Според Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона.

Общинският съвет се състои от избраните общински съветници. Броят на общинските съветници се определя, както следва: при население на общината до 10 000 души – 13 съветници.

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л

ГЕОРГИ ПОПХРИСТОВ ДИМИТРОВ
МК „Алтернатива за Божурище”

За контакти:
тел. 02/9933106
GSM 0886050777
Факс: 02/9933106

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ

МАЯ КАРАМФИЛОВА СПАСОВА
ИВАН ИЛИЕВ МИЛАНОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
Мандат 2015-2019 г.

1. Аспарух Асенов АСпарухов
МК „Заедно за община Божурище”

2. Ваня Кутова Аризанова
МК „Заедно за община Божурище”

3. Весела Владимирова Иванова-Петрова
Българска социалистическа партия

4. Веселка Тодорова Симова
ПП „ГЕРБ”

5. Венцислав Теофилов Симеонов
МК „Алтернатива за Божурище”

6. Грета Димитрова Станкова
ПП „ГЕРБ”

7. Иван Илиев Миланов
ПП „ГЕРБ”

8. Мая Карамфилова Спасова
Българска социалистическа партия

9. Паулина Жорова Дудова
ПП „ГЕРБ”

10. Петрана Николова Котупанова
МК „Заедно за община Божурище”

11. Снежана Димитрова Славейкова
МК „Заедно за община Божурище”

12. Юлиян Генадиев Методиев
МК „Алтернатива за Божурище”

Декларации по чл.12, т.2 от ЗПУКИ на общински съветници
Декларации по чл.12, т.1 от ЗПУКИ на общински съветници