Дължимите данъци (данък върху недвижими имоти, данък върху превозни средства, патентен данък и други) и такса за битови отпадъци можете да платите по следния начин:

І. В брой или черз ПОС устройство в касата на сектор „Местни данъци и такси”
Работно време: 08:30 – 12:30 и 13:00 – 17:00 часа
Адрес: бул.”Европа” /бл.Албена/
Телефон: 02/993 37 41 – каса

ІІ. По банков път
Банковата сметка на ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ, по която можете да преведете дължимият данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, патентен данък и такса за битови отпадъци е:
Банкова сметка на ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
УниКредит Булбанк – клон Божурище
BIC код: UNCRBGSF
Банкова сметка – BG27UNCR96608497658810

Код за вид плащане:
44 14 00 – Окончателен годишен /Патентен/ данък
44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти
44 23 00 – Данък върху превозните средства
44 24 00 – Такса за битови отпадъци
44 34 00 – Други данъци /Пътен данък/

ІІІ. С пощенски запис