СОФИЯ-ХРАБЪРСКО

СОФИЯ-БОЖУРИЩЕ-ПОЖАРЕВО-ЗЛАТУША-ДЕЛЯН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОФИЯ-ХЕРАКОВО

 ЗАБЕЛЕЖКА: През БЕЛИЦА в дните: сряда, събота и неделя!

Превозвач: „КАРИСТА ТРАНС“ ООД

Ръководител транспорт: Красимира Колева, тел. 0878199033