Новини

ЗАТВАРЯНЕ НА ПАРКИНГА ПРИ ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1934“ – ГР.БОЖУРИЩЕ ЗА РЕМОНТ

Уважаеми съграждани, във връзка със стартиране на ремонтни дейности на паркинга на читалище „Христо Ботев 1934“, гр. Божурище, молим в срок до 07:00ч. на 07.07.2020г. да бъдат преместени всички паркирани автомобили. Благодарим за разбирането!

Други новини

  • Търгове
  • Конкурси
  • Обяви
  • Съобщения

Проект BG16M1OP002-0009-C01″ Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“