ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

 

  1. Кратко описание на длъжността

Длъжността е свързана с:

– Представителство на общината пред съдебните власти в Република България

– Следи за законосъобразността на дейността на отдел „ИДЕУС“ чрез съгласуване на издаваните от служителите в отдела документи

– Следи за законосъобразността на провежданите обществени поръчки, търгове и конкурси

 2. Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:

  • Образование – висше, степен „МАГИСТЪР”;
  • Специалност – Право, с придобита юридическа правоспособност;
  • Професионален опит – не се изисква;
  • Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;
  • Граници на основната заплата за длъжността – 610 – 1600 лв. *

*Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ

4. Необходими документи

За информация: тел.02/993 32 17 – Цветелина Димитрова, e-mail: bojurob@mail.bg

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище в срок до 26.05.2020г.