ОФИЦИАЛЕН АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
гр.Божурище
П.К. 2227
бул.”Европа” №85
e-mail: bojurob@mail.bg
Факс: 02/ 993 31 04

Дежурен телефон: 02/ 993 37 14
Централа 02/993 29 13

 

                             Т Е Л Е Ф О Н Е Н   У К А З А Т Е Л

 

                                ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

                                   ЦЕНТРАЛА: 02/993 29 13
ДлъжностИме,фамилияСлужебен телефон
КметГЕОРГИ ДИМОВ02/9933810 или

през централата вътр.115

Зам.-кметВладислава Симеонова02/9933233 или

през централата вътр.103

Секретар на общинатаЦветелина Димитрова02/9933217 или

през централата вътр.113

Технически секретарЗлатина Пройкова02/9933104 – факс

вътр.102

Гл. архитектАрх. Емил Маринов02/9933801 или

през централата вътр.112

Началник отдел „ФБЧР“ (Главен счетоводител) Дарина Маджарова02/9933101 или

през централата вътр.106

Връзки с общественосттаАнтония Андоновавътр. 103
ЮрисконсултГабриела Дончевавътр.116
СчетоводствоНевена Петрова

Тони Маноилова

Искра Христова

вътр.104
Финансов

контрольор

Станка Петровавътр.124
Личен съставРумяна Василевавътр.105
Н-к отдел

„УПСИ”

 вътр.
Главен инженерИнж. Диляна Керемедчиевавътр. 116
Отдел „УПСИ“

/Техническа служба/

Илиана Младенова

Нели Георгиева

Евгения Станоевска

Славка Панделова

вътр.111
Контрол по строителствотоинж. Лиляна Ангеловавътр.111
Инвеститорски контролПенка Славковавътр.114
Общинска собственостЦветелина П.Димитровавътр.110
Обществени поръчкиСоня Вълчевавътр.116
ЕкологДоника Близнаковавътр.114
Началник отдел „ИДЕУС”Трайко Трайковвътр.114
Началник отдел „АОГР” – ГРАОВесела Боневавътр.108
Старши специалист ГРАОСилвия Поповавътр.108
 Деловодство Любка Цветанова

Незабравка Костова

вътр.107
КасаЙорданка Поповавътр.109
Гражданска защита и ОМППетър Георгиеввътр.123
Началник отдел „Местни данъци и такси”Ангел Бухларски02/993 32 71
Началник отдел „Местни данъци и такси”Димитринка Димитрова

Галя Константинова

Надя Георгиева

02/993 32 71
Каса „Местни данъци и такси”Светослава Костова

02/993 37 41