Според ЗМСМА кметът на общината назначава заместник-кметове в съответствие с одобрената численост и структура на общинската администрация и определя техните функции.

 

ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

Vladi

 

 

 

 

 

Владислава Владимирова Симеонова
Заместник-кмет
Ресорни направления: Образование, култура, спорт, здравеопазване и социални дейности
Родена на 10.09.1988 г.
От град Своге. Понастоящем живее в град Божурище.
Семейно положение: неомъжена
Образование:
Професионална квалификация – бизнес администрация, ПГ „Велизар Пеев”- гр. Своге;
Бакалавър по специалност „Социални дейности”, ЮЗУ „Неофит Рилски” – гр. Благоевград.;
Професионален опит:
Технически сътрудник на политическа партия за община Своге;
Главен редактор на вестник „Своге днес”;
Общински съветник от 2011 г. до момента;
Заместник-кмет на община Божурище от м.април 2016 г.;

Gabi

 

 

 

 

 

Габриела Дончева
Заместник-кмет 
Ресорни направления: Устройство на територията, европейски програми и проекти, обществени поръчки, екология, транспорт и общинска собственост
Родена на 05.08.1984г.
От град София. Понастоящем живее в град Божурище.
Семейно положение: разведена
Образование:
„Икономика“ – 51 СУ „Елисавета Багряна“ – гр. София
Магистър, специалност „Право“ – ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград
Професионален опит:
Технически сътрудник във финансова къща;
Технически сътрудник в строителна фирма;
Технически сътрудник в нотариална кантора;
Технически сътрудник в Адвокатска кантора;

Юрисконсулт в Община Божурище от 12.12.2015г. до 03.05.2018г.;