ГРАФИК ЗА СЪБОТНИ ДЕЖУРСТВА НА МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ПОЛИКЛИНИКА ГР.БОЖУРИЩЕ

                                                               Работно време: 8.30 – 12.30ч.

Медицински персоналМ   майМ   юни
м.с Лозанова 03.06.2017г в кабинета на д-р Живкова
Д-р Божкова 24.06.2017 в кабинета на д-р Божкова
Д-р Живкова 10.06.2017г. в кабинета на д-р Живкова
Д-р Ненова13.05.2017 в кабинета на д-р Божкова 
Д-р Тимева20.05.2017 в кабинета на д-р  Божкова 
мф. Николова27.05.2017  в кабинета на д-р Борисова 
   
Д-р Христова 17.06.2017  в кабинета на д-р Христова

След работно време на медицинския персонал в поликлиниката и в неделните дни ще бъдете обслужвани от мф. Иванка Петкова на адрес: гр. Божурище, ул. Александър Стамболийски №18, тел: 0889031393.