СОФИЯ – ХРАБЪРСКО

 

ДЕЛНИЧНО

РАЗПИСАНИЕ

ПРАЗНИЧНО

РАЗПИСАНИЕ

1БОЖУРИЩЕ

ХРАБЪРСКО

04.45

05.05

1БОЖУРИЩЕ

ХРАБЪРСКО

05.20

05.45

2БОЖУРИЩЕ

ХРАБЪРСКО

МС”Сливница”

05.45

06.05

 

2БОЖУРИЩЕ

ХРАБЪРСКО

МС”Сливница“

07.00

07.30

 

3МС”Сливница”

БОЖУРИЩЕ

 

ХРАБЪРСКО

06.50

07.05

 

07.25

 

3 

МС”Сливница”

БОЖУРИЩЕ- Старо селои ГЕРЕНА

ХРАБЪРСКО –   БЕЛИЦА

 

08.10

08.30

 

09.00

4 

МС”Сливница”

БОЖУРИЩЕ-Старо село и

ГЕРЕНА

ХРАБЪРСКО – БЕЛИЦА

 

08.25

08.45

 

09.15

4БОЖУРИЩЕ

ХРАБЪРСКО

10.00

10.30

5БОЖУРИЩЕ

ХРАБЪРСКО

10.50

11.20

5БОЖУРИЩЕ

ХРАБЪРСКО

12.20

12.40

6 

БОЖУРИЩЕ-Старо

село

ХРАБЪРСКО

 

12.30

 

13.00

6БОЖУРИЩЕ

ХРАБЪРСКО

14.30

14.50

7БОЖУРИЩЕ- ГЕРЕНА

ХРАБЪРСКО

14.00

14.20

7 

БОЖУРИЩЕ-Старо село и

ГЕРЕНА

ХРАБЪРСКОБЕЛИЦА

МС”Сливница”

 

 

17.00

 

 

17.30

 

8БОЖУРИЩЕ

ХРАБЪРСКО

14.40

15.00

8МС”Сливница”

БОЖУРИЩЕ

ХРАБЪРСКО

19.20

19.40

20.05

9 

БОЖУРИЩЕ- Старо село

 

ХРАБЪРСКО -БЕЛИЦА

 

17.00

 

17.30

БОЖУРИЩЕ

ХРАБЪРСКО

21.45

22.05

10БОЖУРИЩЕ-ГЕРЕНА

ХРАБЪРСКО

МС”Сливница”

18.05

18.30

 

11 

МС”Сливница”

БОЖУРИЩЕ

ХРАБЪРСКО

 

19.10

19.25

20.00

12БОЖУРИЩЕ

ХРАБЪРСКО

20.20

20.40

13БОЖУРИЩЕ

ХРАБЪРСКО

21.45

22.05

 ЗАБЕЛЕЖКА: През БЕЛИЦА в дните: сряда, събота и неделя!

Превозвач: „КАРИСТА ТРАНС“ ООД

Ръководител транспорт: Красимира Колева, тел. 0878199033

 

СОФИЯ – ХЕРАКОВО

ДЕЛНИЧНО

РАЗПИСАНИЕ

ПРАЗНИЧНО

РАЗПИСАНИЕ

1БОЖУРИЩЕ

ХЕРАКОВО

04.45

05.00

1БОЖУРИЩЕ

ХЕРАКОВО

05.10

05.25

2 

БОЖУРИЩЕ

ХЕРАКОВО- за МС Сливница

05.45

06.00

2БОЖУРИЩЕ

ХЕРАКОВО

06.00

06.20

3МС „Сливница“06.353БОЖУРИЩЕ

ХЕРАКОВО

МС”Сливница”

07.10

07.30

4БОЖУРИЩЕ

ХЕРАКОВО

МС”Сливница”

06.55

07.10

 

4МС „Сливница”

БОЖУРИЩЕ

ХЕРАКОВО

08.20

08.40

09.00

5МС „Сливница”

БОЖУРИЩЕ

ХЕРАКОВО

МС”Сливница”

07.40

08.00

08.20

 

5БОЖУРИЩЕ

ХЕРАКОВО

10.20

10.40

6МС „Сливница”

БОЖУРИЩЕ

ХЕРАКОВО

09.20

09.40

10.00

6БОЖУРИЩЕ

ХЕРАКОВО

12.00

12.20

7БОЖУРИЩЕ

ХЕРАКОВО

11.20

11.40

7БОЖУРИЩЕ

ХЕРАКОВО

15.00

15.20

8БОЖУРИЩЕ

ХЕРАКОВО

12.30

12.50

8БОЖУРИЩЕ

ХЕРАКОВО

МС”Сливница”

17.00

17.20

 

9БОЖУРИЩЕ

ХЕРАКОВО

14.00

14.25

9МС „Сливница”

БОЖУРИЩЕ

ХЕРАКОВО

17.50

18.05

18.20

10БОЖУРИЩЕ

ХЕРАКОВО

14.45

15.10

10БОЖУРИЩЕ

ХЕРАКОВО

19.30

19.50

11БОЖУРИЩЕ

ХЕРАКОВО

15.30

15.50

11БОЖУРИЩЕ

ХЕРАКОВО

21.45

22.00

12БОЖУРИЩЕ

ХЕРАКОВО

МС”Сливница”

16.50

17.05

 

13МС „Сливница”

БОЖУРИЩЕ

ХЕРАКОВО

МС”Сливница”

17.45

18.05

18.25

 

14МС „Сливница”

БОЖУРИЩЕ

ХЕРАКОВО

18.50

19.05

19.20

15БОЖУРИЩЕ

ХЕРАКОВО

20.00

20.20

16БОЖУРИЩЕ

ХЕРАКОВО

21.00

21.20

17БОЖУРИЩЕ

ХЕРАКОВО

21.45

22.00

Превозвач: „КАРИСТА ТРАНС“ ООД

Ръководител транспорт: Красимира Колева, тел. 0878199033

 

СОФИЯ – БОЖУРИЩЕ-ПОЖАРЕВО-ЗЛАТУША-ДЕЛЯН

ДЕЛНИЧНО

РАЗПИСАНИЕ

ПРАЗНИЧНО

РАЗПИСАНИЕ

1БОЖУРИЩЕ

ПОЖАРЕВО

05.45

06,00

1БОЖУРИЩЕ

ПОЖАРЕВО

05.30

05.45

2БОЖУРИЩЕ

ЗЛАТУША

 

06.30

06.50

 

2БОЖУРИЩЕ

ЗЛАТУША

МС”Сливница”

07.00

07.30

 

3БОЖУРИЩЕ

ПОЖАРЕВО

МС”Сливница”

 

 

07.20

07.35

 

 

3МС”Сливница”

БОЖУРИЩЕ

ДЕЛЯН

08.40

08.55

09.30

4МС”Сливница”

БОЖУРИЩЕ

ДЕЛЯН

МС Сливница

08.15

08.30

09.00

4БОЖУРИЩЕ

ПОЖАРЕВО

10.30

10.45

5МС Сливница

БОЖУРИЩЕ

ПОЖАРЕВО

09,45

10.00

10,15

5 

БОЖУРИЩЕ

ЗЛАТУША

 

12.30

13,00

6БОЖУРИЩЕ

ЗЛАТУША

11,00

11,40

6БОЖУРИЩЕ

ДЕЛЯН

15,30

16,10

7БОЖУРИЩЕ

ПОЖАРЕВО

12,40

12,55

7БОЖУРИЩЕ

ПОЖАРЕВО

МС”Сливница”

17.30

17.50

 

8БОЖУРИЩЕ

ПОЖАРЕВО

14,00

14,20

8МС”Сливница”

БОЖУРИЩЕ

ЗЛАТУША

19.10

19.30

20.00

9БОЖУРИЩЕ

ДЕЛЯН

14,40

15,10

9БОЖУРИЩЕ

ПОЖАРЕВО

21.30

21,45

10БОЖУРИЩЕ

ПОЖАРЕВО

 

15,45

16,00

 

11 

БОЖУРИЩЕ

ЗЛАТУША

МС Сливница

16,50

17,20

12 

МС Сливница

БОЖУРИЩЕ

ПОЖАРЕВО

МС Сливница

18,05

18,20

18,35

13МС Сливница

БОЖУРИЩЕ

ЗЛАТУША

19,05

19,20

19,40

 14БОЖУРИЩЕ

ПОЖАРЕВО

20.10

20.20

15БОЖУРИЩЕ

ПОЖАРЕВО

21.35

21.45

Превозвач: „КАРИСТА ТРАНС“ ООД

Ръководител транспорт: Красимира Колева, тел. 0878199033