ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед № РД-133/04.04.2017г. на Кмета на община Божурище

ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ  ЗА:

за отдаване под  наем на масивна сграда бивш „МЛАДЕЖКИ ДОМ“, с площ 305 м2,

в УПИ IV, кв.25 за организиране на фитнес, бодибилдинг и други дейности, свързани

с активен спорт с административен адрес: гр. Божурище, ул. Бор №16.

1.Начална тръжна.цена – 671,00 лв. без ДДС;

2.Депозит –  806,00 лв.;

3.Тръжна документация – 50 лв. с ДДС, внесени на касата на общината.

4.Оглед на обекта – от 10.00 до 12.00 часа до 20.04.2017 г.

5.Дата и час на провеждане на търга – 21.04.2017 г. от 11.00 часа, в сградата на Общината

6.Срок за представяне на предложенията за участие – до 10.00 часа на 21.04.2017 г.

Доп.информация – на тел.02/993 29 13 /в.110