ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-4/09.01.2018 г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА:

отдаване под наем на 3 павилиона – общинска собственост, за разпространение на печатни издания и билети и карти за масовия градски транспорт, нах. се на 3 спирки на автобус № 54, в  гр. Божурище:

-Павилион в авт. сп. на авт. № 54(посока Божурище), на кръстовището на ул. Христо Ботев и бул. Европа- 3.00 м2; нач.тр.цена – 7.80 лв./месец без ДДС; депозит – 10.00 лв.

– Павилион в авт.сп. на авт. № 54 (кметство Божурище), срещу Уникредит Булбанк- 3.32м2; нач.тр.цена – 8.63 лв./месец без ДДС; депозит – 10.00 лв.

– Павилион в масивна авт. сп.–навес, на авт. № 54(посока София), на кръстовището на ул. Христо Ботев и бул. Европа- 4 м2; нач.тр.цена – 10.40 лв./месец без ДДС; депозит – 11.00 лв.

1.Тръжна документация – 20 лв. с ДДС, внесени на касата на Общината

2.Оглед на обектите –всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до 19.01.2018г.

3.Срок за представяне на предложенията за участие – до 10.30 часа на 23.01.2018г.(в деловодството на Общината)

4.Дата и час на провеждане на търга – 23.01.2018 г.,от 11.00 часа, в сградата на Общината.