СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОЖУРИЩЕ
РЕШЕНИЕ №63/07.04.2016г.

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

Председател:
Веселка Симова

Членове:
Иван Миланов
Георги Димитров


Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

Председател:
Венцислав Симеонов

Членове:
Георги Димитров
Грета Станкова


Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

Председател:
Мая Карамфилова

Членове:
Петрана Котупанова
Ваня Аризанова


Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

Председател:
Юлиян Методиев

Членове:
Венцислав Симеонов
Аспарух Аспарухов


Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

Председател:
Грета Станкова

Членове:
Снежана Славейкова
Паулина Дудова


Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Председател:
Весела Иванова-Петрова

Членове:
Юлиян Методиев

Иван Миланов