newprog

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Проект №BG05М9OP001-2.005-0153

АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ, ЗАЕТОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

     Община Божурище,  в качеството си на Бенефициент по проект „Активно включване, заетост и създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция за жителите на община Божурище”, обявява прием на:

 

Заявления за участие в обучение за повишаване/придобиване на професионална квалификация за професия „Охранител”;

Заявления за назначаване на длъжност „Личен асистент” или „Социален асистент”;

Заявления за ползване на  услугата „Личен асистент” или „Социален асистент”;

Заявления за участие в подбор на персонал за Център за социална рехабилитация и интеграция за жителите на община Божурище, а именно:

 • Ръководител;
 • Социален работник;
 • Логопед;
 • Трудотерапевт – 2 бр.;
 • Медицинска сестра;
 • Рехабилитатор;
 • Домакин/Хигиенист.

Документите се подават в сградата на Община Божурище, в Деловодство,  в срок от 13.10.2017г. до 31.10.2017г.

 Допълнителна информация може да получите на място в сградата на Община Божурище или на телефони: 0882 882016 и 0885 373005.

          1. ОБЯВЛЕНИЕ за участие в обучение за повишаване/придобиване на професионална квалификация за професия „Охранител”.

2. ОБЯВЛЕНИE за подбор на персонал за целите на проекта по Кодекса на труда за следните длъжности: Социален асистент и Личен асистент

3. ОБЯВЛЕНИЕ за прием на заявления от ползватели /потребители/ на социалната услуга „Личен асистент” или „Социален асистент”.

4. ОБЯВЛЕНИЕ за прием на заявления от кандидат – потребителите на услугата по проект „Активно включване, заетост и създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция за жителите на община Божурище”

5. ОБЯВЛЕНИЕ конкурс за подбор на персонал за целите на проекта„Активно включване, заетост и създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция за жителите на община Божурище”.– а именно:

 1. Ръководител;
 2. Социален работник;
 3. Логопед;
 4. Трудотерапевт – 2 бр.;
 5. Медицинска сестра;
 6. Рехабилитатор;
 7. Домакин/Хигиенист.