Заповед №РД-127/16.04.2019г. на кмета на община Божурище за определяне на местата за поставяне на агитационни материали – публикувана на 17.04.2019г.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕРКА В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Чрез сайта на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, всеки избирател може да направи справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

  • -Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.
  • -Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.
  • -Да се регистрира удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.
  • -Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

Заявления от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия – 11.05.2019г.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Заявления за гласуване по настоящ адрес – 11.05.2019г.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * *

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в списъците – 18.05.2019 г.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

На 15.05.2019г. на интернет страницата на общината – www.bozhurishte.bg, в раздел „Избори за членове на Европейския парламент 2019г.“ ще бъде публикуван

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА.

Лице, вписано в списъка, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица, чрез писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник или електронно чрез интернет страницата на общината.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Във връзка със спазването на крайните срокове, на 11.05. и 18.05. , в общинската администрация и в кметствата ще има дежурни служители.


ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ – ЧАСТ І за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. – публикуван на 12.04.2019г.


Заповед №РД-106/01.04.2019г. на кмета на община Божурище за образуване на избирателните секции за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г.публикувана на 01.04.2019г.

Заповед №РД-117/10.04.2019г. за определяме местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент на Република България на 26.05.2019г. – публикувана на 10.04.2019г.