ГРАФИК ЗА СЪБОТНИ ДЕЖУРСТВА НА МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ПОЛИКЛИНИКА ГР.БОЖУРИЩЕ

Работно време: 8.30 – 12.30ч.

Медицински персоналМ   януариМ   февруари
м.с Лозанова21.01.2017г в кабинета на д-р Живкова 
Д-р Божкова28.01.2017 в кабинета на д-р Божкова 
Д-р Живкова 25.02.2017г. в кабинета на д-р Живкова
Д-р Ненова07.01.2017 в кабинета на д-р Божкова 
Д-р Тимева 11.02.2017 в кабинета на д-р  Божкова
мф. Николова 18.02.2017  в кабинета на д-р Борисова
мф. Михайлова 04.02.2017 в кабинета на д-р Живкова
Д-р Христова14.01.2017  в кабинета на д-р Христова 

 

След работно време на медицинския персонал в поликлиниката и в неделните дни ще бъдете обслужвани от мф. Иванка Петкова на адрес: гр. Божурище, ул. Александър Стамболийски №18, тел: 0889031393.