Новини

Удължава се срока за събиране на копия от документи за собственост, необходими за изработването на Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Божурище ще продължи работа до 09.11.2018г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Приемната за събиране на копия от документи за собственост, необходими за изработването на Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Божурище ще продължи работа до 09.11.2018г. КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ може да предоставите в Общинската сграда на „Местни данъци и такси“ (стар съвет) всеки работен ден от 09.00 ч. до 15.30 ч. […]

Други новини

  • Търгове
  • Конкурси
  • Обяви
  • Съобщения

Здравно-образователни материали