Новини

Удължава се срока до 26.02.2020г. О Б Я В Л Е Н И Е Общински съвет – Божурище, на основание чл.68 от Закона за съдебната власт открива процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Сливница, за мандат 2020– 2024 г.

Удължава се срока за набиране на кандидати за съдебни заседатели до 26.02.2020г. О Б Я В Л Е Н И Е Общински съвет – Божурище, на основание чл.68 от Закона за съдебната власт открива процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Сливница, за мандат 2020– 2024 г. Изисквания към кандидатите: […]

Други новини

  • Търгове
  • Конкурси
  • Обяви
  • Съобщения

Здравно-образователни материали