Решение №62/23.06.2011г.
– оспорено от Аспарух Аспарухов – кмет на общината, с административно дело №585/2011г.
Решение №62/23.06.2011г. е отменено

Решение №101/26.09.2011г.
– оспорено от Областен управител на Софийска област, с административно дело №866/2011г.
Решение №101/26.09.2011г. е отменено

Решение №97/26.09.2011г.
– оспорено от Областен управител на Софийска област, с административно дело №865/2011г.