ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-66/10.03.2017г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗАПРОДАЖБА НА 10 блокчета клетки за зайци (еднотипни, колонни кафези2×3).

1.Начална тр.цена-61.20 лева, без ДДС за единичен блок клетка за зайци.

2.Депозит-7.00 лева

3.Оглед: до 30.03.2017 г., в часовете от 09.00 – 10.00 ч.

4.Тръжна документация–на касата на общината срещу 20 лв. с ДДС.

5.Дата, място и час на провеждане на търга – 31.03.2017 г. от 10:00 часа в заден двор на общината, при клетките.

6.Срок за закупуване на тр.документация-до 09.30 ч. на 31.03.2017 г.

7.Доп.информация – на тел.02/993 29 13 /в.110