ОФИЦИАЛЕН АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
гр.Божурище
П.К. 2227
бул.”Европа” №85
e-mail: bojurob@mail.bg
Факс: 02/ 993 31 04

Дежурен телефон: 02/ 993 37 14
Централа 02/993 29 13

 

                             Т Е Л Е Ф О Н Е Н   У К А З А Т Е Л

 

                                ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

                                   ЦЕНТРАЛА: 02/993 29 13
ДлъжностИме,фамилияСлужебен телефон
КметГЕОРГИ ДИМОВ02/9933810 или

през централата вътр.115

Зам.-кметВладислава Симеонова02/9933233 или

през централата вътр.103

Секретар на общинатаЦветелина Димитрова02/9933217 или

през централата вътр.113

Технически секретарЗлатина Пройкова02/9933104 – факс

вътр.102

Гл. архитектАрх. Емил Маринов02/9933801 или

през централата вътр.112

Главен счетоводител02/9933101 или

през централата вътр.106

Връзки с общественосттаЦветелина Цветановавътр. 103
Старши юрисконсултРалица Станоевскавътр.124
СчетоводствоМими Стоянова

Искра Христова

вътр.104
Финансов

контрольор

Станка Петровавътр.104
Личен съставРумяна Василевавътр.105
Н-к отдел

„УПСИ”

Камен Мариноввътр.124
Главен инженерИнж. Диляна Керемедчиевавътр. 116
Отдел „УПСИ“

/Техническа служба/

Илиана Младенова

Нели Георгиева

Евгения Станоевска

Славка Панделова

вътр.111
Контрол по строителствотоТанко Танковвътр.111
Инвеститорски контролПенка Славковавътр.114
Общинска собственостЦветелина П. Димитрова

Лиляна Ангелова

вътр.110
Обществени поръчкиСоня Вълчева

Габриела Дончева – юрисконсулт

вътр.116
ЕкологАнна Фердовавътр.114
Началник отдел „АОГР” – ГРАОВесела Боневавътр.108
Старши специалист ГРАОСилвия Поповавътр.108
ДеловодствоЛюбка Цветановавътр.107
 Призовкар вътр.107
КасаЙорданка Поповавътр.109
Гражданска защита и ОМППетър Георгиеввътр.123
Началник отдел „Местни данъци и такси”Ангел Бухларски02/993 32 71
Началник отдел „Местни данъци и такси”Димитринка Димитрова

Галя Константинова

Надя Георгиева

02/993 32 71
Каса „Местни данъци и такси”Светослава Костова

02/993 37 41