Решение №180 от 27.11.2012г.
Решение №180/27.11.2012г. е върнато от Областен управител на Софийска област за преразглеждане със заповед №ОС-65/14.12.2012г.

Решение №174/27.11.2012г.
Решение №174/27.11.2012г. е върнато от Областен управител на Софийска област за преразглеждане със заповед №ОС-64/14.12.2012г.

Решение №168/25.10.2012г.
Решение №168/25.10.2012г. е върнато от Областен управител на Софийска област за преразглеждане със заповед №ОС-61/12.11.2012г.

Решение №110/31.05.2012г.
Решение №110/31.05.2012г. е върнато от Областен управител на Софйска област за преразглеждане със заповед №ОС-40/18.06.2012г.
Ново решение №112/28.06.2012г. за неприемане на предложеното решение

Решение №89/26.04.2012г.
Решение №89/26.04.2012г. е върнато за преразглеждане от Областен управител на Софийска област със заповед №РД-54/14.05.2012г.
Взето ново решение №98/31.05.2012г.

Решение №93/26.04.2012г.
Решение №93/26.04.2012г. е оспорвано от Атанас П. Чанев с административно дело №412/2012г. пред АССО

Решение №79/29.03.2012г.
Решение №79/29.03.2012г. е оспорвано от Областен управител на Софияска област с административно дело №344/2012г. пред АССО
Решение №79/29.03.2012г. е влязло в сила

Решение №63/09.02.2012г.
Административно дело №626/2012г. на Административен съд – София област