Новини

ОБЯВА КОНКУРС ЗА: „Шофьор на специализиран транспорт за хора с увреждания“

ОБ Я В А Във връзка с изпълнение на дейност 2 „Подбор на персонал” в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Божурище по проект BG05M9OP001–2.002-0291– “Подкрепа за независим и достоен живот в община Божурище“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие […]

Други новини

  • Търгове
  • Конкурси
  • Обяви
  • Съобщения