Заповед № РД-86/20.03.2017г. за Опазване на обществен ред в изборния ден на Изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017г.

ГРАФИК за получаване на изборни книжа и материали на 25.03.2017г.

Заповед относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

 ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ  – На 18.03.2017г.  от  11:30ч. в големия салон на НЧ “Христо Ботев 1934“ – гр.Божурище, ще се проведе обучение на членовете на СИК на територията на община Божурище.

ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС – Срок – до 11.03.2017г. вкл.!!! Необходимо е да притежавате Универсален електронен подпис.

Заповед № РД-42/20.02.2017г. за определяне на места за поставяне на агитационни материали за произвеждане на изборите за Народно Събрание на 26 март 2017г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕРКА В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии в Община Божурище

ИЗБИРАТЕЛЕНИ СПИСЪЦИ за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Заповед №РД-25/06.02.2017г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за Народно събрание на 26 март 2017г.

Заповед №РД-20/30.01.2017г. за образуване на избирателни секции на територията на община Божурище за произвеждането на Изборите за Народно събрание на 26 март 2017г.