Новини

О Б Я В Л Е Н И Е Общински съвет – Божурище, на основание чл.68 от Закона за съдебната власт открива процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Сливница, за мандат 2020– 2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е Общински съвет – Божурище, на основание чл.68 от Закона за съдебната власт открива процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Сливница, за мандат 2020– 2024 г. Изисквания към кандидатите: 1. Да са български граждани; 2. Да са на възраст от 21 […]

Други новини

  • Търгове
  • Конкурси
  • Обяви
  • Съобщения

Здравно-образователни материали