПИ 1-034007, Кв1, М.Добър Мъж, УПИ 3-227 Кв. 18, УПИVI-105 Кв.8, УПИ XV-94.43 Кв.1, УПИXXI, Кв. 17, УПИ Іі 379/Кв27, УПИ ХVіі-Общ, Кв.19, УПИ Хіі-369, Кв.29, УПИ- XII-148Кв.10, УПИ-190кв 15, УПИ-Ix-485, Кв.34, УПИV-016025 Кв.1, Къща, Къща, М.Гуното,, Къща, Вила, Вила, Ул. Кокиче №11, Месност Могила

На 06.11.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Росоман:63121.133.9, I-30, Кв.6, Гранит, М.Падината, УПИIV-58, Кв.9, УПИ XIV-145, УПИ ХIII-144 Кв.22, Черква, П-Лііі-99, Кв.15, Вила

На 06.11.2019 г. /10:00 – 11:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Хераково:XIII-43 Кв.9, ПИ 000189, Ридо21, УПИI-155010, Кв.47, УПИII-155010 Кв.47, УПИVIII – 321, УПИ XVII-262, Кв.22, Царица Йоанна13, Черковна23а, 6, УПИ ХIV-326 Кв.32, № ., Къща, Вила, УПИ Хіх-32, Кв.11, УПИ Хх-32, Кв.11, УПИ XVII-68 Кв.5, Вила, Къща

На 06.11.2019 г. /10:00 – 13:00 ч./ –  Божурище:022145, 8-ми Март1а, I-015169 Кв.13, Кв.Девети Септември, V-9605, Кв.84, VI -002024, Атон10, 11, 10/12, 14, 4, 8, 16, Далия3, 5, 6, 19 Къща 19, 13, 2, 4, 1, Двора на Апк1, Девети Май, Девети Септември11, 6, 13, 3, 15, 16, 8, 10, 4, 14, 1, УПИVі-002003 Кв.4, 12, 2, VIII-022188 Кв.10, 7, 9, 13 Имот002044, Кв.10, 17, 18, УПИIV-015063, 5, Къща, Еделвайс33, 29, 35а, 27а, 37а, 42, 27, 29а, 44, 31, 25а, 35, 37, Искър30, Кв.Девети Септември, Лястовица2, Мура2, 3, ПИ 65 Кв.9ти Септември, Рила8, 8а, 16, 14а, 10а, 4а, 12, 10, 14, 12а, 6, 25, Руен3б, Стара Планина5, 3, 7, 1, Ткзс Кв.21, УПИ 14-022043 Кв.9, УПИI-015092, 015093, 015094 Кв.12, УПИV -002004 Кв.4, УПИV-02249 Кв.10, УПИ XII -38 Кв.3, УПИ XIII -002004 Кв.4, УПИ УПИXXxI-1004 Кв.4, УПИ Х-022044 Кв.9, УПИ Хііі-015133, Феникс13, 15, 22, Шести Септември3, Щъркел11, Квартал, Кв.9іх УПИIV-22кв.5, 85, 53, 4, 6

На 06.11.2019 г. /10:00 – 13:00 ч./ –  Гурмазово:М. Шеовица

На 07.11.2019 г. /08:30 – 09:30 ч./ –  Хераково:XVII-162004 Кв.21, 014148, 18-162004 Кв. 21, I-160006, Кв.42, I-9, II-024019, III-028096, Кв.1 местност Голи Връх, IV-016104, Кв.3, М.Кочияш, IV-028096, Кв.1 местност Голи Връх, V-028096, Кв.1 местност Голи Връх, V-130086, М.Савина Водиеница 75, VI-028096, Кв.1 местност Голи Връх, VII-028073, Кв.1 местност Голи Връх, VIII-024012, Кв.3, XII-396 и XII-397, Кв.39, Ііі-694, Кв.48, Мбобен, №3 Стопански Двор, Александър Стамболийски (Мах.Бобен)70, 52, Имот 44, Стопански Двор, Кад.Ном.14, М. Балин Дол, М.Белица, М.Бобен УПИ Х-029062Кв.1, Махала БелицаВила, УПИ 024020, Кв.4, УПИII-178 Кв.21, УПИIII-393Кв.48, УПИIV-179 Кв.21, УПИIx-029062 Кв.1, УПИV-024020 Кв.4, УПИV-166, Кв.1, УПИVIII-126, Кв.4, УПИVIII-483 Кв.66 Махала Кантон, УПИ XII-029062Кв.1, УПИ XV-162004, УПИ XVI-162004 Кв.21, УПИ XVII-162004, Kb.21, УПИXXI-342, Кв.37, УПИXXIV-025093, Кв.1, М.Герена, УПИ Х-029062 Кв.1, УПИ ХV-545, Кв.70, М.Кантон, Х-162002, Хан Кубрат, Къща, Вила, 455, Вила 39, МестностГъзелев Дол, 0, Къща, Вила, Къща, Мах. Бобен, Мах.Бобен, УПИ Ііі-391, Махала Бобен, Вила

На 07.11.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ –  Гълъбовци:1 ВаСтроеж, 1 Вила, 18 Та5, 22-ра 7, XVII-418, Кв.51, Деянова Воденица, Махала Димитрашков Слог, Строеж, Студен Кладенец24 Вила, 55, 49, 50а, 47, 61 Вила, 44, УПИ 240 Кв.38, УПИIII-219 Кв.34, УПИ І–410 Кв. 50, ХVII-244Кв. 38, Вила

На 07.11.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ –  Храбърско: I-075017 Кв.54, II-044016, IV-278 Кв.42, XIII-081046, Kв.2, XX-71 Кв. 22, Алек Мак1, Ален Мак22, Махала Старо Село, Махала Черен Пешо, Местн.Расул, Микроязовир Храбърско, Нарцис10, ПИ 77400.91.16, ПИ 77400.91.17, УПИ -2-Кв.20, УПИ 3-076020 Кв.57, УПИI- 174 Кв.43, УПИI-076022, Кв.57, УПИIII-1981, УПИ X-404Кв.45, УПИ XVII-081047, Кв.2М.Лозище, УПИXXII-452 Кв.22, УПИXXIII-337, УПИ-IV-76.11 Кв.57, УПИ-V-18, Кв.3, Черковна14, Къща, Вила, Къща, Вила, Вила, Вила, Къща, Вила, Вила

На 07.11.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Хераково:014148, М.Белица, Махала БелицаВила, Къща

На 07.11.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Храбърско: Махала Старо Село, Махала Черен Пешо, Микроязовир Храбърско, Къща, Вила, Вила, Вила

На 07.11.2019 г. /15:15 – 16:30 ч./ –  Божурище:Акация1, Европа173, 108, 104, 72, 156, 93, ЗемлищеС. Пролеша / Божурище, Максим Горки27, 23, 19, 18, 16, 25, 28, 26, 29, 22, 30, 20, 15, 42, Къща, 49а, 45, 5а, 39, 44, 43, 49, 46, 47, 17, 41, 43а, 40, УПИ 4-019003, Кв.7, УПИ X-034032, Кв.10, Стп Максим Горки, УПИ X-022044 Кв.9, УПИ-IV-022264 Кв.18, Хан Кардам3, Цар Иван Асен Втори, Цар Иван Шишман, Цар Самуил4, 1, Черна БараКъща, 4 Ж.Кв.Черна Бара, 24, 8, 19, 6, 17, 27, 7, 1, 14, 18, 13, 28, 20, 16, 5, 23, 2, 12, 11, 15, УПИ XII-034032, Кв.10, 10, 26, 9, 22, Бул.Европейски път 88

На 07.11.2019 г. /15:15 – 16:30 ч./ –  Пролеша:70Лятна Кухня, I-040225, IV-Училище, Ix-108, Кв.16, VI-17, Кв.69, VI-70, Кв.7, VI-84, Кв.10, VIII-042140, Кв.45, XI-118. Кв. 24, XVII-370 Кв. 40, Васил Левски9, 74, Иван Вазов12, Лале7, 3, М.Гуното УПИXXII-041138 Кв.14, ПИ 043001, ПИ 58606.22.295, Строителен УПИ XIII-513, Ул.Кокиче, УПИI-122, 123, УПИI-32.5, Кв.2, М.Попърт, УПИII-32.5, 32.6, Кв.2, М.Попърт, УПИIII-040059, УПИIV-040148, 040149, 40143, Кв 6, УПИIV-045132 Кв.54, УПИV-041067 Кв.66, УПИV-045062 Кв.73, УПИV-29 Кв.11, УПИVII-045106 Кв.53, УПИVі-040021 Кв.65 Общ. Божурище, УПИVі-045140, УПИVіі-108, Кв.16, УПИ XII-115 Кв.23, УПИ XIII-027035 Кв.1, УПИ XIII-233 Кв.42, УПИ ||-259, Кв.75, УПИ І-027035 М.Бъшина Падина, УПИ ІV-296, УПИ Х-244 Кв.42, УПИ ХVіі – 014034 Кв.8 М.Лазар, УПИхі-102 Кв.15, Христо Ботев46, 90, Христо Ботев/Бивш Стопански Двор, Цар Калоян УПИIV-040022Кв.71, Вила, УПИ ХV-041057, 041167 Кв.66, Къща, Къща, 51, Къща, Учебна Складова База, Вила

На 07.11.2019 г. /15:15 – 16:30 ч./ –  Хераково:XVII-162004 Кв.21, 014148, 18-162004 Кв. 21, I-160006, Кв.42, I-9, II-024019, III-028096, Кв.1 местност Голи Връх, IV-016104, Кв.3, М.Кочияш, IV-028096, Кв.1 местност Голи Връх, V-028096, Кв.1 местност Голи Връх, V-130086, М.Савина Водиеница 75, VI-028096, Кв.1 местност Голи Връх, VII-028073, Кв.1 местност Голи Връх, VIII-024012, Кв.3, XII-396 и XII-397, Кв.39, Ііі-694, Кв.48, Мбобен, №3 Стопански Двор, Александър Стамболийски (Мах.Бобен)70, 52, Имот 44, Стопански Двор, Кад.Ном.14, М. Балин Дол, М. Скала, УПИ Ііі-176111, Кв.2, М.Белица, М.Бобен УПИ Х-029062Кв.1, Махала БелицаВила, УПИ 024020, Кв.4, УПИII-178 Кв.21, УПИIII-393Кв.48, УПИIV-179 Кв.21, УПИIx-029062 Кв.1, УПИV-024020 Кв.4, УПИV-166, Кв.1, УПИVIII-126, Кв.4, УПИVIII-483 Кв.66 Махала Кантон, УПИ XII-029062Кв.1, УПИ XV-162004, УПИ XVI-162004 Кв.21, УПИ XVII-162004, Kb.21, УПИXXI-342, Кв.37, УПИXXIV-025093, Кв.1, М.Герена, УПИXXIx-510Кв.75, УПИ Х-029062 Кв.1, УПИ ХV-545, Кв.70, М.Кантон, Х-162002, Хан Кубрат, Хераково Ханче, Къща, М.Вучово Ливаге, Вила, 455, Вила 39, местностГъзелев Дол, 0, Къща, Къща,, Тп Скала Махала, Вила, Къща, Мах. Бобен, Мах.Бобен, УПИІІІ-391, Махала Бобен, Вила.

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

 Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ВТОРИ ТУР НА 2 НОЕМВРИ 2019Г.

ГРАФИК

за получаване на изборни книжа и материали

на 02.11.2019г.

 

Получаването на изборни книжа и материали – избирателни списъци, бюлетини, пликове и др. технически материали и средства, ще става в сградата на Община Божурище, в кабинет № 9 /секретар на общината/ по следния график

14 30 до 14 50 часа – ХІІ – та секция /с.Златуша, с.Делян, с.Росоман и с.Мала Раковица/

14 50 до 15 10 часа – ХІ – та секция /с.Пожарево/

15 10 до 15 30 часа – Х – та секция /с.Гурмазово/

15 30 до 15 50 часа – ІХ – та секция /с.Храбърско/

15 50 до 16 10 часа – VІІІ – ма секция /с.Хераково/

16 10 до 16 40 часа – VІІ – ма секция /с.Пролеша/

16 40 до 17 00 часа – VІ – та секция /гр.Божурище/

17 00 до 17 30 часа – ІV – та секция /гр.Божурище/

17 30 до 17 50 часа – V – та секция /гр.Божурище/

17 50 до 18 10 часа – ІІІ – та секция /гр.Божурище/

18 10 до 18 30 часа – ІІ – ра секция /гр.Божурище/

18 30 до 19 00 часа – І – ва секция /гр.Божурище/