Според ЗМСМА кметът на общината назначава заместник-кметове в съответствие с одобрената численост и структура на общинската администрация и определя техните функции.

 

ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

Vladi

 

 

 

 

 

Владислава Владимирова Симеонова
Заместник-кмет
Ресорни направления: Образование, култура, спорт, здравеопазване и социални дейности
Родена на 10.09.1988 г.
От град Своге. Понастоящем живее в град Божурище.
Семейно положение: неомъжена
Образование:
Професионална квалификация – бизнес администрация, ПГ „Велизар Пеев”- гр. Своге;
Бакалавър по специалност „Социални дейности”, ЮЗУ „Неофит Рилски” – гр. Благоевград.;
Професионален опит:
Технически сътрудник на политическа партия за община Своге;
Главен редактор на вестник „Своге днес”;
Общински съветник от 2011 г. до момента;
Заместник-кмет на община Божурище от м.април 2016 г.;