ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-413/22.11.2017г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА:

отдаване под наем на 3 павилиона – общинска собственост, за търговски нужди, включващи и продажба на карти и билети за гр.тр, нах. се на 3 спирки на автобус № 54, в  гр.Божурище:

-Павилион в авт.сп. на авт. № 54(посока Божурище), на кръстовището на ул.Христо Ботев и бул.Европа- 3.00 м2; нач.тр.цена – 7.80 лв. без ДДС; депозит – 10.00 лв.

– Павилион в авт.сп. на авт. № 54 (кметство Божурище), срещу Уникредит Булбанк- 3.32м2; нач.тр.цена – 8.63 лв. без ДДС; депозит – 10.00 лв.

– Павилион за търговски нужди в масивна авт. сп.–навес, на авт. № 54(посока София), на кръстовището на ул.Христо Ботев и бул.Европа- 4 м2; нач.тр.цена – 10.40 лв. без ДДС; депозит – 11.00 лв.

1.Тръжна документация – 20 лв. с ДДС, внесени на касата на Общината

2.Оглед на обектите –всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до 01.12.2017 г.

3.Срок за представяне на предложенията за участие – до 10.00 часа на 04.12.2017 г.

4.Дата и час на провеждане на търга – 04.12.2017г.,от 11.00 часа, в сградата на Общината