Работно време на гише „Деловодство“ и гише „ГРАО“:
от 08:30 до 17:00 часа – без прекъсване

Приемните дни на служителите от Общинска администрация – Божурище са:
ПОНЕДЕЛНИК от 13:00 до 17:00 часа
ЧЕТВЪРТЪК от 8:30 до 12:30 часа

Приемни дни на кмета на община Божурище:
ЧЕТВЪРТЪК от 8:30 до 12:30 часа

За предварително уговаряне на среща с кмета на общината, можете да се обадите на тел. 02/993-38-10 или тел. 02/993-29-13, вътр.102