д-р Даниела Кирилова Христова-Георгиева

работи с НЗОК
Кабинет №13, етаж ІІ

Работно време:
Понеделник – от 8:30 – 12:30 часа
Вторник – от 8:30 – 12:30 часа
Сряда – от 8:30 – 12:30 часа
Четвъртък – от 8:30 – 12:30 часа
Петък – 8:30 – 12:30 часа

Телефон за контакт: 0887 464 380


д-р Людмила Младенова Живкова

работи с НЗОК
Кабинет №5, етаж І

Работно време:
Понеделник – от 8:00 – 13:00 часа
Вторник – от 13:00 – 18:00 часа
Сряда – от 8:00 – 18:00 часа
Четвъртък – от 13:00 – 18:00 часа
Петък – 8:00 – 13:00 часа

Телефони за контакт:
GSM: 0888 948 523
02/993 37 78 – служебен


д-р Теменужка Борисова Божкова

работи с НЗОК
Кабинет №3, етаж І

Работно време:
Понеделник – от 8:00 – 12:00 часа
Вторник – от 12:00 – 17:00 часа
Сряда – от 8:00 – 12:00 часа
Четвъртък – от 12:00 – 17:00 часа
Петък – 8:00 – 12:00 часа

Телефони за контакт:
GSM: 0899 18 00 52
02/993 32 61 – служебен
07178/ 26 13 – домашен


д-р Наталия Атанасова Петрова /Ненова/

работи с НЗОК
Кабинет №3, етаж І

Работно време:
Понеделник – от 12:00 – 17:00 часа
Вторник – от 8:00 – 12:00 часа
Сряда – от 12:00 – 17:00 часа
Четвъртък – от 8:00 – 12:00 часа
Петък – 12:00 – 17:00 часа

Телефони за контакт:
GSM: 0877 287 132
02/993 32 61 – служебен