Община Божурище търси да назначи ЕКОЛОГ в отдел „Икономически дейности, екология и управление на собствеността“

Изисквания за заемане на длъжността:

– Висше образование – степен „бакалавър“ или по-висока

– Област на образованието – екология

– Професионален опит – не се изисква. Предимствое работата като еколог в общинска или държавна администрация, частна структура, с опит в управлението на отпадъците, селищната екология и екологичния мониторинг;

За повече информация: Цветелина Димитрова – секретар на общината – тел. 0882882009