Новини

Представяне на проектобюджет 2018

Събитието се проведе на 12.01.2018 г. в НЧ „Христо Ботев 1934“ от 18ч., на основание чл.84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета. Всички жители на община Божурище бяха поканени […]

Други новини

  • Търгове
  • Конкурси
  • Обяви
  • Съобщения

Здравно-образователни материали